XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2018-2019 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIX. asırda Tatar-Başkurtlarının fikir hayatı ve medeniyeti büyük ölçüde ________ ________ etkisi altındaydı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tuna Bulgar Devleti’nin
B
Hokand Hanlığı’nın
C
Babürlüler Devleti’nin
D
Yarkend Hanlığı’nın
E
Buhara Hanlığı’nın
Soru 2

İslam âlimlerinin bir konu üzerinde kafa yorarak yeni bir fikir üretmesi anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iane-i Cihadiyyel
B
Suhte
C
içti had
D
imdad-ı Hazeriye
E
Muid
Soru 3

Rusya Müslümanlarının yenilik arayışlarının organize olması ve güçlü bir harekete dönüşmesi XIX. yüzyılın son çeyreğinde İsmail Gaspıralı’nın ________ Gazetesi ve usûl-i cedit mektepleri sayesinde olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Zafer
B
Al bayrak
C
Ümit
D
Tercüman
E
ileri
Soru 4

Kazan’ın ıslahçı ulemasından Şihabüddin Mercanî’nin fikirlerinin şekillendiği yerler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rostov ve Astrahan
B
Hive ve Ürgenç
C
Ufa ve Orenburg
D
Moskova ve Petersburg
E
Buhara ve Semerkand
Soru 5

Musa Cârullah’a göre, İslam dünyasındaki gerilemenin esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulema arasında gereksiz tartışmaların olması
B
Medrese müfredatında sık sık değişiklikler yapılması
C
Avrupalıların baskı ve asimilasyon politikaları uygulamaları
D
Müslüman dünyasının ilk asırlarındaki dinamizm ve fikir hürriyetinin yerini taklit anlayışının alması
E
Coğrafî keşifler sonucu ipek Yolunun atıl durumda kalması
Soru 6

Kadimci ulema, fikirlerini hangi yayın organı aracılığıyla yaymaktaydı?

A
Albayrak
B
Kazan Muhbiri
C
Tercüman
D
Ümit
E
Din ve Maişet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Usûl-i cedit denilen öğretim metodunun kurallarından biri değildir?

A
Mektebe talebe kabul edilmesini belli bir düzene bağlamak
B
Öğrencilere tek tek ders vermek
C
Dersleri kolaydan başlayarak öğretmek
D
Okulu çocuğa sevdirmek
E
Yılda bir kez büyük sınav yapıp bir yıllık ilerlemeyi ölçmek
Soru 8

Kazan Üniversitesi ilk kurulduğunda (1804) hocalarının çoğu ________ kökenliydi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Portekiz
B
İran
C
Alman
D
İngiliz
E
Fransız
Soru 9

“Tahrîrü’l-Mer’e” (Kadının Özgürleştirilmesi) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasım Emin
B
Ebunnasr Kursavî
C
Yakup Halilî
D
Musa Akyiğitzade
E
Zahir Bigi
Soru 10

Kayyum Nâsırî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En bariz özelliği, sürekli olarak yazması ve yazdıklarını binbir güçlükle de olsa yayınlamasıdır.
B
Çağdaşı olan Kadimci mollalar tarafından en yüksek mertebede öğretici ilan edilmiştir.
C
Kazan Tatarcasıyla salnameler ve küçük risaleler yazıp yayınladı.
D
Rus okullarında Tatar dili öğretmenliği yaptı.
E
Avrupa kültürü ve hayatındaki gelişmelerden Tatarları haberdar etmeye çalıştı.
Soru 11

Rusya Müslümanlarının I. Kongresinde (15 Ağustos 1905) başkanlığı yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Efendi
B
Ahmed Baytursın
C
İsmail Gaspıralı
D
Abdullah Efendi
E
Âlimcan Barudî
Soru 12

Rusya Müslümanları III. Kongresi’ne (16-21 Ağustos 1906) girişimciliği sayesinde toplantıya resmi izin alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdürreşid İbrahim
B
Çokan Velihanov
C
Abay Kunanbayev
D
Mustafa Çokay
E
Aliabbas Müznib
Soru 13

Tancılık akımını, uyumuş Tatar hayatına karşı bir tepki hareketi ve pasif yaşamaya karşı duran, dik durmayı teşvik eden bir mücadele olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah Cevdet
B
Namık Kemal
C
Ahmed Baytursın
D
Ayaz ishakî
E
İbrahim Altınsarin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ufa Kurultayı’nda (10-15 Nisan 1905) hazırlanan raporun içeriğinde yer almaz?

A
Kırgız, Kazak ve Türkmen öğrencilerin Tatar okullarında okumalarına son verilmesi
B
Müftünün Müslümanlar tarafından seçilmesi
C
İslam dinine döndüğü halde resmen Hristiyan muamelesi gören Kreşin Tatarlarının Müslümanlığının tanınması
D
Kendi ana dillerini ve temel dini bilgileri öğrendiklerini gösteren belgesi olmayan Müslüman öğrencilerin Rus okullarına kabul edilmemesi
E
Basım yerinin neresi olduğuna bakılmaksızın dini kitapların ülkeye girmesine izin verilmesi
Soru 15

İsmail Gaspıralı’nın dilde birlik fikrinin “tatlı bir hayal” olarak nitelendirildiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söz
B
Emel
C
Albayrak
D
il
E
ikbal
Soru 16

Teârüf-i Müslimîn (1910-1911) dergisinin esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatarcanın bütün Müslümanlarca anlaşılması için çalışmak
B
Müslüman toplulukları (özellikle Osmanlı ve Rusya Müslümanlarını) birbirleriyle tanıştırmak
C
ittifak Partisinin faaliyetlerine karşı çıkmak
D
Dilde Tatarcılık akımınının yayılmasını engellemek
E
Kazan’da üretilen sanayi ürünlerini Avrupa'ya tanıtmak
Soru 17

1920’lerin ortalarına doğru Sovyet yönetimi Türk kavimlerini ayrıştırma siyasetine girişti.
Bunun ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıkacak kitap sayısına sınırlama getirilmesi
B
Tarih yazım metodunun değiştirilmesi
C
Toplanacak vergileri belirlemek amacıyla mülk sayımı yapılması
D
Reform edilmiş Arap alfabesinin kullanılmaya başlatılması
E
Çıkacak gazete sayısına sınırlama getirilmesi
Soru 18

Rusya Müslümanları İttifakı adlı siyasi oluşumun ortaya çıkmasında basat rol oynayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Kami
B
Yusuf Akçura
C
Hüseyin Rıfkı
D
Hamza Hamid
E
Hüseyin Avni
Soru 19

Ahmed Midhat Efendi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırım’da ortaya çıkan edebî canlılığın yeni Osmanlı edebiyatından etkilendiğini düşünmüştür.
B
Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanlarını etkileyen önemli simadır.
C
Adat denen geleneksel Kazak hukuk sistemiyle islami kuralların karışımından oluşan Jeti Jargı (Yedi Yargı) denen bir kanun hazırlatmıştır.
D
Osmanlıların asıl vatanının Orta Asya olduğunu, fakat Osmanlıların henüz Orta Asya’yı tanımadıklarını söylemiştir.
E
İstanbul’daki Tatar öğrenciler kendisiyle daima temas halinde olmuşlardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İsmail Gaspıralı’nın Osmanlı eğitim sistemi için öngördüğü başlıca tavsiyelerden biridir?

A
Tedricî ve savtî yöntemin kullanılması
B
Rusça eğitime önem verilmemesi
C
Arapça ve Farsça derslerin sayısı artırılması
D
Öğrencilere sınav yapılmaması
E
Eğitim dilinin Kazan Türkçesi olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x