XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2017-2018 Final Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Asya'nın yerleşik ahalisi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tenke
B
Çelyad
C
izgoy
D
Tamga
E
Şart
Soru 2

I. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından Almanlara esir düşen Müslüman esirlerin Osmanlı saflarına katılmalarını sağlamakla görevlendirilen ve çabaları sayesinde çok sayıda esirden oluşan “Asya Taburu”nu meydana getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdürreşid İbrahim
B
Ayaz ishakî
C
Abdullah Tukay
D
Hüseyinzâde Ali Bey
E
Yusuf Akçura
Soru 3

İsmail Gaspırah’mn dilde birlik fikrini “tatlı bir hayal” olarak nitelendirildiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
il
B
Tan yıldızı
C
Söz
D
ikbal
E
Tercüman
Soru 4

Rusya’daki halkçılık akımından en çok etkilenen ve bunu Tatar edebiyatına taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâlit Ziya
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Ayaz ishakî
D
Sami Paşazade Sezai
E
Mehmet Celâl
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1905 İhtilâli’nden sonra Tiflis’te kurulan Kafkas Müslüman Kadınlarının Hayriye Cemiyeti’nin amaçları arasında yer almaz?

A
Kız mektepleri açmak
B
Yoksullara yardım etmek
C
Kadınlar arasında sosyal faaliyetleri geliştirmek
D
Teke ve Yomud şivelerine dayanan yeni bir Türkmen edebî dili oluşturmak
E
Kadınlar arasında eğitim faaliyetlerini geliştirmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’ın en önemli bestecisidir?

A
Haşan Melikzade Zerdabi
B
Üzeyir Bey Hacıbeyov
C
Sultan Mecid Ganizade
D
Abdullah Şaik
E
Mahmudbey Mahmudbeyov
Soru 7

Azerbaycan tarihi açısından önemli bir kaynak niteliğine sahip “Gülistan-ı İrem” adlı eserin yazarı kimdir?

A
Mirza Kazım Bey
B
Seyid Azim Şirvani
C
Ahmed Bey Ağayev
D
Abbas Kuliağa Bakihanov (Bakühanov)
E
Mirza Fethali Ahundov (Ahundav)
Soru 8

10 Şubat 1828 tarihinde Azerbaycan’ı kuzey ve güney olarak ikiye bölen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasr-ı Şirin
B
Türkmençay
C
Ferhat Paşa
D
Gülistan
E
Moskova
Soru 9

Aralarında Alihan Bökeyhanulı, Mustafa Çokay gibi isimlerin bulunduğu özellikle siyasi ve kültürel hayatın şekillenmesi için faaliyet gösteren grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönüşüm Hareketi
B
Umut Hareketi
C
Millî Kimlik Hareketi
D
Piçen Hareketi
E
Alaş Hareketi
Soru 10

Savunma ve ceza amaçlı ilkeler bütünü olarak bilinen Jeti Jargı (Yedi Yargı) hangi han zamanında hazırlanmıştır?

A
Ebulhayr Han
B
Şeybani Han
C
Tavke Han
D
Burunduk Han
E
Kasım Han
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1822’de Rus devlet adamı Speranskiy’i tarafından ortaya atılan ve Rus Çarlığı sınırları içerisindeki Slav olmayan tebaayı karşılamak için kullanılan yasal kavramdır?

A
Perestroyka
B
Glasnost
C
inorodtsı
D
Oblast
E
Volost
Soru 12

Batı Aydınlanma düşüncesinden etkilenmiş olan Abay Kunanbayev’in Kazak kültürüne yönelik eleştirileni özellikle aşağıdaki hangi eserinde dile getirmiştir?

A
Kara Sözder
B
Şecere-i Türk
C
Risale-i Vâlidiyye
D
Şeybanîname
E
Mübeyyen Der-Fıkh
Soru 13

Aşağdıdakilerden hangisi Şihabüddin Mercânî’nin Buhara medreselerine yaptığı eleştiriler arasında yer almaz?

A
Mantık ve Kelam derslerine yer verilmemesi
B
Medreselerde çok zamanda az şey öğretilmesi
C
Ders kitaplarının eski kitaplara yazılan şerh ve haşiyelerden ibaret olması
D
Dünyevî ilimlerin öğretilmemesi
E
Münazara usulünün zaman kaybına sebep olması
Soru 14

Rus göçlerinin yerli halkta yarattığı hoşnutsuzluk ve pamuk siyasetinin oluşturduğu sorunlar nedeniyle Fergane vadisinde 1898 yılında ortaya çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizek Tarhan isyanı
B
Alâüddevle Muhammed Kâkûyî isyanl
C
Haris b. Süreye isyanı
D
Ebu'l Fevâris isyanı
E
Dükçü işan isyanı
Soru 15

Rusya’nın Türkistan’ı işgalinden sonra bölgede oluşturduğu Taşkent merkezli idari yapı olan Türkistan Genel Valiliğinin kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1867
B
1874
C
1880
D
1883
E
1889
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkistan Genel Valisi General von Kaufman döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Dönemin tanınmış bilim adamlarının Taşkent’te toplanması
B
Türkistan Vilayetinin Geziti adlı gazetenin yayınlanması
C
Rus Ortodoks misyonerlerinin Türkistan’daki faaliyetlerinin desteklenmesi
D
Orenburg Müftülüğü’nün yetkisini Türkistan’a yayma isteğine karşı olunması
E
Taşkent’te bir halk kütüphanesi kurulması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkistan’daki uyanışa etki eden temel unsurlardan biri değildir?

A
Usul-i cedit mektepleri
B
Savaş sonrası kazanılan ganimetler
C
Türkistan yerel basınının gelişmesi
D
Buharalı ve Türkistanlı ceditçilerin faaliyetleri
E
1917 ihtilallerinin tesirleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkistan’daki “İkinci Kuşak Ceditçiler“den biridir?

A
Mahmud Hoca Behbûdî
B
Münevver Karî
C
Abdurrauf Fıtrat
D
Abdullah Kadiri
E
İsmail Gaspıralı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1907’de Taşkent zenginlerinden Mir Seyyid Azimbay (Azimbayev) tarafından çıkarılan gazetedir?

A
Şöhret
B
Tercüman
C
Aziya
D
Hurşid
E
Tüccar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tatarların Türkistan üzerindeki etkilerini önlemek amacıyla Rus yönetiminin aldığı tedbirlerden biri değildir?

A
Tatarların Türkistanlı öğrenciler için okul açmalarının yasaklanması
B
Rus hükûmeti'nin, Tatarların Türkistan’a seyahat etmelerini tamamen yasaklaması
C
1886’da Hristiyan olmayanların Orta Asya’da mülk satın almalarınının yasaklanması
D
Özbek, Kazak ve Tacik çocuklarının Tatar öğretmenler tarafından eğitilmesinin engellenmeye çalışılması
E
1911 ’de Türkistan’daki Müslüman okullarındaki öğretmenlerin öğrencilerle aynı milliyetten olmaları şartının getirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x