Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web’de Telif Hakları ve Etik 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilişim konusunda ortaya çıkan etik sorunlara öneriler geliştirmek üzere faaliyet gösteren uluslararası yapılardan biri değildir?

A
Birleşmiş Milletler
B
G8
C
OECD
D
Şanghay İşbirliği Örgütü
E
Avrupa Konseyi
1 numaralı soru için açıklama 
Bilişim konusunda ortaya çıkan etik sorunlara öneriler geliştirmek üzere OECD, G8, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi faliyet göstermekte olan kuruluşlar arasındadır. Şanghay İşbirliği Örgütü ise bu alanda faaliyet göstermemektedir.
Soru 2

2009 yılında HADOPI olarak bilinen eser sahibinin korunması ve özellikle internet üzerinden gerçekleşen ihlallerin engellenmesi için düzenlenen kanun hangi ülkede kabul edilmiştir?

A
İtalya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
E
Amerika
2 numaralı soru için açıklama 
İnternet üzerinde müzik ve filmlerin yasal sunum metotlarının geliştirilmesi ve yasal olmayan paylaşımların yasal bir incelemeden geçirilmesi için HADOPI olarak bilinen kanun Fransa'da kabul edilmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 1.0’ın sağladığı dönüşümlerdendir?

A
Seri üretime geçiş süreci tamamlanmıştır
B
İnsanların tüm dünyada birbirleri ile iletişimi sağlanmıştır
C
Akıllı cihazlar ortaya çıkmıştır
D
Sanayinin enerji ihtiyacı giderilmiştir
E
Tarıma dayalı ekonomik model geliştirilmiştir
3 numaralı soru için açıklama 
Endüstri 1.0 sermayenin bugüne kadar geçirdiği dört büyük devrimden ilkidir. Bu devrimde buhar ve su gücü kullanılarak sanayinin enerji ihtiyacı giderilmiştir.
Soru 4

Endüstri 4.0 devrimini endüstri 3.0’den ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapay zekanın geliştirilmesi
B
Dijitalleşme
C
Küresel iletişimin sağlanması
D
İnternet kullanımının yaygınlaşması
E
İnternet tabanlı şirketlerin giderek büyümesi
4 numaralı soru için açıklama 
Endüstri 4.0’ı endüstri 3.0’dan ayıran unsur yapay zekanın geliştirilmesidir.Yıllardır üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirilen yapay zeka yeni dönemde insanı taklit etmekten daha ileriye taşınmış ve kendi kendine öğrenme kabiliyeti kazanmıştır.
Soru 5

Toplum fikri hakların ana konusu olan eserden aşağıdaki alanların hangisinde özellikle faydalanır?

A
Ekonomi
B
Ticaret
C
Siyaset
D
Eğlence
E
Eğitim
5 numaralı soru için açıklama 
Toplum fikri hakların ana konusu olan eserden özellikle eğlence,bilim ve kültür alanlarında faydalanır.
Soru 6

Bilgi toplumunun kendi ekonomik sisteminde bilgi hangi boyutları ile yer almaktadır?

A
Ürün, üretim ve üretilen olarak bilgi
B
Üretilen, üretim faktörü ve veri girişi olarak bilgi
C
Elde edilen, üretime katılan ve üretilen olarak bilgi
D
Piyasada yer alan, elde edilen ve rekabet faktörü olarak bilgi
E
Ürün, üretim faktörü ve rekabet faktörü olarak bilgi
6 numaralı soru için açıklama 
Bilgi toplumu kendi ekonomik sistemini oluşturmuş̧, “bilgi” üç boyutlu olarak ekonominin içinde yer almıştır: ürün olarak bilgi (veri), üretim faktörü olarak bilgi ve rekabet faktörü olarak bilgi.
Soru 7

Endüstri 3.0 devrimi ile endüstri 4.0 devrimi arasındaki en belirgin ayrım seçeneklerden hangisidir?

