XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2016-2017 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkistan’ın yerleşik ahalisi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tenke
B
Şart
C
Çelyad
D
Tamga
E
izgoy
Soru 2

Rus baskısı sonucunda Ortodoksluğu kabul eden ilk Tatarlar hangi adla anılmışlardır?

A
Gulamcılar
B
Devşirmeler
C
Eski Kreşinler
D
Kulaklar
E
Boyarlar
Soru 3

Âlimcan Barudî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kazan’da Muhammediye Medresesi adıyla ünlenen bir okul açmıştır.
B
Uyan Kazak! adlı eseri yazmıştır.
C
Azerbaycan’da Gori Öğretmen Okulu’nu açılmıştır.
D
Ekinci gazetesiyle Azerbaycan’da ilk Türkçe gazeteyi neşretmiştir.
E
Jeti Jargı (Yedi Yargı) denen bir kanun hazırlamıştır.
Soru 4

Tatar dinî reform düşüncesinin babası sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abay Kunanbayev
B
Şakerim Kudayberdiyev
C
Mir Çakıp Dulatulı
D
Ebunnasr Kursavî
E
Çokan Velihanov
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İdil-Ural bölgesinde yaşayan ve Salavat Yolay önderliğinde Pugaçev isyanına katılan Türk kavmidir?

A
Kazaklar
B
Özbekler
C
Başkurtlar
D
Kırgızlar
E
Türkmenler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Müslümanlarının
III. Kongresinde alınan kararlardan biridir?

A
Kazan, isterlitamak, Bügülme, Troitsk ve Buzavlık şehirlerinin boşatılması
B
Abdullah Bubî’nin elçi olarak Fransa’ya gönderilmesi
C
Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya Müslümanlarının ittifak devletleri yanında yer alması
D
Abdullah Bubî’nin elçi olarak İngiltere’ye gönderilmesi
E
Kazan, Bakü ve Bahçesaray gibi merkezlerde kız öğretmen okulları açılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Rusyalı Müslüman kadınların ilk dergisidir?

A
Tercüman
B
Türk Kadını
C
Süyüm Bike
D
Âlem-i Nisvân
E
Vakit
Soru 8

Ceditçilik Hareketi ile özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Gökalp
C
İsmail Gaspıralı
D
Abdullah Cevdet
E
Ayaz ishakî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem modern Tatar edebiyatçılarının eserlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Modern şehir hayatının getirdiği sorunlar
B
Tüccar çocuklarının yaşam tarzı
C
Kadının toplumdaki yeri
D
Medreselerdeki bozulma
E
Soğuk Savaş dönemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1913’te Kazan’da çıkmaya başlayan “Süyüm Bike” adlı derginin amaçları arasında yer almaz?

A
Gelişmiş toplumlardaki kadınların kazanımlarını bildirmek
B
Kadınların siyasete atılması ve kadınlardan oluşan bir meclis açmak
C
Kadınları her yönden himaye etmek
D
Sağlık, çocuk terbiyesi, yeme-içme ve ev işleri gibi konularda kadınları bilgilendirmek
E
Kadınların kendi haklarının bilincine varmalarını sağlamak
Soru 11

Tarihçi ve din adamı Rızaeddin b. Fahreddin tarafından 1908 yılı başlarından itibaran 15 günde bir çıkarılan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebilürreşad
B
Zincirbent
C
irşad
D
Ay
E
Şûra
Soru 12

Veli İbrahim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırımlıların millî hareketlerinde önemli bir rol oynadı.
B
Vatan Hadimi Gazetesi’nin yazarlarındandı.
C
1917’den sonra Milli Fırka’nın sol kanadının önderiydi.
D
Stalin tarafından önemli görevlere getirildi.
E
Genç Tatarlar Hareketi’nin önemli simalarındandı.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Müslümanlarının 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da gerçekleştirdikleri kongrede Rusya’nın federasyonla yönetilmesini savunan aydınlardan biridir?

A
Piri Mehmed Paşa
B
Mehmet Emin Resulzade
C
Ahmed Resmi Efendi
D
Ebubekir Ratib Efendi
E
Ahmet Salihov
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1905 Rus Devrimi’ni tetikleyen olaylardan biridir?

A
Cerbe Savaşı
B
Irakeyn Seferi
C
I. Dünya Savaşı
D
Sumatra Seferi
E
Rus-Japon Harbi
Soru 15

I. Rusya Müslümanları Kongresi (15 Ağustos 1905) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kafkasya’da yayınlanan Hayat ve Kaspi Gazeteleri’nin sahibi olan Ali Merdan Topçubaşı toplantının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
B
Toplantının en büyük semeresi birlik fikri olmuştur.
C
Toplantının başkanlığını İsmail Gaspıralı yürütmüştür.
D
Resmi izin alındığı için kongre huzur ve güven içinde geçmiştir.
E
Kurulması tasarlanan “ittifak” partisinin programı ve ayrıntılarının konuşulması sonraki kongreye bırakılmıştır.
Soru 16

Yusuf Akçura’nın fikri oluşumunda en çok etkilendiği ve birçok hususta üstadı olarak kabul ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Gaspıralı
B
Cezayirli Seyyid Haşan Bey
C
Mustafa Nuri Paşa
D
Nasuhi Efendi
E
Kasabzade İbrahim Efendi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi halkın seviyesine inerek yazmayı edebiyatı bozmak olarak gören Osmanlı aydınlarından biridir?

A
Celal Sahir
B
Süleyman Nazif
C
Yusuf Akçura
D
Fatih Kerimî
E
Kazanlı Ayaz ishakî
Soru 18

I. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından Almanlara esir düşen Müslüman esirlerin Osmanlı saflarına katılmalarını sağlamakla görevlendirilen ve çabaları sayesinde çok sayıda esirden oluşan “Asya Taburu”nu meydana getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdürreşid İbrahim
B
Ayaz ishakî
C
Hüseyinzâde Ali Bey
D
Yusuf Akçura
E
Abdullah Tukay
Soru 19

Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanların! etkileyen en önemli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Midhat Efendi
B
Abdullah Cevdet
C
Recaizâde Mahmud Ekrem
D
Namık Kemal
E
Yahya Kemal
Soru 20

Kazanlı Ayaz İshakî’ye göre, Tatar edebiyatının Osmanlı edebiyatından üstün olan tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazar sayısının daha fazla olması
B
Rus kültüründen etkilenmesi
C
Milli ve halka yönelik olması
D
Yazarların ünI versite mezunu olması
E
Yayınlanan kitapların daha çok okunuyor olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x