Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi web yayıncılığı araçlarındandır?

A
Microsoft Excel
B
Microsoft Power Point
C
Microsoft Outlook
D
Microsoft Publisher
E
Microsoft Store
1 numaralı soru için açıklama 
-Microsoft Excel: Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır. -Microsoft Powerpoint: Projektör kullanarak sunumu yapılabilen malzemeler oluşturmanızı sağlayan bir yazılımdır. -Microsoft Outlook: Outlook yalnızca e-posta göndermenizi, almanızı ve yönetmenizi sağlayan bir yazılım değildir; aynı zamanda takviminizi ve arkadaşlarınız, iş ilişkileriniz gibi kişileri de yönetmenizi sağlar. Bunlara ek olarak, takviminizi Internet aracılığıyla aileniz ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. -Microsoft Store: Microsoft mağazasıdır. Bu mağazada birçok yazılım bulunmaktadır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangi web yayıncılığı yazılımı açık kaynak kodludur?

A
QuarkXPress
B
Adobe InDesign
C
Microsoft Publisher
D
Scribus
E
WeVideo
2 numaralı soru için açıklama 
WeVideo: Video oluşturma ve düzenleme yazılımıdır. QuarkXPress, Adobe InDesign, Microsoft Publisher açık kaynak kodlu değildir. Bir başka masaüstü yayıncılık yazılımı olan Scribus’ın en belirgin özelliği açık kaynak kodlu olması ve basit kullanım özellikleri sunmasıdır. Açık kaynak kodlu olması, yazılımın Linux işletim sistemi tabanlı ve ücretsiz olduğu anlamına gelmektedir.
Soru 3

FTP yazılımlarında aşağıdakilerden hangisinde bağlantı şekilleri doğru olarak yazılmıştır?

A
HTML, PDF, PHP
B
EXE, COM
C
TXT, TMP
D
GIF, JPG, PNG
E
FTP, FTPS, HTTP, HTTPS
3 numaralı soru için açıklama 
-HTML: Html web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir işaretleme dilidir. -PHP: Geniş bir kitle tarafından kullanılan, özellikle sanal yöreler üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir. -PDF: Adobe Systems tarafından bulunarak 25 yılı aşkın bir süre içinde mükemmel bir duruma getirilen Taşınabilir Belge Formatıdır. -JPG, GIF, PNG resim formatlarıdır. -EXE, COM: bilgisayar çalıştırılabilir dosya formatıdır. -TXT: Metindosyası formatıdır. -TMP: Geçici olarak açılmış dosya formatıdır. Ekran üzerinden bağlantı şekli (FTP, FTPS, HTTP, HTTPS), güvenlik özelliği gibi bazı özellikler tanımlanabilmektedir.
Soru 4

Dijital yayınların elektronik yayıncılık formatına uygun versiyonlarına ne denir?

A
İnternet
B
Web
C
EPub
D
Medya
E
M-Öğrenme
4 numaralı soru için açıklama 
Epub Dijital yayınların elektronik yayıncılık formatına uygun versiyonlarıdır
Soru 5

Tek görev gerçekleştiren veya öğeleri programlama teknikleriyle birleştirebilen bir dizi talimat nasıl adlandırılır?

A
EPub
B
SMTP
C
Betik
D
Ethernet
E
CMYK
5 numaralı soru için açıklama 
Tek görev gerçekleştiren veya öğeleri programlama teknikleriyle birleştirebilen bir dizi talimata Betik denir.
Soru 6

Pixlr Editor web uygulaması ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A
Hosting hizmeti
B
FTP bağlantısı yapma
C
Animasyon oluşturma
D
Video düzenleme
E
Resim işleme
6 numaralı soru için açıklama 
Pixlr Editor web uygulaması ile resim işleme yapılabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangi program ile ePub formatında dosya oluşturulabilir?