A
Robotlaşma
B
Yapay zeka
C
Bilgi iletimi
D
Sürdürülebilir teknoloji
E
Makineleşme
7 numaralı soru için açıklama 
Endüstri 3.0 devrimi ile endüstri 4.0 devrimi arasındaki en belirgin ayrım yapay zekadır. Yapay zeka üzerine deneysel çalışmaların yıllardır devam ettiği bilinmektedir. Fakat son yıllarda bu alanda elde edilen başarılar dijitalleşmenin ardından gelen sensörler sayesinde dijital algılamanın sağlaması sürecinin de tamamlandığını ve yapay zekanın insanı taklit etmekten daha ileriye taşındığını ve kendi kendine öğrenme kabiliyetini kazandığını göstermektedir.
Soru 8

Endüstri 3.0’ı Endüstri 4.0’dan ayıran ana unsur nedir?

A
Bilgisayar
B
Yapay zeka
C
İletişim teknolojileri
D
Elektrikli araçlar
E
Sanal ekonomi
8 numaralı soru için açıklama 
Yapay zeka endüstri 3.0 devrimini endüstri 4.0’dan ayıran unsurdur. Yapay zeka üzerine deneysel çalışmaların yıllardır devam ettiği bilinmektedir. Fakat son yıllarda bu alanda elde edilen başarılar dijitalleşmenin ardından gelen sensörler sayesinde dijital algılamanın sağlaması sürecinin de tamamlandığını ve yapay zekanın insanı taklit etmekten daha ileriye taşındığını ve kendi kendine öğrenme kabiliyetini kazandığını göstermektedir.
Soru 9

Piyasa açısından sanayi toplumunun, yeni dünya, koloniler ve tüketici satın alma gücünü ifade etmesi bilgi toplumu açısından neyi ifade etmektedir?

A
Bilimsel bilgi sınırlarının, bilgi alanının genişlemesi
B
Bilgi kullanımı (bilgi ağları, veri bankaları)
C
İletişimsel bilgi, teknoloji, bilimsel bilgi
D
Amaç ilkesi (sinerjik ileri besleme prensibi)
E
Gönüllü topluluklar (yerel ve bilgi toplulukları)
9 numaralı soru için açıklama 
Piyasa: Yeni dünya, koloniler, tüketici satınalma gücü Bilimsel bilgi sınırlarının, bilgi alanının genişlemesi.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi teknoloji içerisinde yer alır?

A
Üretim merkezi
B
Ürünler
C
Piyasa
D
Endüstriyel yapı
E
Üretim gücü
10 numaralı soru için açıklama 
Öz, temel fonksiyon ve üretim gücü yenelikçi –teknoloji arasında yer alır.
Soru 11

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi elektronik yayımcılık alanına girmektedir?

A
Bilgi akışına, görüş oluşmasına yardım edecek metin ve resimler
B
Eğlene amaçlı metin ve resimler
C
Redaksiyona tabi yayınlar
D
Gazetecilik niteliğine haiz belirli periyodlarla gerçekleştirilen yayımlar
E
Blog
11 numaralı soru için açıklama 
E-dergi ve e-gazeteler, blog, sosyal medya tarzında, haberin ve diğer basın ürünü içeriklerin kamuyla buluşmasını sağlayan diğer her türlü dijital medya yöntemi, elektronik yayımcılık kavramının altında değerlendirilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi telif hakları ile ilgili uluslararası kuruluşlardan biridir?

A
UNESCO
B
OPEC
C
AGIT
D
EİT
E
G-8
12 numaralı soru için açıklama 
Telif hakları ile ilgili uluslararası kuruluşlar Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Organization – WIPO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational Scientific and Cultural Organizaton – UNESCO) ve Dünya Ticaret Örgütü ( World Trade Organization – WTO) olarak sıralanmaktadır.
Soru 13

Yerel düzenlemelerle o ülkenin vatandaşı olan fikri mülkiyet hak sahiplerine sağlanan korumanın, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin vatandaşı olan hak sahiplerine tanımları ile ilgili telif hakları hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkesellik ilkesi
B
Karşılıklılık ilkesi
C
Eşit işlem ilkesi
D
Tükenme ilkesi
E
Asgari haklar ilkesi
13 numaralı soru için açıklama 
Yerel düzenlemelerle o ülkenin vatandaşı olan fikri mülkiyet hak sahiplerine sağlanan korumanın, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin vatandaşı olan hak sahiplerine tanımalarına karşılıklılık ilkesi denir. Bu ilke gereği AB’ye üye ülkenin vatandaşı olan hak sahipleri, tüm AB ülkelerinde aynı korumaya sahiptir.
Soru 14

Medya yoluyla çoklu ortam iletimine ne denir?

