Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Vize Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Web’de telif haklarının toplumsal etkileriyle ilgil aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yapımcıların ve tüketicilerin koruyamamıştır. haklarını
B
Kamunun yararına olacak yaratıcılığın korunmasını sağlar. şekilde
C
Eser sahiplerinin haklarını korurken, icracıların yaratıcılığının korunmasını sağlayamamıştır.
D
Bazı toplumsal hareketlerin geniş bir etki alanı oluşturmasını engellemiştir.
E
Toplumların fikri mülkiyet haklarını koruma konusunda bilinç düzeyi ne kadar yüksek olursa, fikri hakların teknoloji karşısında yaşadığı dezavantajların etkisi o olur. ölçüde çok
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Toplumunun sosyo-ekonomik yapısına ait özelliklerinden biri değildir?

A
Sivil hareketler ve sorunlar
B
Entellektüel endüstriler
C
Sinerjik ekonomi
D
Sınıflı toplum
E
Katılımcı demokrasi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, fikri hak ihlallerinin öngörülemez ve teknik olarak önlenemez şekilde artmasına neden olan gelişmelerden biridir?

A
Eserlerin sayısal formata dönüştürülememesi
B
Eserin kaydedilmesinin güçleşmesi
C
Analog formatta bulunan verilerin dijital formatta saklanması
D
Dijital formata aktarılan eserlerin elektronik cihazlarda zor okunabilmesi
E
Eserlerin işlenmesi ve dağıtım süreçlerinin zorlaşması
Soru 4

Bilgi toplumunda fikri hakların önemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilginin sadece üretilmesi değil, üretim süreçlerine de hakim olması, ekonomik değerinin artırılması gerekmektedir.
B
Seri üretimin başladığı Endüstri 2.0 toplumlarında telif hakları oldukça önem kazanmıştır.
C
Veriyi, bilgiyi tüketen toplum olmak önemlidir.
D
Bilginin sermayeye dönüştüğü toplumlarda telif haklarının önemini azaltmıştır.
E
Fikri hakların oluşması için uzun vadeli planlara gerek yoktur.
Soru 5

Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kitle üretimi ilk defa bu dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır.
B
Üretim, ağırlıklı olarak kol gücüne dayanmaktadır.
C
insanları yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiş yaşanmıştır.
D
Zihinsel sermaye önemini kaybetmeye başlamıştır.
E
Toplumsal refahın, bilginin, nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı toplumdur.
Soru 6

Hakkı-ı Te’lif Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fotoğraf ve filmlerin korunmasına ve yayınlanmasına ilişkin düzenlemeleri içerir.
B
42 maddeden oluşmaktadır.
C
1952 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
D
Çağının yerleşik telif hukuku esaslarına aykırı hükümler içermektedir.
E
Telif Nizamnammesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nde telif haklarını düzenleyen ikinci esaslı mevzuat düzenlemesidir.
Soru 7

TRIPs Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sözleşme kendisinden sonra imzalanan bütün uluslararası sözleşmelere de esas teşkil etmiştir.
B
Uygulama şartı ve düzenlendiği hakların kapsamı bakımından etki alanı geniş bir uluslararası sözleşmedir.
C
Yalnızca edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına ilişkindir.
D
Sözleşme AB hukukunun mütemmim cüzüdür.
E
Uluslararası düzeyde telif hakları hukuku korunmasının çatısını oluşturan bir sözleşmedir.
Soru 8

I. Coğrafi işaret
II. Endüstriyel tasarım
III. Eser sahibinin hakları
IV. Bağlantılı haklar
Yukarıdakilerden hangileri fikri mülkiyet haklarından “Fikri Haklar” kapsamındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

__________ sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin ya da diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Netiket
B
Arayüz
C
Lisans
D
Fonogram
E
Araişlerlik
Soru 10

Fikri Mülkiyet kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Latince kökenli olup, fikir ve sanat eseri ürünleri kopya etmek hakkını ifade eder.
B
Sadece çoğaltma hakkıyla sınırlıdır.
C
Fikri mülkiyete konu gayri maddi mallarla ilgilidir.
D
Fikri mülkiyet hukuku doğal çevrenin korunmasını amaçlar.
E
internetteki adap ile görgü kuralları ve dijital ahlak için standart oluşturmaya yönelik etik kurallar bütünüdür.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eser sahibinin mali haklarından biridir?

A
işleme hakkı
B
Kamuya savunma hakkı
C
Eserin aslına ulaşma hakkı
D
Adın belirtilmesi hakkı
E
Teşir hakkı
Soru 12

Bir sinema filminin internetten bilgisayara indirilmesi, hangi hakkın ihlaline verilmiş bir örnektir?

A
işleme Hakkı
B
Çoğaltma Hakkı
C
Yayma Hakkı
D
Kamuya Sunma Hakkı
E
Temsil Hakkı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yayın kuruluşlarının mali hakları arasında yer almaz?

A
Uydu veya kablo ile dağıtım
B
Yayın sinyallerini umuma iletim
C
Şifreli yayınların çözülmesi
D
Tespitin kiralanması ve ödünç verilmesi
E
Özel kullanımlar hariç olmak üzere çoğaltma
Soru 14

Ortada eser sahibine ait fikri bir çabanın sonucu oluşmuş bir fikri ürün olması, eser olmanın şartlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Objektif Şart
B
Genel Şart
C
Alenileşme Şartı
D
Şekli Şart
E
Sübjektif Şart
Soru 15

internet servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen hak ihlallerini ortadan kaldırmak için FSEK bir uyarı-kaldır sistemi kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sistemde yer alan işlem basamaklarından biri değildir?

A
Bilgi içerik sağlayıcısına müracaat edilerek ihlalin sona erdirilmesi talep edilir.
B
Hakkı ihlal edilen kişi Cumhuriyet Başsavcılığından, servis sağlayıcıdan bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulmasını talep eder.
C
Hakkı ihlal edilen kişi, ihlali yapan tarafla bir görüşme gerçekleştirir.
D
ihlal üç gün içinde durdurulmazsa erişimin engellenmesi talep edilir.
E
Hakkı ihlal edilen kişi Cumhuriyet Başsavcısına müracaat eder.
Soru 16

Modern ya da standart uyumlu web tarayıcıları aşağıdakilerden hangisini desteklemek zorunda değildir?

A
Doküman Nesne Modeli (DOM)
B
ECMAScript
C
XHTML
D
Basamaklı Biçim Sayfaları (CSS)
E
OpenGL
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Internet Mühendisliği Görev Timi (IETF) geliştirme alanları arasında yer almaz?

A
Eğitim
B
Yönlendirme
C
Ağ Yönetimi
D
Kullanıcı Hizmetleri
E
Internet Protokolü: Yeni Nesil
Soru 18

I. Buluşun teknik bir sorunu çözmesi
II. Buluşun daha önce yayınlanmış ya da kamuya açıklanmış olması
III. Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması
IV. Buluşun teknik bir sonuç doğurması
Yukarıdakilerden hangileri bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için sağlaması gereken ölçütlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi web standartları kullanımının yararlarından biridir?

A
Daha yavaş geliştirilen sayfalar
B
Daha çok ziyaret edilen sayfalar
C
Daha yüksek arama motoru sıraları
D
Arama motorlarında daha zor bulunma
E
Daha uzun süre çalışan sayfalar
Soru 20

__________, bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri rasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
HTML
B
DOM
C
XML Şema
D
CCS
E
TCP/IP
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x