XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki beytin Latin harfli doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ol kilk-i nâr firâkıyla donandım şöyle kimA/akti güldi gülsitânı görmeyen görsün beni
B
Evvel gülün nâr-ı firakıyla donatdım şöyle kim/Vakt-i külde gülsitânı görmeyen görsün beni
C
Ol gülün nâr-ı firakıyla donandım şöyle kim/Vakt-i gülde gülsitânı görmeyen görsün beni
D
Evvel gülün nâr-ı firakıyla donatdım şöyle kim/Vakt-i gülde gülsitânı görmeyen görsün beni
E
Ol gelen nâr firakıyla donandım şöyle kim/Vakt-ı gülde gülistânı görmeyen görsün beni
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl şairlerinin divan tertibinde yaptıkları değişikliklerden biridir?

A
Rubailere gazellerden sonra yer vermek
B
Gazelleri temalarına göre sıralamak
C
Gazelleri son harflerine göre alfabetik sıralamak
D
Divanların başına dibaceler koymak
E
Dinî içerikli kasidelere ön sırada yer vermek
Soru 3

İbrahim Halefin çıkardığı ve divan şiirinde sevgili için kullanılan benzetme unsurlarının optik karşılıklarından oluşan bir karikatüre yer veren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolab
B
Şehbal
C
Kirpi
D
Rübab
E
Kehkeşan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuara müdavimlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
İtikatları ve tasavvuf! yönelimlerinin ortak olması
B
Aynı konakların müdavimi olmaları
C
Aynı meslek veya aynı bürolarda çalışmaları
D
Aynı kahvehane ve meyhanelerin müdavimi olmaları
E
Saray ve çevresiyle çok yakın ilişki içinde olmaları
Soru 5

Ahmet Cevdet Paşa’nın teşvikiyle “Türkçe Aruz” adlı bir eser yazarak hece veznini tanıtmaya çalışan Encümen-i Şuara şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Manastırlı Faik
D
Niğdeli Hikmet
E
Ziya Paşa
Soru 6

“Encümen-i Şuara”ya ev sahipliği yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Faik
B
Leskofçalı Galip
C
Manastırlı Nailî
D
Hersekli Arif Hikmet
E
İbrahim Halet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl divan şiirinin muhteva özelliklerinden biri değildir?

A
Fars şiirine itibar etmeyen şairlerin yerli konulara yönelmesi
B
Şemsiye, yelpaze, telgraf gibi nesnelerin şiire girmesi
C
Aşk ve sevgilinin daha beşeri, daha gerçekçi bir zemine indirilmesi
D
Tasavvuf! ve hikemî konuların şiirlerde işlenmemesi
E
Çağa uygun yeni mazmunlar icat edilmesi
Soru 8

Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” adlı şiirine ilham veren Encümen-i Şuara şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leskofçalı Galip
B
Hersekli Arif Hikmet
C
Ziya Paşa
D
Memduh Faik
E
Osman Şems
Soru 9

Muallim Naci’nin “medar-ı iftihar-ı millet” olarak gördüğü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ârif Hikmet
C
Ziya Paşa
D
İbrahim Necmi
E
Kâzım Paşa
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “Has Oda”nın dört meşhur zabitinden biri değildir?

A
Rikabdar
B
Sırkâtibi
C
Çuhadar
D
Silahtar
E
Has odabaşı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Enderunlu Vasıf'ın şiir sanatının özelliklerinden biri değildir?

A
Süruri gibi şairlerin yaygınlaştırdığı açık saçık şiir söyleme modasına uymaması
B
En çok şarkı yazan divan şairi olması
C
Mahallileşme akımının etkisinde kalması
D
Divanında hemen tüm nazım biçimleriyle yazılmış şiirlerin olması
E
En çok Nedim’den etkilenmesi
Soru 12


Yukarıdaki beyitte âşık, aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?

A
hasret
B
mum
C
pervane
D
hüsn
E
nar
Soru 13

Edebiyat-ı Cedidenin alafrangalıkla suçlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermeni aşıklarının yazdıkları şiirlere önem verilmesi
B
Arapça ve Farsça kelimelerle yapılan tamlamaların yoğunluk kazanması
C
Fransızca kelimelerin şiirde kullanılması
D
Ingiliz edebiyatından çevirilerin artması
E
Rumca kelimelerin şiirde kullanılması
Soru 14

Şeyh Galip’den bahsederken “Onun şiirinde eskilerin zevk düşkünlüklerine pek az rastlanır.” diyerek “ciğer-kebab” imgesini örnek gösteren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Fuat Köprülü
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Mehmet Kaplan
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Ahmet Caferoğlu
Soru 15

Mensur şiirin atası sayılan form aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahr-i tavil
B
Mesnevî
C
Kıt’a
D
Lûgaz
E
Bahr-i muhit
Soru 16

“Tanzimat edebiyatı” adlandırmasının ilk olarak kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
B
Büyük Türk Edebiyatı Tarihi
C
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
D
Tarh-i Edebiyat Dersleri
E
Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebinin özelliklerinden biri değildir?

A
Öğrencilere ilk olarak Türkçe, Arapça, Farsça ve Kur’an öğretilmesi
B
Osmanlı Devletin'de tek eğitim kurumu olması
C
Mülki ve askeri idarecilerin yetiştirilmesi
D
Devşirme çocukların alınması
E
Öğrencilere “acemi oğlanlar” denilmesi
Soru 18

İkilemeler ve söz tekrarlarıyla örülü şiirler söyleyen musikişinaslığı ve hattatlığı ile tanınan Hane-i Hassa şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşit
B
Şakir
C
Naşit
D
Nedim
E
İbrahim Ferit
Soru 19

Tâ o rütbe bî-mecâl oldum ki sarınca belin
Ol nihâl-i mû-miyânı görmeyen görsün beni
Yukarıdaki beyitte sevgili ile ilgili aşağıdaki benzetmelerden hangisi yapılmıştır?

A
Boyunun serviye benzetilmesi
B
Belinin kıla benzetilmesi
C
Boyunun kıla benzetilmesi
D
Belinin nihale benzetilmesi
E
Kirpiklerinin hançere benzetilmesi
Soru 20

Osmanlı topraklarında ticaret yapmak isteyen Batılı şirket acentalarının Türk topraklarında yerleşmiş çalışanlarına ne ad verilir?

A
Levanten
B
Misyoner
C
Mühtedi
D
Sefir
E
Mülteci
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x