XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesinde görülen ünlü düzleşmesi örneklerinden biridir?

A
bek > bik
B
eksük > öksük
C
büt- > bit-
D
katıg > kattı / kattu
E
ıçgın- > uçgun-
Soru 2

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “ilgi hali eki” vardır?

A
kapugnun
B
boynın
C
oglınga
D
açlıkdın
E
cansızın
Soru 3

Hüsrev ü Şirin adlı eserin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaside
B
Mesnevi
C
Gazel
D
Tuyuğ
E
Manzume
Soru 4

Nehcü’l-Feradis adlı eserin Paris Bibliotheque Nationale’de bulunan nüshasını ilim alemine tanıtan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. ilminskiy
B
Janos Eckmann
C
Nuri Yüce
D
W. Barthold
E
Gülden Sağol Yüksekkaya
Soru 5

Geniş zamanın şartı 2 çokluk şahıs eki kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
körüşgülüg
B
aytsa erdiniz
C
tileyür erseniz
D
kılmadınız erse
E
kazganur erdiniz
Soru 6

Mukaddimetü’l- Edeb adlı eserin yazarı ve sunulduğu kişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?

A
Kerderli Mahmut bin Ali - Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuş Tigin
B
Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuş Tigin - Mahmud bin Ömer ez-Zemahşeri
C
Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn Rabğüzî -Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuş Tigin
D
Mahmud bin Ömer ez-Zemahşeri Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuş Tigin
E
Şahabeddin Mercani - Nâsırü’d-dînTok Buğa
Soru 7

Dâsitân-ı Cümcüme adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmud bin Ömer ez-Zemahşeri
B
Sahib Giray bin Hacı Giray
C
Kerderli Mahmut b. Ali
D
Şeyh Şeref Hâce
E
Hüsâm Kâtib
Soru 8

Gelecek zamanın 1 teklik şahıs çekimi kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
yigeyim
B
kılalık
C
arturmagaylar
D
bitigeyin
E
öldürgüm turur
Soru 9

Yön gösterme hali eki kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
tünle
B
arasında
C
asra
D
artınça
E
açlıkdın
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden biri değildir?

A
Çarh-nâme
B
iskender-nâme
C
Çeng-nâme
D
Mi'râc-nâme
E
Fakr-nâme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu döneminde geniş zaman 1 teklik kişi çekiminde kullanılmaz?

A
-(V)rln
B
-(V)rım
C
-(V)rvAnln
D
-(V)rvAm
E
-(V)rAm
Soru 12

Eski Anadolu Türkçesindeki turur » dur kelimelerinde görülen ses değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sızıcılaşma
B
Ünsüz düşmesi
C
Hece tekleşmesi
D
Ünsüz tekleşmesi
E
Ünlü düşmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi döneminde “karışık dilli eserler”de görülen ikili şekillerden biri değildir?

A
yalgan / yalan
B
kör- / gör-
C
bol- / ol-
D
bunça / munça
E
cânumı / cânımnı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat-fiil eki kullanılmıştır?

A
Kaçan İslâm geldi anı terk itdük.
B
Anı yiyeli kuvvetüm ziyâde oldı.
C
Ammâ anı görücek göglüm ürker.
D
Varuban bunları kılduk ziyaret.
E
Her birimüz gördügi düşi disün.
Soru 15

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Hoca Dehhâni - Rebâbnâme
B
Şeyhoğlu - Marzubannâme
C
Hoca Mesud - Süheyl ü Nev-bahâr
D
Âşık Paşa - Garib-nâme
E
Hoca Ahmed Fakih - Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi'ş-Şerife
Soru 16

Eski Anadolu Türkçesinde istek-emir kipi çekimi için aşağıdaki eklerden hangisi kullanılmamıştır?

A
-mAdIn
B
C
-sUnlAr
D
-(U)ŋ
E
-sUn
Soru 17

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “fiil çatısı eki’’ bulunmamaktadır?

A
giceledük
B
döşenmiş degül
C
bakışgıl
D
birikdürmeklik
E
koparuban
Soru 18

Aşağıdaki fiillerden hangisi istek-emir kipiyle cekimlenmemistir?

A
yazayın
B
arıtgıl
C
gele sen
D
gizlemişdüm
E
eyitgil
Soru 19

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin yazım özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kelime içinde /ı/ ve /i/ sesleri için bazen ye (ي) kullanılmıştır.
B
Kelime içinde /o/, /ö/, /u/ ve /ü/ seslari bazen vav ( و ) ile yazılmıştır.
C
Edatlar kelimelerden ayrı yazıldığı hâlde, çok seyrek olarak kelimeye bitişik yazıldıkları da olmuştur.
D
Kelime sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle he ( ه) bazen de elif ( ا) ile yazılır.
E
Kelime içinde /a/ sesi düzenli olarak elif ا) ) harfiyle yazılır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde genizleşme ses olayı görülür?

A
ıssı < ısıg
B
artıg ol < artık ol
C
vur- < ur-
D
mengü < bengü
E
ayak < adak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x