XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi küçültme eki alan kelimelerden biri değildir?

A
Başak
B
Yığaç
C
Közkiye
D
Ekeç
E
Küçgey
Soru 2

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde metatez yoktur?

A
Buyan
B
Buğday
C
Ögren-
D
Yağmur
E
Konşı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l-hakâyık'ın nüshalarından biri değildir?

A
Ayasofya
B
Uzunköprü
C
Bayezit
D
Topkapı Müzesi
E
Semerkand
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesinde var olan ünsüz değişmelerinden biri değildir?

A
/ŋ/ ~ /m/ değişimi
B
ç- ~ ş- değişimi
C
-z ~ s değişimi
D
k - > g- değişimi
E
/ŋ/ ~ /n/ değişimi
Soru 5

Kutadgu Bilig'in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik bilimi
B
Doğruluk veren bilim
C
iyilik veren bilim
D
Düşünce bilimi
E
Mutluluk ve kutsallık veren bilim
Soru 6

Kutadgu Bilig'in yazıldığı vezin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fâilâtün fâilâtün fa’lün
B
Mefâilün mefâilün mefâilün
C
Fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl
D
Mefâilü mefâilü mefâilün
E
Feülâtün feülâtün, fe’ül
Soru 7

Kutadgu Bilig’de baht, talih ve ikbali temsil eden karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kün Togdı
B
Odgurmış
C
Kumaru
D
AyToldı
E
Ögdülmiş
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi belirtme durumu eki alan kelimelerden biri değildir?

A
Bularıġ
B
Bularnı
C
Kişig
D
Yalŋukuŋ
E
Munı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi son takılardan biri değildir?

A
Birle
B
Kibi
C
Soŋ
D
Basa
E
Köp
Soru 10

Karahanlı Türkçesi grameri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli geçmiş zamanda, iyelik eki kaynaklı kişi ekleri kullanılır.
B
Şart kipinde, iyelik eki tipindeki kişi ekleriyle oluşmuş örnekler yoktur.
C
DLT’de /-DUk/ ekiyle kurulmuş Oğuzca biçimler yer alır.
D
Emir 1. tekil kişi eki -(A)yl(n) ekiyle kurulur.
E
Gelecek zaman üç ayrı ekle kurulur.
Soru 11

'Bulun bol-' birleşik fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esir olmak
B
Öfkelenmek
C
Utanmak
D
Bırakmak
E
Çabuk gelmek
Soru 12

Aşağıdakihangisi zaman zarflarından biri değildir?

A
Yazın
B
Kayda
C
Kışın
D
Tünle
E
Emdi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1. tekil kişi emir çekiminde olan kelimelerden biri değildir?

A
Ayayı
B
Ötey
C
Ötesem
D
Tüneyi
E
Ay ayın
Soru 14

'Apag edgü bolsa bu begler özün' cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğer bu beylerin kendileri akıllı olursa.
B
Eğer bu beylerin kendileri iyi olursa.
C
iyi olan beylerse.
D
Eğer bu beylerin kendileri kötü olursa.
E
Eğer bu beylerin kendileri zalim olursa.
Soru 15

+da/+de ayrılma durumu eki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlıştır?

A
Aracıyla ve aracılığıyla anlamı verir.
B
Ayrılma, çıkma ve menşe ifade eder.
C
Bütünün parçasını gösterir.
D
Bazı edatlardan önce kullanılır.
E
Karşılaştırma ifade eder.
Soru 16

'İletü marja açtı dünyâ sözin' cümlesinde kullanılan isim çekim eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirtme durumu eki
B
Yönelme durumu eki
C
Birliktelik eki
D
ilgi eki
E
Bulunma durumu eki
Soru 17

Süñekke yilig teg erenke bilig cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönül için akıl bilgi gibidir.
B
insan için bilgi ilik gibidir.
C
Kemik için ilik ne ise, insan için bilgi odur.
D
insana bilgi kemiğe ilik gereklidir.
E
Akıllı insan bilgili olmalıdır.
Soru 18

'Ne kim kelse tilindin kelür' cümlesindeki tilindin kelimesinin aldığı ekler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Belirtme durumu eki, zamir n’si, durumu eki ayrılma
B
Belirtme durumu eki, 3. tekil kişi iyelik eki, ayrılma durumu eki
C
3. tekil kişi iyelik eki, zamir n’si, durumu eki bulunma
D
3. tekil kişi iyelik eki, zamir n’si, durumu eki ayrılma
E
ikinci tekil kişi iyelik eki, zamir n’si durumu eki , ayrılma
Soru 19

“biligsiz tirigle yitük körgülüg” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisindir?

A
Bilgisizin diriyle kaybolması görülmeye değer.
B
Bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir.
C
Bilgisiz ve diri birbiriyle eşdeğer görünür.
D
Bilgisiz diriyken yitirilmiş görünür.
E
Bilgisiz diriyle yitirilmiş gibi görünmeli.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x