Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzası bulunan telif haklarına ilişkin çoklu sözleşmelerden biri değildir?

A
Roma Sözleşmesi
B
TRIPs Sözleşmesi
C
Bern Sözleşmesi
D
WIPO Kuruluş Sözleşmesi
E
Fonogram ile ilgili Cenevre Sözleşmesi
Soru 2

Seri üretimin başlaması ve seri üretim bantlarının endüstriye entegrasyonu, hangi büyük sanayi devrimi olarak tanımlanmıştır?

A
Endüstri 1.0
B
Endüstri 2.0
C
Endüstri 3.0
D
Endüstri 4.0
E
Endüstri 5.0
Soru 3

I. Fikri hak, kanunla ihdas edilen bir hak değil, doğal bir haktır.
II. Hukuksal düzenleme ile kanun koyucunun oluşturduğu kanuni bir tekel statüsündedir.
III. Bu hukuk sisteminde fikri haklar için “copyrights” terimi kullanılır.
IV. Bu haktan faydalanmak için ayrıca tescil vb. bir işleme gerek duyulmaz.
Kıta Avrupası Hukuk Sistemine göre fikri hakların korunmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 4

İnternetteki adap ile görgü kuralları ve dijital ahlak için standart oluşturmaya yönelik etik kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Lisans
B
Netiket
C
Telif hakkı
D
Fonogram
E
Fikri mülkiyet
Soru 5

Dijitalleşme süreci ve eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerin kopyalarına Online olarak hizmet sağlayıcılardan erişim imkanının olması, eser sahibinin haklarının hem offline hem de online şekilde tehlikede olmasını sağlamaktadır.
B
Dijitalleşmeyle birlikte eser internet ortamında daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılabilmektedir.
C
Dijitalleşirken eserin niteliği ve içeriği değişime uğramaktadır.
D
Analog formatta bulunan verilerin sayısal, dijital formata dönüştürülmesidir.
E
Dijitalleştirme veriye erişim imkânlarını artırmıştır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fikri mülkiyet haklarından Sınai Haklar kapsamına girmez?

A
Bağlantılı haklar
B
Patent
C
Endüstriyel tasarım
D
Marka
E
Coğrafi işaret
Soru 7

I. Buluşun teknik bir sorunu çözmesi
II. Buluşun daha önce yayınlanmış ya da kamuya açıklanmış olması
III. Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması
IV. Buluşun teknik bir sonuç doğurması
Yukarıdakilerden hangileri bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için sağlaması gereken ölçütlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,1I ve III
D
1,11I ve IV
E
II, III ve IV
Soru 8

Eser olmanın şartlarından biri olan Şekli Şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eser sahibinin kişisel özelliklerini yansıtmalıdır.
B
Eserde mutlaka eser sahibi ile ilgili bir niteliğin olması gerekmektedir.
C
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan dört tane eser türünden birinin özelliklerini taşıyor olmalıdır.
D
Fikri ürün tasarrufa elverişli olacak ve üçüncü kişilerce algılanabilecek nitelikte bir şekle bürünmüş olmalıdır.
E
Ortada eser sahibine ait fikri bir çabanın sonucu oluşmuş bir fikri ürün olmalıdır.
Soru 9

I. Ağaç ve grafik yapılarının sorgulanması
II. Web tarayıcısının kontrol edilmesi
III. Doğrudan web sayfalarının oluşturulması
IV. XML belgelerinin dönüştürülmesi
XQuery yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,11I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 10

I. Yayma hakkı
II. Adın belirtilmesi hakkı
III. işleme hakkı
IV. Eserin aslına ulaşma hakkı
Yukarıdakilerden hangileri eser sahibinin mali hakları arasındadır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11

________ sinema eserini, sermayesi ve işletmesel örgütleme gücü ve yeteneğiyle gerçekleştirip, filme yani şerit üzerine tespit eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Film yapımcıları
B
icracı sanatçılar
C
Fonogram yapımcıları
D
Bilgisayar programcıları
E
Yayın kuruluşları
Soru 12

Yazı, video, görsel öge gibi unsurların sayfa içerisine yerleştirilmesini ve istenildiği gibi konumlandırılmasını sağlayan zengin metin işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
css
B
Köprü
C
Widget
D
HTML
E
W3C
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi web sayfalarının çoklu tarayıcılarda en iyi şekilde uyumluluğunu sağlamak için izlenmesi gereken adımlardan biri değildir?

A
W3C standartları takip edilmelidir.
B
Web sayfaları birden fazla tarayıcıda ve cihazda test edilmelidir.
C
Erişilebilir, okunabilir ve okunaklı tasarımlar oluşturulmalıdır.
D
Kod onaylanmalıdır.
E
Her tarayıcı için özel tasarımlar yapılmalıdır.
Soru 14

Tasarım, kazaen ya da gayriihtiyari muhtemel eylemlerin kötü ve tehlikeli sonuçlarını en aza indirecek şekilde olmalıdır.
Yukarıda ifade edilen evrensel tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algılanabilir Bilgi
B
Adil Kullanım
C
Kullanım Esnekliği
D
Hatalara Tolerans
E
Basit ve Sezgisel Kullanım
Soru 15

“Yazar sorumlu tutulabilir.” ifadesinin bulunduğu açık lisans türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Microsoft Lisansı
B
Apache
C
Yaratıcı Beraberlikler (CC)
D
MIT
E
GPL
Soru 16

Dijital hafızada yer alan, bireye ait fotoğraf, kimlik bilgisi, adres ve diğer kişisel içeriğin, yine bireyin kendi talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması, aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?

A
Anonim Kalma Hakkı
B
Unutulma Hakkı
C
Fikir ve ifade Özgürlüğü Hakkı
D
internete Erişim Hakkı
E
Seçme ve Seçilme Hakkı
Soru 17

Aşağıdaki alan adları ve kullanıcılarına ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
,org.tr-T.C. Devlet kurum ve kuruluşları
B
.edu.tr-T.C. YÖK'ce onaylanmış yükseköğretim kurumları
C
,bel.tr-T.C. il, ilçe ve belde belediye teşkilatları
D
.com.tr-Ticari özel ve tüzel kişilikler
E
,av.tr-Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortakları
Soru 18

Dijital Delillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplanması sırasında aslına göre bozulmaması sağlanmalıdır.
B
Mahkeme vb. yargı mercileri tarafından inandırıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
C
Veriler tarafsız ve konuyu yansıtır nitelikte olmalıdır.
D
Hukuki kurallara uygun olarak elde edilmelidir.
E
Olayla ilgili ve diğer belgelerle ilişkilendirilmesi şart değildir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi DRM (Dijital/Sayısal Hak Yönetimijnin taraflarından biri olan içerik dağıtıcılara bir örnektir?

A
Web yayıncıları
B
Ressamlar
C
Yazarlar
D
Film yapımcıları
E
Senaristler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemijnin görevlerinden biri değildir?

A
.tr uzantılı internet alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkan sağlanması
B
.tr uzantılı alan adı sisteminin rehberlik hizmetinin sunulması
C
.tr uzantılı alan adı sisteminin işletilmesi
D
.tr uzantılı alan adı uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik kural ve yöntemlerin belirlenmesi
E
.tr uzantılı alan adı sisteminin rehberinin oluşturulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x