A
Multimedya
B
Yeni medya
C
Sosyal medya
D
Dijital medya
E
Geleneksel medya
14 numaralı soru için açıklama 
“Medya”, her türlü veri ve bilgiyi iletirken kullanılan araçların tamamını ifade eder. “Multimedya” kavramı ise “çoklu ortamlı iletim” demektir.
Soru 15

Seçeneklerde hangisi yayın kavramına örnek olarak gösterilebilir?

A
Kitabevi
B
TV Kanalı
C
Kütüphane
D
Gazete
E
Telefon
15 numaralı soru için açıklama 
Yayının anlamı; basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb. neşriyat, radyo ve tv aracılığıyla halka sunulan, duyurulan , iletilen eser, program ve neşriyat olarak belirtilir.
Soru 16

İlk olarak hangi uygulama ile bireyin haber ile arasındaki hemen hemen tüm engellerin kalktığı söylenebilmektedir?

A
Periscope
B
Facebook
C
Whatsapp
D
Snapchat
E
Twitter
16 numaralı soru için açıklama 
Periscope uygulamasının teknik yapısı incelendiğinde bireyin haber ile arasındaki hemen hemen bütün engellerin kalktığı söylenebilir. Bu uygulama sayesinde elindeki cep telefonu ile internete bağlanabilen her kişi kendi haber kanalını kurabilir, bulunduğu ortamdan canlı yayın yapabilir.
Soru 17

İnternetteki adap ile görgü kuralları ve dijital ahlak için standart oluşturmaya yönelik etik kurallar bütününe ne denir?

A
Netiket
B
Etiket
C
Adab-ı Muaşeret
D
Sanal ahlak kuralları
E
Telif hakları
17 numaralı soru için açıklama 
İnternetteki adap ile görgü kuralları ve dijital ahlak için standart oluşturmaya yönelik etik kurallar bütününe netiket denir. İnterneti yöneten, kontrol eden tek bir otorite olmaması sebebiyle herkesin üzerinde anlaştığı, genel geçer kurallar değillerdir. Bu kurallar riayet etmek gönüllülük esasına ve özdenetime dayanır, genellikle kanuni yaptırımları yoktur.
Soru 18

Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip olduğu haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Umum
B
Komşu haklar
C
Bağlantılı haklar
D
Şahsi Bağlantı
E
Tespit
18 numaralı soru için açıklama 
FSEK, eser sahibi olarak kabul edilmesi mümkün olmayan eseri icra edenlere, ses ve görüntüleri tespit eden fonogram yapımcılarına ve onların tespitlerine, radyo-televizyon kurumlarına ve anılan işletmelerin yayın ve programlarına bazı hak ve korumalar sağlamıştır. Bu haklar eser sahibinin haklarıyla bağlantılı haklardır. Dolayısıyla bir yandan eserin eser sahibi ve o esere dayanan, eser sahibine ait haklardan, diğer yandansa aynı esere dayanan ve eser sahibinin haklarıyla bağlantılı olan haklar söz konusudur. Bağlantılı eser sahipliği bu nedenle işlenme eser sahipliği ile karıştırılmamalıdır.
Soru 19

Kar amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve organizasyonuna ne ad verilir?

A
Telif hakkı
B
Netiket
C
Mülkiyet hakkı
D
Creative commons
E
Medya
19 numaralı soru için açıklama 
Creative Commons kar amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve organizasyonudur
Soru 20

Roma sözleşmesinde taraf sayısı kaç kişiden oluşmaktadır?

A
168
B
100
C
92
D
188
E
94
20 numaralı soru için açıklama 
Roma sözlemesi 92 taraftan oluşmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x