A
QuarkXPress
B
PowToon
C
Pixlr Editor
D
WeVideo
E
CuteFTP
7 numaralı soru için açıklama 
QuarkXPress ile ePub formatında dosya oluşturulabilir.
Soru 8

Parça parça çekilen videoları birleştirmek için aşağıdaki yazılımlardan hangisi kullanılır?

A
WeVideo
B
Adobe Indesign
C
Microsoft Publisher
D
CuteFTP
E
QuarkXPress
8 numaralı soru için açıklama 
Parça parça çekilen videoları birleştirmek için WeVideo yazılımı kullanılabilir.
Soru 9

Hem masaüstü hem de iPad, iPhone, Kindle Fire, Android tablet ve akıllı telefonlara uygun etkileşimli içeriğe sahip web yayınları oluşturmak isteyen bir kullanıcının aşağıdaki yayıncılık araçlarından hangisini kullanması daha uygundur?

A
Scribus
B
QuarkXPress
C
Adobe InDesign
D
Microsoft Publisher
E
CuteFTP
9 numaralı soru için açıklama 
QuarkXPress; Güncel teknolojilere uygun yayınlar hazırlama desteği de bulunan yazılım ile hem masaüstü hem de iPad, iPhone, Kindle Fire, Android tablet ve akıllı telefonlara uygun etkileşimli içeriğe sahip web yayınları oluşturulabilmektedir.
Soru 10

Aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A
Betik: Tek görev gerçekleştiren veya öğeleri programlama teknikleriyle birleştirebilen bir dizi talimattır.
B
Veritabanı: Verilerin birbirleriyle ilişkili tablolarda belirli bir düzene göre depolandığı sistemdir.
C
ePUB : Tüm renklerin Cyan (Camgöbeği), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı), Key (Siyah) renkler ile oluşturulduğu bir renk uzayıdır.
D
Sabit içerikli web sayfaları: İçeriğin kullanıcıların istekleri doğrultusunda değişmediği web sayfalarıdır.
E
FTP (File Transfer Protocol): Web ağı üzerindeki bilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılan protokoldür.
10 numaralı soru için açıklama 
ePUB Dijital yayınların elektronik yayıncılık formatına uygun versiyonlarıdır.
Soru 11

CoffeCup hızlı başlangıç penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Page Style – Page Text
B
Page Style – Links
C
Page Style – Hover Links
D
Page Background
E
Search
11 numaralı soru için açıklama 
Search araç çubuğunda yer alır. Diğerleri ise hızlı başlangıç penceresinde yer alır.
Soru 12

Notepad++ yazılımı aşağıdaki menülerden hangisi yardımı ile Web tasarım için gerekli daha gelişmiş işlevlere sahip olabilir?

A
Şablonlar
B
Ekle
C
Eklentiler
D
Dosya
E
Tasarım
12 numaralı soru için açıklama 
Eklentiler gelişmiş işlev sağlayabilir.
Soru 13

HTML Tidy kullanarak HTML, XHTML ve XML dili ile yazılan kodları kontrol etmek neyi ifade eder?

A
Batch Action
B
Tools
C
Objects
D
Style
E
Tables
13 numaralı soru için açıklama 
Batch Action HTML Tidy kullanarak HTML, XHTML ve XML dili ile yazılan kodları kontrol etmektir.
Soru 14

Etiket (Tag) aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmektedir?

A
Programlama dilleride kullanılan komutlara “Etiket (Tag)” adı verilmektedir.
B
HTML editörlerine “Etiket (Tag)” adı verilmektedir
C
HTML ile Web tasarımında kullanılan ifadelere komut değil, “Etiket (Tag)” adı verilmektedir.
D
Resim işlem araçlarına “Etiket (Tag)” adı verilmektedir.
E
Ftp araçlarına “Etiket (Tag)” adı verilmektedir.
14 numaralı soru için açıklama 
Bu çerçevede HTML için kullanılan tanımlama, onun programlama dili değil işaretleme dili olduğudur. Bir diğer deyişle bu işaretleme dili Web tasarım sürecinde belirli tasarım öğelerinin Web sayfası üzerine yerleşimi ve biçimsel bir yapının oluşturulmasını sağlayan bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu nedenledir ki programlama dillerinin aksine, HTML ile Web tasarımında kullanılan ifadelere komut değil, “Etiket (Tag)” adı verilmektedir.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde CoffeCup HTML editöründe yeni bir web sayfası oluşturma adımları doğru olarak verilmiştir?

