Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

FreeCommander programında ekran görüntüsü almak için aşağıdakilerden hangi kısayol kullanılır?

A
Ctrl+Ctrl+F11
B
Shift+Ctrl+F11
C
Alt+Ctrl+F11
D
Shift+Ctrl+F10
E
Shift+Ctrl+F12
1 numaralı soru için açıklama 
FreeCommander programında ekran görüntüsü almak için aşağıdaki adımlar izlenir. Menüden “Araçlar > Ekran Görüntüsü Yakala”ya tıklanır veya “Shift+Ctrl+F11” tuşlarına basılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi FTPS ve SFTP’nin ortak özellikleri arasında değildir?

A
Güvenli dosya transferi sağlar.
B
FTPS, Transport Layer Security – Taşıma Katmanı Güvenliği protokolünü içerir.
C
FTPS, SSL (Secure Sockets Layer – Güvenli Soket Katmanı) protokolünü içerir.
D
SFTP, SSH (Secure Shell – Güvenli Kabuk) protokolü kullanır.
E
Aynı ölçüde güvenlik düzeyi sağlar.
2 numaralı soru için açıklama 
FTP, FTPS ve SFTP dosya transfer protokolleri güvenlik düzeyi bakımından farklılaşmaktadır.
Soru 3

Swift için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
SSH (Secure Shell – Güvenli Kabuk) protokolü kullanarak güvenli bir şekilde dosyalara erişimi, dosya aktarımını sağlayan bir ağ protokolüdür.
B
Taşınabilir cihazlara medya dosyalarınızın aktarımına izin veren protokoldür.
C
Apple tarafından geliştirilen bir programlama dilidir.
D
Bir programa ek bir özellik ekleyen bir yazılım bileşenidir.
E
Web sunucusundaki dosyaları işbirlikli bir şekilde düzenleme ve yönetmeye olanak sağlayan bir HTTP uzantısıdır.
3 numaralı soru için açıklama 
Swift, Apple tarafından geliştirilen bir programlama dilidir.
Soru 4

Web ortamındaki sunucuya dosya aktarmak ve dosya indirmek isteyen bireysel kullanıcılar hangi FileZilla türünü indirmelilerdir?

A
Finder
B
Sunucu
C
İstemci
D
File Exporer
E
Freeware
4 numaralı soru için açıklama 
Web ortamındaki sunucuya dosya aktarmak ve dosya indirmek isteyen bireysel kullanıcılar istemci türünü indirmelilerdir.
Soru 5

Bir metnin yerine geçen bir sembole ne denir?

A
Placeholder
B
Shareware
C
Plugin
D
File Exporer
E
Freeware
5 numaralı soru için açıklama 
Placeholder Bir metnin yerine geçen bir semboldür.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi FTP’nin (File Transfer Protocol) Türkçe karşılığıdır?

A
Dosya Tanımlama Protokolü
B
Dosya Transfer Protokolü
C
Dosya Transfer Programı
D
Dizin Transfer Protokolü
E
Dizin Taşıma Programı
6 numaralı soru için açıklama 
FTP (File Transfer Protocol – Dosya Transfer Protokolü) Dosya transferi sağlayan bir ağ protokolüdür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi FileZilla programının özellikleri arasında yer almaz?

