Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “hassas kişisel veriler” kapsamına girmez?

A
Irk
B
Din
C
Siyasi düşünce
D
Sağlık durumu
E
Yaş
1 numaralı soru için açıklama 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili veriler hassas kişisel verilerdir.
Soru 2

Dijital hafızada yer alan, bireye ait fotoğraf, kimlik bilgisi, adres ve diğer kişisel içeriğin, yine bireyin kendi talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması olarak tanımlanan hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anonim kalma hakkı
B
Unutulma hakkı
C
Anonimlik ve şifreleme kullanma hakkı
D
Özel hayatın gizliliğinin korunması hakkı
E
Sanal kişiliğin korunması hakkı
2 numaralı soru için açıklama 
Unutulma hakkı, dijital hafızada yer alan, bireye ait fotoğraf, kimlik bilgisi, adres ve diğer kişisel içeriğin, yine bireyin kendi talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması olarak özetlenebilir.
Soru 3

Birden fazla sayıda internet kullanıcısına aynı anda iletilen, tanıtım ya da bilgilendirme amaçlı, görsellerden ve metinlerden oluşan e-posta mesajları şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güncelleme
B
Hosting
C
Mailing
D
Dijitalleşme
E
Web site
3 numaralı soru için açıklama 
Mailing; birden fazla sayıda internet kullanıcısına aynı anda iletilen, tanıtım ya da bilgilendirme amaçlı, görsellerden ve metinlerden oluşan e-posta mesajlarıdır.
Soru 4

İnternet sitelerini oluşturan dosyaların web adreslerinden erişilebilmesi için web sunucularında barındırılması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mailing
B
Güncelleme
C
İmza şirketleri
D
Hosting
E
Dijitalleşme
4 numaralı soru için açıklama 
Hosting, internet sitelerini oluşturan dosyaların web adreslerinden erişilebilmesi için web sunucularında barındırılmasını ifade eder.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dijital delillerin özelliklerinde biri değildir?

A
Günübirlik
B
Kabul edilebilirlik
C
Gerçeklik
D
Bütünlük
E
Güvenilirlik
5 numaralı soru için açıklama 
Dijital delillerin özellikleri şunlardır: Kabul edilebilirlik, gerçeklik, bütünlük, güvenilirlik ve inanılırlıktır.
Soru 6

Dünya üzerindeki bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarıyla oluşan global ağ ve üzerinde sunulan dijital bilgiler bütününe ne ad verilir?

A
İnternet
B
Web
C
Hosting
D
Dijitalleşme
E
Bilişim
6 numaralı soru için açıklama 
İnternet dünya üzerindeki bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarıyla oluşan global ağ ve üzerinde sunulan dijital bilgiler bütünüdür.
Soru 7

Verilerin tarafsız ve konuyu yansıtır nitelikte olması dijital delillerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Bütünlük
B
Gerçeklik
C
Kabul edilebilirlik
D
İnanılırlık
E
Güvenilirlik
7 numaralı soru için açıklama 
Verilerin tarafsız ve konuyu yansıtır nitelikte olması dijital delillerin bütünlük özelliği ile ilgilidir.
Soru 8

İnternet'te hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi için aşağıdaki prensiplerden hangisi benimsenmelidir?

A
Uyar-Kaldır
B
Paylaş-Sil
C
Paylaş-Gizle
D
Uyar-Gizle
E
Paylaş-Kaldır
8 numaralı soru için açıklama 
Genel olarak interneti ve özel olarak internetteki içeriği düzenlemeye talip yeni yasaların ve diğer hukuki düzenlemelerin yaratılmasındansa, internetin tüm aktörlerinin, öncelikle özdenetim mekanizması işletmek, hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi için “uyar – kaldır” prensibini benimsemek ve erişim engelleme kararlarını, orantılılık ve ölçülülük ilkeleri gözetilerek, ancak ve ancak son çare (ultima ratio) olarak bir koruma tedbiri olarak görmek konusunda cesaretlendirilmesinin en iyi çözüm olduğu düşünülmektedir.
Soru 9

Hukuki açıdan anlam taşıyan delillerden aşağıdakilerden hangisi toplanması veya transferi sırasında aslına göre değişmemesi/bozul maması/kaybolmaması için herhangi bir kuşkuya yer verilmeyecek bir hassasiyetle hareket edilmelidir?

A
Kabul edilebilirlik
B
Gerçeklik
C
Bütünlük
D
Güvenilirlik
E
İnanılırlık
9 numaralı soru için açıklama 
Güvenilirlik, toplanması veya transferi sırasında aslına göre değişmemesi/bozul maması/kaybolmaması için herhangi bir kuşkuya yer verilmeyecek bir hassasiyetle hareket edilmelidir
Soru 10

Hukuki açıdan anlam taşıyan delillerden aşağıdakilerden hangisi mahkeme vb. yargı mercileri ta rafından inandırıcı ve anlaşılabilir olmalıdır?

