XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2017-2018 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Tatar Luther’i” sıfatının yakıştırıldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rızaeddin b. Fahreddin
B
Şeyh Zeynullah Resulî
C
Âlimcan Barudî
D
Musa Cârullah
E
Ebunnasr Kursavî
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II.Katerina döneminde Orenburg vilayetinin Ufa şehrinde kurulmasına izin verilen (Müslüman) Dinî îdare’nin görevlerinden biri değildir?

A
Din adamlarının eğitimi
B
Evlenme-boşanma-miras işlemleri
C
Dini eserlerin tercümesi ve gazete çıkarılması
D
Mektep-medreselerin idaresi
E
Din adamlarının atama işleri
Soru 3

II. Katerina’nın Müslüman tebasına karşı yumuşama siyaseti izlemesinde etkili olduğu söylenen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otrar Hadisesi
B
Pugaçev isyanı
C
Fokas isyanı
D
18 Brumaire Darbesi
E
Vendee isyanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kazan Hanlığı’nın (1552) düşmesinin sonuçlarından biri değildir?

A
Rusların Sibirya yönündeki ilerleyişinin kolaylaşması
B
idil boyundaki Türk hakimiyetinin son bulması
C
Rusların Hazar sahilerine doğru yayılma imkanı bulması
D
Rusların Kafkasya yönünde ilerleme imkanı bulması
E
Dükçü işan Ayaklanması'nın başlaması
Soru 5

Dinde sonradan ortaya çıkan inanç ve davranışlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bid’at
B
Muid
C
imdad-ı Hazeriye
D
iane-i Cihadiyyel
E
Suhte
Soru 6

İdil-Ural bölgesinde Tatar Lehçesinde oynanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taallümde Saadet
B
Üç Kadınla Hayat
C
Kadirli Minutlar
D
Maişet
E
Molla Babay
Soru 7

Rusya Türklerinin en büyük lideri Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın Rusya Türkleri arasında çığır açtığı söylenen yeni eğitim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarf-ı Cedit
B
Mekteb-i Nüvvab
C
Usûl-i Cedit
D
Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye
E
Mekteb-i Cedide
Soru 8

Rusya Müslümanları kadınlarının eğitimine hayatını adayan ve kadılık makamına seçilen ilk kadın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadi Atlasî
B
Fâtıma Kulahmedova
C
Zeynep Dinikayova
D
Ayşe Burnaşev
E
Muhlise Bubî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Müslümanlarının yenileşme hareketlerinin esasını oluşturan beş ana koldan biri değildir?

A
Geleneksel eğitim yöntemlerinin korunması
B
Edebiyatta yenileşme
C
Eğitim reformu
D
Müslüman kadınların özgürleşmesi
E
Dilde birlik
Soru 10

Rusya Müslümanlarının II.Kongresi’nde ilk defa gündeme gelen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latin alfabesinin öğretilmesinin zor olduğu
B
Hükümetin izni olmadan mektep ve medrese açılmaması
C
Müslüman kadınların seçme ve seçilme hakkı
D
Medreselere Rusça derslerin konulması
E
Kazan Tatarlarının zorla askere alınması
Soru 11

Ayaz İshakî ve arkadaşları, Rus Sosyalist inkılâpçı Partisi’nin programını Tatarların durumuna göre uyarlayarak ve bazı ilkeler ekleyerek kurdukları parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tançı
B
ittifak
C
Milli Özgürlük
D
Rus-Müslüman Sosyalist inkılapçı
E
Kader
Soru 12

Rusya’da Tatar basınının biraz geç sayılabilecek bir tarihte başlamasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genç Tatar Hareketi’nin olumsuz faaliyetleri
B
Haşan Melikzade Zerdabi’nin olumsuz faaliyetleri
C
Rusların, Ural nehri boyunca yeni kaleler inşa edip buralara Kozakları yerleştirmesi
D
Rusya MüslümanlarıIII.Kongresi’nde alınan kararlar
E
Rus yetkililerin Müslüman tebaada kültürel canlanma olmasını sakıncalı görmesi
Soru 13

Rusya’da Kazan Tatarcasıyla yayınlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet
B
Söz
C
il
D
Kazan Muhbiri
E
Tan Yuldızı
Soru 14

1905 Devrimi sonrasında Çarlık yönetimince Rusya Müslümanlarından gelen talepleri değerlendirme işi aşağıdaki kişilerden hangisine verilmiştir?

A
Gospodin Kubeko
B
Mihail Pleşçeyev
C
V.P. Çerevanski
D
Ahmed Agayev
E
Metropolit Antoni
Soru 15

Azerbaycan’da çıkan ve dilde birlik fikrini “tatlı bir hayal” olarak niteleyen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikbal
B
Vakit
C
Terakki
D
Yuldız
E
Tercüman
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kerimî’nin Türklerin geleceği konusunda kötümser düşünmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Türk halkında uyanışın zayıf olması
B
Türklerde dinî taassubun güçlü olmaması
C
Türklerin ziraat işlerinde geri olması
D
Türk halkında eğitimin zayıf olması
E
Ticaretin Türklerin elinde olmaması
Soru 17

SibiryalI Abdürreşid İbrahim’e göre, Türk toplulukları arasında birlik oluşturmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinde yenileşme hareketlerinin başarıyla sonlandırılması
B
Rusya Türklerinin tek bir parti etrafında birleşmesi
C
Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin gerçekleştirilmesi
D
İstanbul Türkçesi’nin sadeleştirilerek bütün Türk kavimleri için ortak dil haline getirilmesi
E
Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşından galip çıkması
Soru 18

Rusya Müslümanları İttifakı adlı siyasi oluşumun ortaya çıkmasında bşat rol oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Kami
B
Hüseyin Avni
C
Hüseyin Rıfkı
D
Hamza Hamid
E
Yusuf Akçura
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Akçura’nın Osmanlı eğitim sistemini eleştirdiği esas konulardan biri değildir?

A
Osmanlıların medreseleri ihmal etmesi
B
Osmanlı okullarında tek tip kıyafetin zorunlu olması
C
Osmanlıların eğitim konusunda yazdıkları ve çabalarının yetersiz olması
D
Osmanlı okullarında ideal eksikliğinin olması
E
Osmanlı okullarının çoğunun skolastik tarzın etkisi altında olması
Soru 20

Ahmed Midhat Efendi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlıların asıl vatanının Orta Asya olduğunu, fakat Osmanlıların henüz Orta Asya’yı tanımadıklarını söylemiştir.
B
Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanlarını etkileyen önemli bir simadır.
C
İstanbul’daki Tatar öğrenciler kendisiyle daima temas halinde olmuşlardır.
D
Orenburgskiy Listok Gazetesi'nde Kazak bozkırına Rus köylülerin sevk ve İskan edilmesi için makaleler yazmıştır.
E
Kırım’da ortaya çıkan edebî canlılığın yeni Osmanlı edebiyatından etkilendiğini düşünmüştür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x