A
Klasör karşılaştırma yapılabilir.
B
Ağ yapılandırma sihirbazı vardır.
C
Ücretsiz ve açık kaynak kodludur.
D
Dosyaları arşivleme özelliği vardır.
E
Dosya transferi hız limitleri ayarlanabilir.
7 numaralı soru için açıklama 
Aşağıda FileZilla programının özellikleri veril mektedir (FileZilla, 2016): Ücretsiz ve açık kaynak kodludur. Çift bölmeli/pencereli (Dual pane) yapıda dır. Çift bölme sayesinde program içinde aynı anda iki klasörü yan yana gösterebi lirsiniz. Windows işletim sisteminin kendi dosya yöneticisi olan File Explorer’da sade ce açılan klasörün içeriği görülebilir. Aynı anda iki klasördeki dosyaları görmek ister seniz iki farklı pencerede dosya yöneticisi ni açmanız gerekecektir. Burada iki farklı pencere arasında dosya alışverişi yapmak çift bölmeli pencereye sahip dosya yöneti ‐ cisinde dosya alışverişi yapmaktan daha zor olmaktadır. FileZilla’da sol bölümde yerel bilgisayar (yerel site) sağ bölümde ise web sunucusu (uzak site) dosyaları vardır. İki bölüm arasında sürükle-bırak yöntemi ile dosyalar kolaylıkla aktarılabilir. Windows, Linux ve macOS platformların da çalışmaktadır. Kullanımı kolaydır. Sekmelerle çalışma ola nağı vermektedir. Aynı anda birden fazla sunucuya farklı sekmelerden bağlanılarak çoklu çalışma yapılabilir. FTP, FTPS (FTP SSL) ve SFTP (SSH FTP) dosya transfer protokollerini destekler. IPv6’yı destekler. Birçok dil desteği vardır. Türkçe dâhil 40’ı aşkın dil desteği mevcuttur. Dosya aktarımını durdurup sonra kaldığı yerden de vam etmeyi destekler (resume). Büyük dosyaların (4GB’dan büyük) transferini des tekler. Güçlü bir site yöneticisi vardır. Site yöneticisi, kulla nıcıların FTP sitelerinin bilgilerini depolar. Programa sürükle-bırak yapılarak dosya aktarıla bilir. Program içinde bilgisayardan direk web su nucusuna dosyalar sürükle-bırak yöntemi ile akta rılabilir. Dosya transferi hız limitleri ayarlanabilir. Klasör karşılaştırma yapılabilir. Yerel bilgisayardaki web sitesinin bulunduğu klasördeki dosyalar ile sunucudaki dosyalar karşılaştırılıp farklar gösterilir. Ağ yapılandırma sihirbazı vardır. Dosyalar sunucudayken düzenlenebilir. Notepad ya da Adobe Dreamweaver gibi bir program kul lanarak dosyaları sunucudayken (online olarak yayındayken) güncelleyebilirsiniz. Sunucudaki dosyada arama yapılabilir.
Soru 8

I.Commander One
II.Cyberduck
III.FreeCommander
Yukarıdaki programlardan hangisi/hangileri macOS işletim sistemi ile uyumludur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Commander One ve Cyberduck macOS işletim sistemi ile uyumludur.
Soru 9

Windows dosya yöneticisinde dosyaların isimlerini toplu olarak seçip isim girebilmek için rakamlar hangi işaretin arasında olmalıdır?

A
()
B
!!
C
[]
D
---------
E
^^
9 numaralı soru için açıklama 
Windows dosya yöneticisinde dosyaların isimlerini toplu olarak seçip isim girebilmek için rakamların () işaretleri arasında olması gerekmektedir.
Soru 10

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir eylem sonucu tetiklenen işlemlere ne ad verilir?

A
Animasyon
B
Duyarlı Düzen
C
Etkinlik
D
Bileşen
E
Önizleme
10 numaralı soru için açıklama 
Etkinlikler, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir eylem sonucu tetiklenen işlemlerdir. Programlama dillerinde bu işleme Event Handling adı verilmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Basit şekiller oluşturmak için kullanılır?

A
Tuval Araçları
B
Renk Araçları
C
Yakınlaşma Aracı
D
Etiket Aracı
E
Seçim Aracı
11 numaralı soru için açıklama 
Tuval Araçları Basit şekiller oluşturmak için kullanılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi öge üzerinde dokunma işlemine başlandığında tetikleniri açıklar?

A
TouchStart
B
TouchEnd
C
TouchMove
D
TouchEnter
E
TouchLeave
12 numaralı soru için açıklama 
TouchStart.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi öge üzerinde dokunma işlemi bitirildiğinde tetikleniri açıklar?

A
TouchStart
B
TouchEnd
C
TouchMove
D
TouchEnter
E
TouchLeave
13 numaralı soru için açıklama 
TouchEnd.
Soru 14

Goolge Web Designer araç çubuğunda aşağıda bunulana araçlardan hangisi “Sahnede div, video, img gibi HTML etiketleri oluşturmak için kullanılır.”?

A
Seçim aracı
B
3D nesne çeviri aracı
C
Etiket aracı
D
Metin aracı
E
3D nesne döndürme aracı
14 numaralı soru için açıklama 
Seçim aracı: Çalışma alanındaki nesneleri seçmek, taşımak, boyutlandırmak gibi işler için kullanılır. 3D nesne döndürme aracı: Nesneleri üç boyutlu olarak döndürmek için kullanılır. 3D nesne çeviri aracı: Nesneleri x, y ve z eksenleri üzerinde taşımak için kullanılır. Etiket aracı: Sahnede div, video, img gibi HTML etiketleri oluşturmak için kullanılır. Metin aracı: Metin eklemek için kullanılır.
Soru 15

