XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahmet Cevdet Paşa’nın teşvikiyle “Türkçe Aruz” adlı bir eser yazarak hece veznini tanıtmaya çalışan Encümen-i Şuara şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Manastırlı Faik
D
Niğdeli Hikmet
E
Ziya Paşa
Soru 2

İkilemeler ve söz tekrarlarıyla örülü şiirler söyleyen musikişinaslığı ve hattatlığı ile tanınan Hane-i Hassa şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedim
B
Naşit
C
Şakir
D
İbrahim Ferit
E
Reşit
Soru 3

Encümen-i Şuara’yı XVI. yüzyılın Paris’indeki Le Pleiade topluluğuna benzeten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Ibnülemin Mahmut Kemal
C
İsmail Hikmet Ertaylan
D
Ebuzziya Tevfik
E
Mehmet Fuat Köprülü
Soru 4

Edebiyat-ı Cedidenin alafrangalıkla suçlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arapça ve Farsça kelimelerle yapılan tamlamaların yoğunluk kazanması
B
Rumca kelimelerin şiirde kullanılması
C
Ingiliz edebiyatından çevirilerin artması
D
Fransızca kelimelerin şiirde kullanılması
E
Ermeni aşıklarının yazdıkları şiirlere önem verilmesi
Soru 5

Encümen-i Şuara müdavimi olduğu hâlde birkaç küçük tecrübesi hariç, klasik çizgiden pek ayrılmamış; eskinin savunucusu olarak tanınmış şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Kâzım Paşa
C
Namık Kemal
D
Muallim Naci
E
Arif Hikmet
Soru 6


Yukarıdaki altı çizili sözcük aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnektir?

A
tevriye
B
teşbih-i beliğ
C
açık istiare
D
tecrid
E
iktibas
Soru 7

Encümen-i Şuara’nın edebiyat görüşünü en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişim
B
Alafrangalık
C
Mutavassıt
D
Mazmunculuk
E
Halka dönüş
Soru 8

“Tanzimat edebiyatı” adlandırmasının ilk olarak kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
B
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
C
Büyük Türk Edebiyatı Tarihi
D
Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
E
Tarh-i Edebiyat Dersleri
Soru 9

III. Ahmet Dönemi'nde eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musiki
B
Resim
C
Bale
D
Şiir
E
Mimari
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda gazel nazım şeklinde geleneksel kuralların gevşediğini gösterir?

A
Mülemma gazeller yazmak
B
Musammat gazel söylemek
C
Gazellerde akrostiş kullanmak
D
Rubai vezinlerini gazelde kullanmak
E
Gazel nazım şekliyle tarih düşürmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl divan şiirinin muhteva özelliklerinden biri değildir?

A
Çağa uygun yeni mazmunlar icat edilmesi
B
Erkek şairlerin, sevilen kadının ağzından gazeller yazmaya başlaması
C
Şemsiye, yelpaze, telgraf gibi nesnelerin şiire girmesi
D
Aşk ve sevgilinin daha beşeri, daha gerçekçi bir zemine indirilmesi
E
İran şiirinin etkisinin gittikçe artması
Soru 12

Osmanlı padişahlarının sırkâtibinin seçildiği Enderun odası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kiler Odası
B
Doğancı Koğuşu
C
Büyük Oda
D
Has Oda
E
Hazine Odası
Soru 13

Enderun Mektebini kurumsallaştıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Yavuz Sultan Selim
C
II. Murat
D
Fatih Sultan Mehmet
E
II. Selim
Soru 14

“Feleğin mihneti dünyadan usandırdı beni” dizesi Enderunlu Vasıf’ın şiirlerinin hangi özelliğini gösterir?

A
Vasıf ın ağır ağdalı bir söyleyişinin olduğunu
B
Başarılı bir gazel şairi olduğunu
C
Enderun’da yetişmiş olmasının izlerini
D
Nedim’den etkilendiğini
E
Vasıf’ın halk şiirine yaklaştığını
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda Batılılaşmanın kültürel cephesine önemli hizmetlerde bulunmuş “mühtedi” aydınlardan biri değildir?

A
Ahmet Cevdet Paşa
B
Mustafa Celalettin Paşa
C
Osman Nihali Paşa
D
Humbaracı Ahmet Paşa
E
İbrahim Müteferrika
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuara'nın dağılış nedenlerinden biri değildir?

A
Lebib Efendi'nin Takvimhane-i Âmire nazırlığından ayrılmak zorunda kalması
B
Encümen toplantılarının devlet tarafından yasaklanması
C
Salih Naili’nin encümenden kovulması
D
Leskofçalı Galib’in Trablus’a tayini
E
Ziya Paşa’nın Kıbrıs’a mutasarrıf olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebi'nin özelliklerinden biri değildir?

A
Öğrencilere ilk olarak Türkçe, Arapça, Farsça ve Kur’an öğretilmesi
B
Öğrencilere “acemi oğlanlar” denilmesi
C
Osmanlı Devletin'de tek eğitim kurumu olması
D
Devşirme çocukların alınması
E
Mülki ve askeri idarecilerin yetiştirilmesi
Soru 18

İbrahim Halefin çıkardığı ve divan şiirinde sevgili için kullanılan benzetme unsurlarının optik karşılıklarından oluşan bir karikatüre yer veren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolab
B
Şehbal
C
Kirpi
D
Rübab
E
Kehkeşan
Soru 19

Tâ o rütbe bî-mecâl oldum ki sarınca belin Ol nihâl-i mû-miyânı görmeyen görsün beni
Yukarıdaki beyitte sevgili ile ilgili aşağıdaki benzetmelerden hangisi yapılmıştır?

A
Beli nihale benzetilmiştir.
B
Boyu serviye benzetilmiştir.
C
Boyu kıla benzetilmiştir.
D
Kirpikleri hançere benzetilmiştir.
E
Beli kıla benzetilmiştir.
Soru 20

Klasik dönemde neredeyse aynı manada kullanılan “nazım” ve “şair” kelimeleri arasındaki farkı belirginleştirerek “Vezn ü kafiye derecesinde kalan mübtedilere nazım ve edebiyatta mütalaat-ı arnika ile hüsn-i selikaya malik olan müntehilere şair” denilmesi gerektiğini ileri süren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Ârif Hikmet
C
Osman Şems
D
Leskofçalı Galip
E
Namık Kemal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x