XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geçişli sözcüklerden biridir?

A
orna-
B
meıjze-
C
tuza-
D
kutad
E
karar
Soru 2

Kutadgu Bilig’de geçen dört ana kahramandan biri olan “Ay Toldı” aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

A
Sağlık ve akıl
B
Dünya işleri ve güneş
C
Adalet ve doğan güneş
D
Baht, talih ve ikbal
E
Akıl ve anlayış
Soru 3

bulun bol- birleşik fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
esir olmak
B
öfkelenmek
C
bırakmak
D
utanmak
E
çabuk gelmek
Soru 4

“ara” son takısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tamlayan durumu ekini almış isimlerle birlikte kullanılır.
B
Sadece yalın durumda kullanılır.
C
Ayrılma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır.
D
Bulunma durum ekini almış sözcüklerle birlikte kullanılır.
E
Yalın ve tamlayan durumu ekiyle birlikte kullanılır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesi’nde görülen ünsüz değişmelerinden biri değildir?

A
t > d
B
b > m
C
g / ğ>0
D
ç > c
E
d > y
Soru 6

Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden ayıran özellikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yönelme ek +ka/+ke’nin yanında +A da kullanılmaya başlanmıştır.
B
Çok heceli kelimelerin sonundaki + ğ düşmüştür.
C
k->g- değişmiştir.
D
Gelecek zaman eki olarak -IsAr, -ğu/-gü, -Asi kullanılmıştır.
E
Görülen geçmiş zaman kipinin çekiminde birinci çokluk şahıs eki -dümiz yerine -duk olmuştur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesiyle yazılan eserlerden biri değildir?

A
Mukaddimetü’l-Edeb
B
Mi’râc-nâme
C
Kışâsü’l- Enbiyâ
D
Atabetül-Hakayık
E
Muhebbet-nâme
Soru 8

“yıparsığ” sözcüğünün doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
yıpargibi
B
yapar gibi
C
güzel gibi
D
kokulu gibi
E
misk gibi
Soru 9

neteg şâh tapğıga bir barğa-men tep
Yukarıdaki dizenin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Padişahın huzuruna bir varayım dedim.
B
Nasıl padişaha saygı göstereyim dedim
C
Nasıl padişahın huzurunda olayım dedim.
D
Böylece padişah için gerekeni yapayım dedim.
E
Nasıl padişahın yardımına koşayım dedim.
Soru 10

ata tahtın bilip ol dâd kıldı
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Ata tahtı bilip iyilik yaptı.
B
Ata tahtı bilip yardım etti.
C
Ata tahtı bilip peşinden gitti.
D
Ata tahtı bilip saygı gösterdi.
E
Ata tahtı ile hayatını kurtardı.
Soru 11

neçe yıl boldı cânım ösker erdi
kögülde oşbu endişe bar erdi
Yukarıdaki beyitin Türkiye Türkçesine yapılan çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Ne kadar yıl oldu canım görürdü/Gönülde bu düşünce vardı
B
Ne kadar yıl oldu canım İsterdi/Gönülde bu acı vardı
C
Ne kadar yıl oldu canım arardı/Gönülde bu yara vardı
D
Ne kadar yıl oldu canım yanardı/Gönülde bu acı vardı
E
Ne kadar yıl oldu canım özlerdi/Gönülde bu düşünce vardı
Soru 12

“satğaşmış” eyleminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
sataşmış
B
gelişmiş
C
tutuşmuş
D
görüşmüş
E
ulaşmış
Soru 13

Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisinin kelime ayrıştırması yanlıştır?

A
kul+ ğa
B
yarlık+a-r
C
yeti+n+ç
D
kel-tür-miş
E
at+lığ
Soru 14

“ıda berdi erse” sözünün Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
tutu verdiyse
B
verip durduysa
C
gönderi geldiyse
D
gönderi yaptıysa
E
gönderi verdiyse
Soru 15

“Mu’inü’l-Mürid” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dörtlüklerle yazılmıştır.
B
Dinî şiirlerden meydana gelmiştir.
C
Yaklaşık 900 beyittir.
D
Şecere-i Terâkime’de eserin özbekler arasında çok yaygın olduğu belirtilmiştir.
E
Bilinen tek yazması Bursa’dadır.
Soru 16

kutı-bız” çekimli sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı nedir?

A
saadetimiz
B
sıkıntılarımız
C
üzüntümüz
D
ellerimiz
E
yüreğimiz
Soru 17

“tutğıl” çekimli eyleminin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
göster
B
duy
C
yerine getir
D
sor
E
anla
Soru 18

Yakşı nepsikilerdin körüklügrek erdi.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Güzel perilerden daha güzel idi.
B
Güzel vezirlerden daha güzel idi.
C
Yakışıklı erkeklerden daha güzel idi.
D
Güzel kızlardan daha iyi idi.
E
Güzel kızlardan daha güzel idi.
Soru 19

“bıltur” sözcüğünün Türkiye Türkçesinde anlamı nedir?

A
geçen yıl
B
gelecek yıl
C
bir sonraki yıl
D
bir önceki yıl
E
sonraki yıl
Soru 20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Oğuz Kağan menkıbelerinin rivayetlerinden biri değildir?

A
Harezm Türkçesi Oğuz Kağan Menâkıbı
B
Anadolu’da anlatılan Oğuz Kağan Menâkıbı
C
Çağatay Türkçesi ile yazılmış Oğuz-nâme
D
Dede Korkut Oğuz-nâmeleri
E
Ebu’l-Gâzi Bahâdır Han’ın Şecere-i Terâkime’si
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x