Goolge Web Designer yazılımında “Ögelerin x ve y konumları ile genişlik ve yükseklik miktarlarının yüzde veya pixel cinsinden ayarlanabildiği” panel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikler Paneli
B
Seçme, Taşıma, Hizalama
C
Sayfa Oluşturma
D
Etiket Ekleme
E
Çizim Araç Çubuğu
15 numaralı soru için açıklama 
Seçme, Taşıma, Hizalama : Seçim aracı özellikleri kullanılarak seçilen ögeler üzerinde taşıma, boyutlandırma, döndürme ve hizalama işlemleri yapılabilmektedir. Dönüşüm denetimi kutusu işaretlendiğinde seçilen öge etrafında bir çember belirir ve ögenin köşelerinde küçük kareler belirir. Sayfa Oluşturma: yeni sayfaların oluşturulduğu bölümdür. Etiket ekleme: Bu çubukta sırayla div ögesi, resim ögesi, video ögesi ve özel öge düğmelerinin yer aldığı görülmektedir. Bu düğmeler seçili iken sahnede basılı sürükleme yapıldığında seçili olan ögeden bir adet sahneye eklenmiş olur. Ayrınca etiket aracı özellikleri çubuğunda eklenecek etiketler ile ilgili arka plan rengi ve yuvarlatılmış kenar yarı çaplarını belirlemek mümkündür. Bu özellikler daha sonra Özellikler panelinden de değiştirilebilir. Çizim Araç Çubuğu: Oval, Dikdörtgen ve Çizgi araçlarının bulunduğu kısımda çizim yapmak mümkündür. Özellikler Paneli: Ögelerin konum ve boyutlarını ayarlamanın ve ögeleri döndürmenin bir başka yolu ise özellikler panelini kullanmaktır. Özellikler panelinde “Konum ve boyut” ve “Çevirme, döndürme ve ölçekleme” bölümleri mevcuttur.
Soru 16

Goolge Web Designer yazılımında “Kullanıcının sahnedeki bir yere tıkladığında bir animasyonun başlatılması, sahnedeki bir alana fare ile geldiğinde bir JavaScript fonksiyonunun çalıştırılması, metin kutusuna giriş yaptığında girilen metin ile ilgili açıklamaların belirmesinde” aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?

A
CSS Paneli
B
Etkinlik ekle
C
Renk Paneli
D
Metin Aracı
E
Etiket Ekleme
16 numaralı soru için açıklama 
Etkinlik Ekle: Etkinlikler, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir eylem sonucu tetiklenen işlemlerdir. Programlama dillerinde bu işleme Event Handling adı verilmektedir. CSS Paneli: CSS paneli kullanılarak seçili öğelere uygulanan CSS kodları incelenebilir veya yeni CSS kodları yazılabilir. Renk Paneli: Sahnede seçili öğelerin renklerini değiştirmek için Renk Paneli kullanılabilir. Metin Aracı: Sahne üzerine metin eklemek için Metin aracı kullanılmalıdır. Etiket Ekleme: GWD ile sahneye HTML etiketleri eklemek mümkündür. Etiket eklemek için araçlar çubuğundaki etiket aracı kullanılmalıdır.
Soru 17

Sahnenin sol üst köşesi koordinat sisteminde __________ noktası olduğu kabul edilir ve y ekseni aşağı doğru, x ekseni ise sağa doğru artmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
(-1,0)
B
(0,-1)
C
(0,0)
D
(0,1)
E
(1,0)
17 numaralı soru için açıklama 
Sahne, çalışma alanının içinde bulunan beyaz bölümdür. Sahnenin sol üst köşesi koordinat sisteminde (0,0) noktası olduğu kabul edilir ve y ekseni aşağı doğru, x ekseni ise sağa doğru artmaktadır. Dolayısıyla 300px genişliğinde ve 300px yüksekliğinde bir sahnenin en sağ alt köşesi (300,300. noktasıdır.
Soru 18

Farklı ekran büyüklüklerine otomatik olarak uyum sağlayabilen tasarımlara ne ad verilir?

A
Sabit düzen
B
Esnek düzen
C
Duyarlı düzen
D
Etkileşimli düzen
E
Etkin düzen
18 numaralı soru için açıklama 
Farklı ekran büyüklüklerine otomatik olarak uyum sağlayabilen tasarımlara, duyarlı düzen adı verilmektedir.
Soru 19

Google Web Designer ile galeride basılı sürükleme yapıldığında resimler kayarak geçmesi istendiğinden hangi bileşen kullanılmalıdır?

A
360° Galeri
B
Kaydırılabilir Galeri
C
Galeride Gezinme
D
Hareket
E
Atlı Karınca Galeri
19 numaralı soru için açıklama 
Kaydırılabilir Galeride basılı sürükleme yapıldığında resimler kayarak geçerler.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x