Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Final Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Patent
II. Endüstriyel tasarım
III. Eser sahibinin hakları
IV. Bağlantılı haklar
Yukarıdakilerden hangileri fikri mülkiyet haklarından “Telif Hakları” kapsamındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve I
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi özellikle insan zekasının, yaratıcılığının entelektüel birikiminin ortaya çıkardığı müzik, edebiyat, bilimsel buluşları kapsamına almaktadır?

A
Fikri Mülkiyet
B
Seçimlik Hak
C
Talep Hakkı
D
Alacak Hakkı
E
Onalım Hakkı
Soru 3

Eser sahibinden sonra manevi hakların kullanım hakkı sadece kanunda belirtilen kişilere geçer ve bu kişiler eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl eseri kendi namlarına kullanabileceklerdir, istisnai olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da söz konusu haklar kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi manevi hakları kendi namlarına kullanabilecek kişilerden biri değildir?

A
Anne-Baba
B
Noterler
C
Sağ kalan çocuk
D
Sağ kalan eş
E
Kardeşler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisine patent verilebilir?

A
Keşifler
B
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
C
Matematik metotları
D
Bir sorunu çözen teknik buluş
E
Bilimsel teoriler
Soru 5

Web tasarım çalışmalarının merkezi olan ve kullanılmamaları halinde net bir şekilde web oluşturulamayacak olan teknolojiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Typekit / jQuery
B
HTML/Typekit
C
AJAX / CSS
D
HTML/ AJAX
E
HTML/CSS
Soru 6

Yazı, video, görsel öge gibi unsurların sayfa içerisine yerleştirilmesini ve istenildiği gibi konumlandırılmasını sağlayan zengin metin işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köprü
B
Widget
C
HTML
D
W3C
E
CSS
Soru 7

Web sayfalarının çoklu tarayıcılarda uyumluluğunu sağlamak için hangi somut standartlar takip edilmelidir?

A
ICANN Standartları
B
W3C Standartları
C
TSE Standartları
D
Evrensel standartlar
E
Ahlaki standartlar
Soru 8

__________ doğru hedef kitlenin analiz edildiği ve talebin olabileceği siteler üzerinde doğru yerleşimde, doğru şekilde uygulandığında direkt olarak satışa yönelik etki gösteren önemli bir internet reklamcılığıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Arama motoru reklamcılığı
B
Sosyal medya reklamcılığı
C
Banner reklamcılığı
D
Televizyon reklamcılığı
E
Web sitesi
Soru 9

Kişi ya da kişilerin, her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan, doğması için tescile gerek olmayan haklara ne ad verilir?

A
Ticari iş
B
Ticari Sır
C
Marka
D
Telif Hakkı
E
Faydalı Model
Soru 10

Uyarlanabilir Tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca büyük ekranlarda kullanılmaktadır.
B
Mobil dostu siteler kurulmasında kullanılmamaktadır.
C
Farklı ekran boyutlarında kötü sonuçlar vermektedir.
D
Birden fazla içerik hazırlanmasını gerekli kılar.
E
Metin tabanlı yerleşimler ve daha basit tasarımlar için uygundur.
Soru 11

__________ kullanıcılar tarafından daha önce görüntülenmiş web sayfalarının kopyalarından meydana gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Web Sayfası
B
Tarayıcı Önbelleği
C
HTML
D
Ön Yüz
E
CSS
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi web tasarım araçları, uygulamaları veya uzantılarından biri değildir?

A
Ms-DOS
B
Typekit
C
hCard
D
JQuery
E
WordPress
Soru 13

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları” başlıklı 7 maddesinin 1 fıkrasına göre ilgili Kanunla sağlanan marka koruması için tescil şarttır ve tescil başvurusu ________ yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türk Patent ve Marka Kurumu'na
B
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'na
C
Asliye Hukuk Mahkemesine
D
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na
E
Notere
Soru 14

Bilgi ve düşüncelerin özgür ifadesini çoğaltmak için kişilerin kimliklerini ifşa etmeme hakkına saygı gösterilmelidir.
Yukarıda bahsedilen hakka ne ad verilir?

A
Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
B
internete Erişim Hakkı
C
Unutulma Hakkı
D
iletişim Hakkı
E
Anonim Kalma Hakkı
Soru 15

Özellikle ünlü markalara, şirketlere, isimlere ait internet alan adları sahiplerinden önce davranılarak tescil ettirilmekte ve büyük meblağlarla sahiplerine satılmaya çalışılmaktadır.
Bu çoğunlukla kötü niyetli eyleme ne ad verilir?

A
Alan Adı
B
Hosting
C
Mailing
D
Domain Grabbing
E
Domain Name
Soru 16

İnternet sitelerini oluşturan dosyaların, web adreslerinden erişilebilmesi için web sunucularında barındırılmasına ne ad verilir?

A
Flash Animasyon
B
Mailing
C
Hosting
D
Lisans
E
Güncelleme
Soru 17

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından, içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemine ne ad verilir?

A
Erişimin Engellenmesi
B
Uyarı Yöntemi
C
Bilgilendirme Yükümlülüğü
D
içeriğin Yayından Çıkarılması
E
internet Süjelerinin Sorumluluğu
Soru 18

Dijital delillerin yargı sürecinde anlam taşıması için dijital olmayan delillerin sahip olması gereken özellikleri de taşıması beklenir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A
Güvenilirlik
B
Gerçeklik
C
Kabul Edilebilirlik
D
Bütünlük
E
Değiştirilebilirlik
Soru 19

Tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
20
Soru 20

Kişisel bilgileri kaydeden, saklayan, güncelleyen, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklayabilen/ devredebilen, sınıflandırabilen ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilen kişilere ne ad verilir?

A
Veri Sorumlusu
B
içerik Sağlayıcı
C
Erişim Sağlayıcı
D
Toplu Kullanım Sağlayıcı
E
Veri Aktarıcısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x