A
File – New HTML File
B
File – New CSS Page
C
File – New Form Theme /Layout
D
Edit - New HTML File
E
Edit - New CSS Page
15 numaralı soru için açıklama 
File – New CSS Page: yeni css sayfası açar, File – New Form Theme /Layout: yeni tem/yerleşim sayfası açar, Edit - New HTML File ve Edit - New CSS Pageböyle bir seçenek yok.
Soru 16

CoffeCup menü çubuğunda bulunmayan simge (kısayol) aşağıdakilerden hangisidir?

A
File
B
Edit
C
View
D
Insert
E
Search
16 numaralı soru için açıklama 
File, Edit, View, Insert menü çubuğunda bulunmaktadır. Search HTML etiketleri araçcubuğunda yer almaktadır.
Soru 17

HTML-Kit HTML editöründe “Objects” kısayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A
HTML Tidy kullanarak HTML, XHTML ve XML dili ile yazılan kodları kontrol eder.
B
Resim ekleme, bağlantı yapma, hazır html kod ekleme, javascript bağlantısı gibi birçok alanı içerir.
C
Bu alanda dokümana ilişkin başlıkların boyutu, yazı düzeni, kod düzeni ve ASP kod bloğunu yer almaktadır.
D
CSS nesneleri ve özelliklerini içermektedir
E
Bu alanda tablolara, satır ve sütunlara ilişkin genel ayarlamalar yapılabilmektedir.
17 numaralı soru için açıklama 
[Batch Action]: HTML Tidy kullanarak HTML, XHTML ve XML dili ile yazılan kodları kontrol eder. [Objects]: Resim ekleme, bağlantı yapma, hazır html kod ekleme, javascript bağlantısı gibi birçok alanı içerir. [Document]: Bu alanda dokümana ilişkin başlıkların boyutu, yazı düzeni, kod düzeni ve ASP kod bloğunu yer almaktadır. [Style]: CSS nesneleri ve özelliklerini içermektedir. [Tables]: Bu alanda tablolara, satır ve sütunlara ilişkin genel ayarlamalar yapılabilmektedir.
Soru 18

Aşağıdaki CoffeeCup menülerinden hangisi Web tarayıcıya gereksinim duyulmadan CofeeCup editörünün altında yer alan ön izleme bölmesinin görüntülenmesi bu menü ile sağlanabilir?

A
File
B
Edit
C
View
D
Document
E
Insert
18 numaralı soru için açıklama 
View: Web tarayıcıya gereksinim duyulmadan CofeeCup editörünün altında yer alan ön izleme bölmesinin görüntülenmesi bu menü ile sağlanabilir.
Soru 19

Web editörleri ile FTP sunucusu ekleme işleminde aşağıdaki hangi alan yer almaz?

A
site adı
B
server ip
C
kullanıcı adı
D
şifre
E
eposta
19 numaralı soru için açıklama 
Web editörleri ile FTP sunucusu ekleme işleminde eposta alanına gerek duyulmaz.
Soru 20

Aşağıdaki editörlerden hangisi aynı anda çoklu belgeler ile çalışabilme özelliğine sahiptir?
I. Notepad
II. Notepad++
III. CofeeCup
IV. HTML-Kit

A
Yalnız I
B
I, II
C
I, III
D
I, II, III
E
II, III, IV
20 numaralı soru için açıklama 
Notepad++, CofeeCup, HTML-Kit editörleri aynı anda çoklu belgeler ile çalışabilme özelliği mevcuttur. Notepad de ise sadece bir tek dosya ile çalışılabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x