XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dini-TasaWuf i konuları ele alan ve bu konularda bilgi vermeyi amaçlayan manzum Harezm Türkçesi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısasü’l-Enbiya
B
Mukaddimetü’l-Edeb
C
Sirâcü’l-Kulûb
D
Mu'înü'l-Mürîd
E
Nehcü’l-Feradis
Soru 2

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır?

A
Bayı-
B
Tile-
C
Tüfkür-
D
Yaşur-
E
Kapsa-
Soru 3

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde zarf-fiil eki kullanılmıştır?

A
Yatmışda
B
Körüşgülüg
C
Keldeçi
D
içidin
E
Aytayın
Soru 4

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ek-fiilin hikaye çekimi kullanılmıştır?

A
Seferde erdük
B
Tüşürdiler
C
Kılur ermişler
D
Mümin erür siz
E
Ogrılar ermiş siz
Soru 5

Nehcü’l-Feradis’te dört halife ve dört mezhep imamı ile ilgili hadiselerin ve erdemlerinin anlatıldığı bab aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Bab
B
ikinci Bab
C
Üçüncü Bab
D
Dördüncü Bab
E
Onuncu Bab
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesinde görülen ünlü düzleşmesi örneklerinden biri değildir?

A
Büt- > bit-
B
Töpü > tepe
C
Ünde- > inde-
D
Berü > beri
E
Içgın- > uçgun-
Soru 7

Garîb-nâme'nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşehri
B
Ahmed-i Dâ’î
C
Âşık Paşa
D
Hatiboğlu
E
Şeyyad Hamza
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi döneminde karışık dilli eserlerde görülen ikili şekillerden biri değildir?

A
Yalgan / yalan
B
Kör- / gör-
C
Cânumı / cânımnı
D
Bunça / munça
E
Bol- / ol-
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden biri değildir?

A
Çeng-nâme
B
Çarh-nâme
C
Mi'râc-nâme
D
iskender-nâme
E
Fakr-nâme
Soru 10

Aşağıdaki eklerden hangisi Eski Anadolu döneminde geniş zaman 1 teklik kişi çekiminde kullanılmaz?

A
-(V)rln
B
-(V)rvAm
C
-(V)rvAnln
D
-(V)rım
E
-(V)rAm
Soru 11

Eski Anadolu Türkçesindeki turur » dur kelimelerinde görülen ses değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sızıcılaşma
B
Ünsüz tekleşmesi
C
Ünlü düşmesi
D
Hece tekleşmesi
E
Ünsüz düşmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde genizleşme ses olayı görülür?

A
Artıg ol < artık ol
B
Mengü < bengü
C
Ayak < adak
D
Vur- < ur-
E
Issı < ısıg
Soru 13

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde iyelik eki yoktur?

A
Duyanlaruguza
B
Gözcilerden
C
Oğullarını
D
Bildügüme
E
Sözügde
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut’un Oğuzca ile ilgili belirttiği özelliklerden biri değildir?

A
b- > v- (ber- > ver-)
B
y- > Ø- (yelgin > elgin)
C
Kelime içinde d > y (adak > ayak)
D
Kelime başında t- > d- (tewey > devey)
E
G/ > Ø-/ (tamgak > tamak)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde şimdiki zaman için kullanılan eklerden biri değildir?

A
-(y)Asln
B
-(V)r
C
-(y)Ayorur
D
-(y)VTurur
E
-(y)lsAr
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde fiil çatısı eki kullanılmamıştır?

A
Birikdürmeklik
B
Döşenmiş degül
C
Giceledük
D
Bakışgıl
E
Koparuban
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil eki kullanılmıştır?

A
Eydeyim ol gördüğüm düşi sağa.
B
Şanasın yirinde komadı dağı.
C
Güneş toğışınadur hem kapusı.
D
Senden dahi anlara yakınrak olacağın.
E
ivüben iş başlayan zahmet bula.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde fiilden isim yapan ek kullanılmamıştır?

A
Bayıdı
B
Bilgelik
C
Sevgüsüz
D
Degenekçi
E
Döşekcügez
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi istek-emir kipiyle çekimlenen fillerden biri değildir?

A
Gelesin
B
Eyitgil
C
Gizlemişdüm
D
Arıtasız
E
Yazayın
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x