A
Kabul edilebilirlik
B
Gerçeklik
C
Bütünlük
D
Güvenilirlik
E
İnanılırlık
10 numaralı soru için açıklama 
İnanılırlık, mahkeme vb. yargı mercileri ta rafından inandırıcı ve anlaşılabilir olmalıdır
Soru 11

Ülkemizde “.org.tr” alan adı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Emniyet teşkilatına
B
Yükseköğretim kurumlarına
C
Vakıf, dernek vb. kuruluşlara
D
Ticari özel ve tüzel kişiliklere
E
Devlet kurum ve kuruluşlarına
11 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde “.org.tr” alan adı vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar ve oluşumlara aittir.
Soru 12

“.com”, “.net”, “.org” ve benzerleri şeklinde “.tr” ibaresi yer almayan uzantıya sahip bir alan adı için sorun çıktığında başvurulacak merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
WIPO
B
APNIC
C
LACNIC
D
ARIN
E
ICANN
12 numaralı soru için açıklama 
“.com”, “.net”, “.org” ve benzerleri şeklinde “.tr” ibaresi yer almayan uzantıya sahip bir alan adı için sorun çıktığında bunun çözümü ICANN Tahkim Usulü’dür. ICANN kurumu, alan adının uyuşmazlık çözümüne dönük olarak kural ve yöntemi belirler.
Soru 13

https://www.anadolu.edu.tr alan adındaki “anadolu” ibaresi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A
Top level domain
B
Second level domain
C
Generic top level domain
D
Country top level domain
E
Domain name system
13 numaralı soru için açıklama 
IP adresinin akılda tutulmasındaki zorluklar nedeniyle domain name system (DNS) geliştirilmiştir. Bu sisteme göre, http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “.edu” top level domain (TLD – İnternet üst alan adı), “anadolu” ise second level domain (SLD – İnternet alt alan adı) oluşturmaktadır.
Soru 14

“.tr” uzantılı alan adları ile ilgili ülkemizde yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim ve Sanayi Bakanlığı
B
Enformasyon Genel Müdürlüğü
C
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
D
Tübitak
E
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
14 numaralı soru için açıklama 
“.tr” uzantılı alan adları ile ilgili olarak ülkemizde yetkili kuruluş Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir.
Soru 15

Tescilli markanın koruma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
2 yıl
B
5 yıl
C
7 yıl
D
10 yıl
E
15 yıl
15 numaralı soru için açıklama 
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenir.
Soru 16

I. İçerik sağlayıcıları
II. İçerik dağıtıcıları
III. Teknoloji sağlayıcılar
IV. Kullanıcılar
V. Erişim sağlayıcı Digital Rights Management (DRM)’nin tarafları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II, III ve IV
D
II, III, IV ve V
E
I ve V
16 numaralı soru için açıklama 
Digital Rights Management (DRM)’nin tarafları şunlardır: İçerik sağlayıcılar, içerik dağıtıcılar, teknoloji sağlayıcılar, meslek birlikleri ve kullanıcılardır.
Soru 17

.com,.net,.org gibi.tr ibaresi yer almayan uzantıya sahip alan adlarıyla ilgili sorunlarda çözümü belirleyen kurum neresidir?

A
WIPO
B
ODTÜ
C
ICANN
D
IBAN
E
BTK
17 numaralı soru için açıklama 
com,.net,.org ve benzerleri şeklinde.tr ibaresi yer almayan uzantıya sahip bir alan adı (yani uluslararası hukukun konusuna girenler) için sorun çıktığında bunun çözümü ICANN Tahkim Usulü ‘dür. ICANN kurumu alan adının uyuşmazlık çözümüne dönük olarak kural ve yöntemi belirler.
Soru 18

İnternete bağlanıldığında her bilgisayara özgü aldığı numara nedir?

A
IP numarası
B
Hosting numarası
C
Web numarası
D
Alan adı numarası
E
Telekom numarası
18 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayarlar arasında kurulmuş̧ bir iletişim ağı olan internete bağlandığınız anda bilgisayarınız internet ağında yalnızca kendisine özgü bir numara alır ve bu numara bilgisayarınızın IP (İnternet Protocol) numarasıdır.
Soru 19

Ülkemizde 1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan ve internetle ilgili hedefler belirleyerek kararlar alınması ve uygulanmasında danışmanlık yapan yetkili seçeneklerden hangisidir?

A
İnternet Kurulu
B
DNS Çalışma Grubu
C
ODTÜ
D
ICANN
E
BTK
19 numaralı soru için açıklama 
1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan İnternet Kurulu’nun ana işlevi Ulaştırma Bakanlığı’na danışmanlık olmakla birlikte internet ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlemek ve bu alanda kararların alınması ve uygulanmasında danışmanlık görevi için oluşturulmuştur.
Soru 20

Türkiye’de alan adları ile ilgili usul ve esasları içeren ve 2013 yılında kabul edilen düzenleme seçeneklerden hangisidir?

A
BTK
B
TRAMER
C
Alan Adları Tebliği
D
İnternet Kurulu
E
DNS Çalışma Kurulu
20 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 21 Ağustos 2013 tarihinde İnternet Alan Adları Tebliği yayınlanmıştır. Bu Tebliğin de amacı İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x