Web’de Telif Hakları ve Etik 2017-2018 Vize Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ insan zekasının, yaratıcılığının entelektüel birikimin ortaya çıkardığı müzik, edebiyat, bilimsel buluşları içine alan ürünleri kapsamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Derleme eser
B
Netiket
C
Multimedya eser
D
Fikri mülkiyet
E
Fonogram
Soru 2

Fikri mülkiyet haklarının her devletin ülke sınırları içinde ve kendi düzenlemelerine göre korunması, çoklu sözleşmelerle ortaya çıkan temel ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A
Ülkesellik ilkesi
B
Eşit işlem ilkesi
C
Karşılıklılık ilkesi
D
Askari Haklar ilkesi
E
Tükenme ilkesi
Soru 3

__________ eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip olduğu haklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Komşu haklar
B
Bağlantılı haklar
C
Şahsi bağlantı
D
Derleme eser
E
Umum
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi telif hakları ve bağlantılı haklarda gerçekleştirilecek hukuki düzenlemelerin katkılarından biri değildir?

A
Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini, pazarlanmasını güvence altına alması
B
Yaratıcılık ve yenileşmeye yönelik önemli yatırımları teşvik etmesi
C
Sanayinin enerji ihtiyacını gidermiş olması
D
ifade özgürlüğü ve kamu yararı başta olmak üzere hukukun ve özellikle mülkiyetin temel ilkelerine katkı sağlaması
E
Yeni iş alanlarının açılmasını teşvik etmesi
Soru 5

I. Telif hakkı ihlallerine karşı sadece idari para cezası verilebilir.
II. Yaptırımın uygulanabilmesi için eser sahibinin zarara uğratılmış olması gerekir.
III. internete özel erişimin engellenmesiyle ihlal ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Telif hakkı ihlallerine karşı yapılan yaptırımlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgi toplumuna geçiş, beyaz yakalıların devrini başlatmıştır.
B
Zihinsel sermayenin yerini maddi sermaye almıştır.
C
Toplumsal refahın, bilginin, nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı toplumdur.
D
Dijital devrim adı verilen süreçle birlikte başlamıştır.
E
Bilginin üretimdeki yeri artmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fikri mülkiyet haklarından Sınai Haklar kapsamına girmez?

A
Coğrafi işaret
B
Patent
C
Endüstriyel tasarım
D
Marka
E
Bağlantılı haklar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Toplumunun sosyo-ekonomik yapısına ait özelliklerinden biridir?

A
Katılımcı demokrasi
B
Entellektüel endüstriler
C
Sınıflı toplum
D
Bilimsel bilgi sınırlarının genişlemesi
E
Gönüllü topluluklar
Soru 9

Hakkı-ı Te’lif Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aynı dönemde yürürlükte olan kanunlar arasında en güçlü olanıdır.
B
Telif Nizamnammesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nde telif haklarını düzenleyen ikinci esaslı mevzuat düzenlemesidir.
C
22 maddeden oluşmaktadır.
D
Fotoğraf ve filmlerin korunmasına ve yayınlanmasına ilişkin düzenlemeleri içerir.
E
1980 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Soru 10

Uluslararası düzeyde telif hakları hukukunun korunmasının çatısını oluşturan, bugün dahi alanındaki en temel belge olma özelliğini korumuş düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
WIPO Kuruluş Sözleşmesi
B
Bern Sözleşmesi
C
Cenevre Sözleşmesi
D
Roma Sözleşmesi
E
TRIPs Sözleşmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işleme esere bir örnektir?

A
Edebi bir eserin film haline getirilmesi
B
Bir sinema filminin kameraya çekilmesi
C
Bir tiyatro eserinin kameraya çekilmesi
D
Bir filmin DVD’sinin bilgisayar programıyla çoğaltılması
E
Bir sinema filmininin cep telefonu ile kaydedilmesi
Soru 12

XQuery aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmesi için kullanılmaz?

A
Doğrudan web sayfalarının oluşturulması
B
Ağaç ve grafik yapılarının sorgulanması
C
Doğrudan web sayfalarının sorgulanması
D
XML belgelerinin dönüştürülmesi
E
Veri tabanı uygulamalarının oluşturulması
Soru 13

Eser ve eser olmanın şartlarından biri olan Objektif Şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eser sahibinin kişisel özelliklerini yansıtmalıdır.
B
Ortada eser sahibine ait fikri bir çabanın sonucu oluşmuş bir fikri ürün olmalıdır.
C
Fikri ürün tasarrufa elverişli olacak ve üçüncü kişilerce algılanabilecek nitelikte bir şekle bürünmüş olmalıdır.
D
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan dört tane eser türünden birinin özelliklerini taşıyor olmalıdır.
E
Eserde mutlaka eser sahibi ile ilgili bir niteliğin olması gerekmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için sağlaması gereken ölçütlerden biri değildir?

A
Buluşun teknik bir sonuç doğurması
B
Buluşun teknik bir sorunu çözmesi
C
Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması
D
Buluşun teknik yöntemlerle tanımlanması
E
Buluşun daha önce yayınlanmış ya da kamuya açıklanmış olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eser sahibinin mali haklarından biridir?

A
işleme hakkı
B
Adın belirtilmesi hakkı
C
Kamuya savunma hakkı
D
Eserin aslına ulaşma hakkı
E
Teşir hakkı
Soru 16

Alan adı ve tescili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her alan adının bir İP numarası karşılığı vardır.
B
Web sitesinin hazırlanış amacına ve içeriğine göre alan adı seçilmesi, arama motorlarında elde edilecek sıralamalarda büyük avantaj sağlar.
C
Ülkeleri tanıtan birinci düzey alan adları ISO 3166 ülke kodlarına göre tespit edilmiştir.
D
Alan adının şirketin isminden oluşması veya ismini içermesi gerekmektedir.
E
Web sitelerinin İP numaraları ile hatırlanması zor olduğundan alan adı sistemine geçilmiştir.
Soru 17

Şifreli yayınların çözülmesi, aşağıdaki bağlantılı hak sahiplerinden hangisine ait mali bir haktır?

A
Programcıların
B
Fonogram yapımcılarının
C
Film yapımcılarının
D
icracıların
E
Yayın kuruluşlarının
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi marka tescilinin marka sahibine sağladığı haklar arasında yer almaz?

A
Markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir.
B
Tescilli marka miras yoluyla intikal edebilir.
C
Tescilli bir marka rehin olarak verilemez.
D
Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir.
E
Sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.
Soru 19

________ sinema eserini, sermayesi ve işletmesel örgütleme gücü ve yeteneğiyle gerçekleştirip, filme yani şerit üzerine tespit eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgisayar programcıları
B
Yayın kuruluşları
C
icracı sanatçılar
D
Film yapımcıları
E
Fonogram yapımcıları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi XML'nin tercih edilme nedenlerinden biri değildir?

A
Sadece verileri tutma özelliğinin olması
B
Verilerinin çok çeşitli formatlara otomatik olarak aktarılabilmesi
C
İyi entegre olan evrensel bir dosya biçimi olması
D
Web servislerinin dağıtımı gibi belirli görevleri yerine getiren yeni dillerin oluşturulmasında kullanılabilmesi
E
Herhangi bir iş veya akademik gereksinimi karşılamak üzere özelleştirilebilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x