XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Vize Sınavı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig üzerine yaptığı çalışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kahire nüshasını yayımlamıştır.
B
Fiiller kısmını yayımlamıştır.
C
Gramerini yazmıştır.
D
Üç nüshasını ( A, B, C ) karşılaştırarak eserin metnini yayınlamıştır.
E
Viyana (Herat) nüshasını yayımlamıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hem düz hem de yuvarlak ünlüyle yazılmış sözcüklerden biri değildir?

A
yörigli
B
mün-
C
erül-
D
yapul-
E
seül-
Soru 3

Kutadgu Bilig’in yazıldığı vezin aşağıdakilerin hangisidir?

A
Fe'ûlün/fe'ûlün/fe'ûlün/fe'ûl
B
Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ül
C
Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün
D
Fâ'îlâtün/fâ'îlâtün/fâ'îlün
E
Mefâ'îlü/mefâ'îlü/mefâ'îlün
Soru 4

Kutadgu Bilig’de geçen dört ana kahramandan biri olan “Ay Toldı” aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

A
Dünya işleri ve güneş
B
Baht, talih ve ikbal
C
Adalet ve doğan güneş
D
Akıl ve anlayış
E
Sağlık ve akıl
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi addan ad türeten eklerden biri değildir?

A
+( A )d
B
+(a)ğu(n)/+(e)gü(n)
C
+DAm
D
+ğaç
E
+k,+ak/+ek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geçişli sözcüklerden biridir?

A
meıjze-
B
karar
C
tuza-
D
kutad
E
orna-
Soru 7

Karahanlı Türkçesine göre “kitap” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
turğak
B
orğak
C
barkın
D
bitig
E
katığ
Soru 8

Karahanlı Türkçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önlük-artlık uyumu yoktur.
B
* işareti tahmini biçimi gösterir.
C
Karahanlı Türkçesinde dokuz ünlü vardır.
D
Bazı kelimeler kapalı e ile yazılır.
E
> işareti kendisinden sonra gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir.
Soru 9

“Apar) edgü bolsa bu begler özün” cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğer bu beylerin kendileri kötü olursa
B
Eğer bu beylerin kendileri akıllı olursa
C
Eğer bu beylerin kendileri iyi olursa
D
Eğer bu beylerin kendileri zalim olursa
E
iyi olan beylerse
Soru 10

“kedin” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
altta
B
yan taraftan
C
arkada, sonra
D
önde ön tarafta
E
yanda
Soru 11

“menig+de turur” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
benim için
B
bendendir
C
bana aittir
D
benimledir
E
bende var
Soru 12

bulun bol- birleşik fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
çabuk gelmek
B
utanmak
C
esir olmak
D
öfkelenmek
E
bırakmak
Soru 13

“törütülmüş erdin” çekimli eyleminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
söylemiştin
B
büyütülmüştür
C
yaratılmıştın
D
beslemiştin
E
eğitilmiştin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil eklerinden biri değildir?

A
(x) pan
B
-mAdlN
C
-A
D
-glnçA
E
-gU
Soru 15

“çın” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
yavaş
B
doğru
C
sakin
D
çabuk
E
rahat
Soru 16

“yıparsığ” sözcüğünün doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
kokulu gibi
B
yıpargibi
C
yapar gibi
D
misk gibi
E
güzel gibi
Soru 17

“biligsiz tirigle yitük körgülüg” dizesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bilgisiz diriyken yitirilmiş görünür
B
Bilgisizin diriyle kaybolması görülmeye değer
C
Bilgisiz diriyle yitirilmiş gibi görünmeli
D
Bilgisiz ve diri birbiriyle eşdeğer görünür
E
Bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir
Soru 18

“sürjekke yilig teg erenke bilig” dizesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Akıllı insan bilgili olmalıdır
B
Kemik için ilik ne ise, insan için bilgi odur
C
insan için bilgi ilik gibidir
D
insana bilgi kemiğe ilik gereklidir
E
Gönül için akıl bilgi gibidir
Soru 19

“tolun teg tolu yüz kayuka elettim” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadar
B
Niçin
C
Nasıl
D
Nereden
E
Nereye
Soru 20

“yigitlikke açıp avuçğalıkın ayur” cümlesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Gençliğine bakarak ihtiyarlığını söyler
B
ihtiyarlığına acıyarak gençliğine söyler
C
Gençliğe yalvarıp hayatı över
D
Hayata acıyıp gençliğini söyler
E
Gençliğine acıyarak ihtiyarlığını söyler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x