XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karahanlı Türkçesi gramerinde tahmini biçimi gösteren işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A
~
B
<
C
>
D
*
E
X
Soru 2

“Yiğitlikke açıp avuçğalıkın ayur.” cümlesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Gençliğine bakarak ihtiyarlığını söyler.
B
ihtiyarlığına acıyarak gençliğine söyler.
C
Hayata acıyıp gençliğini söyler.
D
Gençliğe yalvarıp hayatı över.
E
Gençliğine acıyarak ihtiyarlığını söyler.
Soru 3

“Ünde-yür-sen” eyleminin Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seslenirsin.
B
Kaygılanırsın.
C
istersin.
D
Gidersin.
E
Bozarsın.
Soru 4

Aşağıdaki zamirlerden hangisi yön gösterme durumuna göre çekimlenmiştir?

A
mağa
B
olarka
C
bizke
D
mendin
E
sağar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kuran tercümesi nüshalarından biri değildir?

A
Anonim Tefsir
B
Taşkent, Özbek Bilimler Akademisi, No. 2854’te kayıtlı nüsha
C
Manchester-John Rylands nüshası
D
Semerkand nüshası
E
TİEM No. 73’te kayıtlı nüsha
Soru 6

“Ida berdi erse” ifadesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Gönderi verdiyse
B
Gönderi yaptıysa
C
Gönderi geldiyse
D
Tutuverdiyse
E
Verip durduysa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde “içinde turur” fiilinin çözümlemesi doğru şekilde verilmiştir?

A
iç+i+nd+e-turur
B
iç+in-de-turur
C
iç+inde-turur
D
iç+i+nde-tu-rur
E
iç+i+nde-turur
Soru 8

“Yarlıkar” çekimli fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyurur.
B
Konuşur.
C
Söyler.
D
Buyurur.
E
Yardımcı olur.
Soru 9

Harezm Türkçesi'ni oluşturan diller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Kıpçak, Kanglı ve Oğuz
B
Kıpçak, Tatar ve Kırgız
C
Kıpçak, Özbek ve Kanglı
D
Kıpçak, Oğuz ve Tatar
E
Oğuz, Kıpçak ve Türkmen
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil ekidir?

A
-ğuluk/-gülük
B
-ıçak, -içek, -uçak, / -üçek
C
—ğuçı/-güçi
D
-ğu/-ğü
E
-daçı/-deçi
Soru 11

Harezm Türkçesi üzerinde yazı ve söz varlığı bakımından etkili olan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhun Türkçesi
B
Özbek Türkçesi
C
Kırgız Türkçesi
D
Karahanlı Türkçesi
E
Uygur Türkçesi
Soru 12

Aşağıda verilen örneklerden hangisi Harezm Türkçesini Karahanlı Türkçesinden ayıran başlıca özelliklerden biri değildir?

A
bizge / bize
B
-dümiz / -duk
C
niçe > nice
D
arığ > arı
E
atlığ / atlı
Soru 13

“Yakşı nepsikilerdin körüglügrek erdi.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakışıklı erkeklerden daha güzel idi.
B
Güzel vezirlerden daha güzel idi.
C
Güzel perilerden daha güzel idi.
D
Güzel kızlardan daha iyi idi.
E
Güzel kızlardan daha güzel idi.
Soru 14

“Neteg şâh tapğırja bir barğa-men tep” dizesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasıl padişahın yardımına koşayım dedim.
B
Padişaha saygı göstereyim.
C
Nasıl padişahın huzurunda olayım.
D
Böylece padişah için gerekeni yapayım dedim.
E
Padişahın huzuruna bir varayım.
Soru 15

“Mukaddimetü’l Edeb” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Arapça öğrenmek isteyenler için yazılmıştır.
B
1125-1140 yılları arasında yazılmıştır.
C
Kısa cümleler ve kelimelerden oluşmuştur.
D
Beş ana bölümden oluşmaktadır.
E
Filler Arapça bablara göre sıralanmıştır.
Soru 16

“Mukaddimetü’l Edeb”in bilinen kaç nüshası vardır?

A
30
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 17

“Tükellik” sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güzellik
B
Sakinlik
C
Mükemmellik
D
Çaresizlik
E
Ayrıcalık
Soru 18

“Sormak-ol” kelimesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
sor-mak+ol
B
so-r+mak+ol
C
sor+mak
D
sor-ma-k+ol
E
sor-mak -ol
Soru 19

“Revân ey yüz kutb terkin keç bolur bil” dizesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ey Kutb! Yavaş ol, sonra dikkat et.
B
Ey Kutb! inan, sonra bekle, bunu bil.
C
Ey Kutb! Çabuk ol, sonra geç olur, bil.
D
Ey Kutb! düşün, sonra bekle ve olur.
E
Ey Kutb! Sakin ol, önce çok olur, bil.
Soru 20

“Oşbu turur: Takı mundın son sevinç tapdılar.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Budurve bundan sonra sevinci buldular.
B
Budur, ve bundan sonra sevindiler.
C
Doğru budur ve sevince daldılar.
D
Gerçek budur ve sevinmeye başladılar.
E
Hayat budur ve daha sonra sevindiler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x