Web’de Telif Hakları ve Etik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi telif hakları ve bağlantılı haklarda gerçekleştirilecek hukuki düzenlemelerin katkılarından biri değildir?

A
Yeni iş alanlarının açılmasını teşvik etmesi
B
ifade özgürlüğü ve kamu yararı başta olmak üzere hukukun ve özellikle mülkiyetin temel ilkelerine katkı sağlaması
C
Sanayinin enerji ihtiyacını gidermiş olması
D
Yaratıcılık ve yenileşmeye yönelik önemli yatırımları teşvik etmesi
E
Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve pazarlanmasını güvence altına alması
Soru 2

Yabancıya yerli hak sahibiyle eşit şekilde işlem yapılmasını öngören ve bu şekilde yabancı eser sahibinin, yerli eser sahibinin ülkesinde yararlandığı haklarla eşit imkanlara sahip olmasını sağlayan çoklu sözleşmelerle ortaya çıkan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askari Haklar ilkesi
B
Tükenme ilkesi
C
Karşılıklılık ilkesi
D
Ülkesellik ilkesi
E
Eşit işlem ilkesi
Soru 3

İnternetteki adap ile görgü kuralları ve dijital ahlak için standart oluşturmaya yönelik etik kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Netiket
B
Telif hakkı
C
Fikri mülkiyet
D
Fonogram
E
Lisans
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Toplumunun sosyo-ekonomik yapısına ait özelliklerinden biri değildir?

A
Parlamenter demokrasi
B
Gönüllü topluluklar
C
Meta ekonomisi
D
Sınıflı toplum
E
işçi hareketleri, grevler
Soru 5

________ eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo televizyon kuruluşlarının sahip oldukları haklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Umum
B
Şahsi bağlantı hakkı
C
Komşu haklar
D
Asgari haklar
E
Derleme eser hakkı
Soru 6

________ sözlü ya da sözsüz tüm eserlerin ilk tespitini yapan ve bu durumun hukuksal sorumluluğunu yüklenen kişidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Film yapımcıları
B
Bilgisayar programcıları
C
icracı sanatçılar
D
Fonogram yapımcıları
E
Yayın kuruluşları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi web standartları kullanımının yararlarından biri değildir?

A
Daha fazla erişilebilirlik
B
Daha istikrarlı bir web
C
Web sayfalarının daha hızlı indirilmesi ve çözümlenmesi
D
Gelecekte ortaya çıkacak tarayıcılarla uyumluluk
E
Daha düşük arama motoru sıraları
Soru 8

__________ ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
DOM (Belge Nesne Modeli)
B
JavaScript
C
HTML (Zengin Metin işaretleme Dili)
D
XQuery
E
CSS (Basamaklı Biçim Sayfaları)
Soru 9

Eser olmanın şartlarından biri olan Genel Şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eserde mutlaka eser sahibi ile ilgili bir niteliğin olması gerekmektedir.
B
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan dört tane eser türünden birinin özelliklerini taşıyor olmalıdır.
C
Eser sahibinin kişisel özelliklerini yansıtmalıdır.
D
Ortada eser sahibine ait fikri bir çabanın sonucu oluşmuş bir fikri ürün olmalıdır.
E
Fikri ürün tasarrufa elverişli olacak ve üçüncü kişilerce algılanabilecek nitelikte bir şekle bürünmüş olmalıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XML'nin tercih edilme nedenlerinden biri değildir?

A
Web servislerinin dağıtımı gibi belirli görevleri yerine getiren yeni dillerin oluşturulmasında kullanılabilmesi
B
Sadece verileri tutma özelliğinin olması
C
Verilerinin çok çeşitli formatlara otomatik olarak aktarılabilmesi
D
iyi entegre olan evrensel bir dosya biçimi olması
E
Herhangi bir iş veya akademik gereksinimi karşılamak üzere özelleştirilebilmesi
Soru 11

Yaratıcı Beraberlikler lisanslama türlerinin hepsinde ortak olan şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eserin ilk sahibinin belirtilmesi
B
ilk lisans modelinin korunması
C
Ücret karşılığında dağıtılabilmesi
D
Ticari olarak kullanılamaması
E
Özgün halinin korunması
Soru 12

Tasarım gerekli bilgiyi kullanıcılara, ortam koşullarından bağımsız ya da kullanıcıların farklı düzeydeki duyusal algılama becerilerine uygun olarak etkin bir biçimde iletmelidir. şeklinde ifade edilen evrensel tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adil Kullanım
B
Algılanabilir Bilgi
C
Hatalara Tolerans
D
Kullanım Esnekliği
E
Basit ve Sezgisel Kullanım
Soru 13

__________ bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturulduğu görünümdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Patent
B
Hosting
C
HTML/ Flash kodlama
D
Faydalı model oluşturma
E
Endüstriyel tasarım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Web tasarımında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A
Tasarımda özel alışkanlıklar dikkate alınmalıdır.
B
Kullanıcıların içeriği gezmesinde yardımcı olmak için anlamlı başlıklar kullanılmalıdır.
C
Bilgilerin göreli önemini bildirmek için metin ağırlığı ve boyutu kullanılmalıdır.
D
içerik, kurallarla veya aktif beyaz boşluklarla bölümlere ayrılmalıdır.
E
Konumu veya konuyu desteklemek için şekiller ve renkler kullanılmalıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İnternet reklamcılık türlerinden biri değildir?

A
Sosyal medya reklamcılığı
B
Arama motoru reklamcılığı
C
Televizyon reklamcılığı
D
Web sitesi
E
Banner reklamcılığı
Soru 16

Aşağıdaki alan adları ve kullanıcılarına ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
,k12.tr-T.C. MEB'ce onaylanmış ilköğretim ve liseler
B
.edu.tr-T.C. YÖK'ce onaylanmış yükseköğretim kurumlan
C
.pol.tr-T.C. Emniyet teşkilatı
D
.gen.tr-T.C. Devlet kurum ve kuruluşları
E
,av.tr-Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortakları
Soru 17

__________ eser sahiplerinden mali haklarını devralmış veya sadece eserin dağıtımına aracılık yapmayı üstlenmiş aracılardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Teknoloji sağlayıcılar
B
Meslek birlikleri
C
Kullanıcılar
D
içerik sağlayıcılar
E
içerik dağıtıcılar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dijital delillerin özelliklerinden biri olan Kabul Edilebilirlik kavramının açıklamasıdır?

A
Hukuki kurallara uygun olarak elde edilmesi
B
Mahkeme vb. yargı mercileri tarafından inandırıcı ve anlaşılabilir olması
C
Olayla ilgili ve diğer belgelerle ilişkilendirilebilir olması
D
Toplanması veya transferi sırasında aslına göre değişmemesinin sağlanması
E
Verilerin tarafsız ve konuyu yansıtır nitelikte olması
Soru 19

__________ dijital hafızada yer alan kişisel bilgilerin, bireyin kendi talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Anonim kalma hakkı
B
Telif hakkı
C
Unutulma hakkı
D
Aslen iktisap
E
Ticari sır
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi TRABİS (.tr) Ağ Bilgi Sisteminin görevlerinden biri değildir?

A
.tr uzantılı alan adı sisteminin işletilmesi
B
.tr uzantılı alan adı sisteminin rehberlik hizmetinin sunulması
C
.tr uzantılı internet alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkan sağlanması
D
.tr uzantılı alan adı uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik kural ve yöntemlerin belirlenmesi
E
.tr uzantılı alan adı sisteminin rehberinin oluşturulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x