XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Final Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nehcü’l-Ferâdîs'in, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Yeni Cami bölümünde bulunan nüshasının, dil incelemeleri açısından önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temellük kaydından hareketle, Mısır'dan getirtildiğinin anlaşılması
B
Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş olması
C
Yazarın dinî konuları aktarırken, konuyu aydınlatıcı mahiyette hikâyeler ve menkıbeler de anlatması
D
Tam bir nüsha olması, müellifinin sağlığında istinsah edilmesi ve harekeli nesih ile yazılması
E
Tıpkı basımının Janos Eckmann tarafından yapılmış olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gelecek zamanın hikayesi 2 teklik şahıs çekimi örneklerinden biridir?

A
Kılur ermiş sen
B
Saldınsa
C
Körmegey erdin
D
Yokatur erdin
E
işitür ersen
Soru 3

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin dil özelliklerine bakarak 3 ana ağız grubu bulunması gerektiğini söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayati Develi
B
Muharrem Ergin
C
Gürer Gülsevin
D
İskender Pala
E
Mustafa Canpolat
Soru 4

Aşağıdaki eklerden hangisi Eski Anadolu döneminde geniş zaman 1 teklik kişi çekiminde kullanılmaz?

A
-(V)rvAnln
B
-(V)rım
C
-(V)rvAm
D
-(V)rAm
E
-(V)rln
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi istek-emir kipiyle çekimlenen fillerden biri değildir?

A
Gelesin
B
Arıtasız
C
Eyitgil
D
Yazayın
E
Gizlemişdüm
Soru 6

Eski Anadolu Türkçesindeki “evet” kelimesini Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ve
B
Ne zaman ki
C
Fakat
D
Veya
E
Evet
Soru 7

“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi
B
Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesi
C
Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesi
D
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi
E
Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşması
Soru 8


Eski Anadolu Türkçesine ait olan yukarıdaki metnin transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gördüm kim bardağum şınukyatur
B
Gördüğüm bir damda sanuk yatur
C
Gördi kim bir damla soğuk su katar
D
Küredügüm dağda saguk kar yatur
E
Kör adam bir dagug yanına oturur
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde düzlük yuvarlaklık uyumu yoktur?

A
Yarutgay
B
Bakganda
C
Kuçuşmak
D
Biglernin
E
Örtenmes
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevâyî’nin hamsesinde yer alan eserlerden biridir?

A
Ta’aşşuk-nâme
B
Mahbûbü’l-kulûb
C
Gül ü Nevrûz
D
Seb'a-i seyyare
E
Yusuf ve Züleyhâ
Soru 11

Tamu kapuların yaparlar ve şeytânları bağlarlar.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cehenneme kapılar açarlar ve şeytanları toplarlar.
B
Birçok kapıları örterler ve şeytanları toplarlar.
C
Devlet kapılarını açarlar ve kötü insanları bağlarlar.
D
Kamu dairelerine kapılar yaparlar ve şeytanları yakarlar.
E
Cehennem kapılarını kapatırlar ve şeytanları bağlarlar.
Soru 12

Açup yüzini gördi.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil incelemesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
2 teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme hâli
B
3 teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâli
C
ilgi hâli + yükleme hâli + 3 teklik iyelik
D
2 teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâli
E
3 teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3 teklik iyelik
Soru 13

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve “yönelme hâli” ekini alan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yolıda
B
Kılurga
C
Kişinin
D
Boynıga
E
Könlini
Soru 14

Kodeks Kumanikus’un ikinci defteriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Latince yazılmış kısa bir giriş yazısı vardır.
B
Esere 50 adet bilmece eklenmiştir.
C
içerisinde Latince-Farsça-Kıpçakça yazılmış sözlük vardır.
D
italyanlar tatarından yazılmıştır.
E
Eser 27 yapraktan oluşur.
Soru 15

Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazıldığı tarih ve yer kesin olarak bilinmemektedir.
B
Eserde Türkçe sözler kırmızı, Arapça sözler siyah mürekkeple yazılmıştır.
C
Dil bilgisi bölümünde şekil bilgisi ve cümle bilgisi konuları ele alınmıştır.
D
Harekeli yazılmıştır.
E
Eserin tek nüshası İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesindedir.
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde isimden isim yapan yapım eki kullanılmıştır?

A
Kökümtül
B
Körkeymek
C
Kaytarmak
D
Yortavul
E
Bürünçek
Soru 17

Tegin > deyin kelimelerinde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sızıcılaşma - Akıcılaşma
B
Ötümsüzleşme - Sızıcılaşma
C
Ötümlüleşme - Akıcılaşma
D
Genizsileşme - Göçüşme
E
Dudaksılaşma - ikizleşme
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi ekleri yoktur?

A
Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse
B
Ni yatur sen yatası yir degül
C
Gaflet uykusında eyle kalıp tururlar
D
Kerem bilen açıban küç bilen anı yapma
E
ihtiyâr körmegimnin sebebi ol turur
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrılma hâlinde bir söz vardır?

A
Vişâlin körmege bir dem meni hicrin tutar koymas.
B
Niçün munça köp yalğan sözler sözlegey.
C
Bilür men kim senin anı sivmeginde illet yok turur.
D
Anın çevrine şabr itmek hoşrak kilür.
E
Bir yahşi ağaçdın sünü yaraşturğay sen.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş fiil vardır?

A
işitmeye oş bu tanukluknı
B
ivde yahni bişe durur
C
Senden hak anın öcün alusar
D
Ni sebebden alıp sen böyle gül yanında mesken
E
Öğünde tutğıl, unutmağıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x