YakınÇağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin nedenlerinden biri değildir?

A
Toplumun çeşitli sınıflara ayrılmış olması
B
Halktan ağır vergiler alınarak yeni vergiler konulması
C
Aydınların halkı bilinçlendirme çabalarının olması
D
Kilise yönetimde reform taleplerinin uygulanması
E
Eşitlik ve hürriyet fikirlerinin ülke çapında yayılması
Soru 2

Fransa’da meşruti monarşiye son vererek I. Cumhuriyet döneminin başlamasını sağlayan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konvansiyon Meclisi
B
Kurucu Meclis
C
Direktuvar Yönetimi
D
Etats Generaux
E
Yasama Meclisi
Soru 3

Napolyon’un tutuklu bulunduğu ve kaçarak Fransa’ya geri döndüğü ada aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rodos
B
Malta
C
Elbe
D
Korsika
E
Sicilya
Soru 4

Alman Konfederasyonuma üye ülkeler arasında ticari faaliyetleri güçlendirmek amacıyla Leipzig-Dresden arasında gerçekleştirilen demiryolu hattı hangi yıllar arasında inşa edilmiştir?

A
1837 - 1839
B
1845- 1846
C
1853 - 1856
D
1871 - 1881
E
1896 - 1897
Soru 5

19. yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarım tekniklerinde yeni metotlar getirilmiştir.
B
Üretim patlaması yaşanmıştır.
C
Monarşik rejimler yıkılmıştır.
D
Nüfus artışı yaşanmıştır.
E
işçi sorunları ve sendikaları ortaya çıkmıştır.
Soru 6

İtalyan Birliği hangi gücün liderliğinde gerçekleşmiştir?

A
Parma Dukalığı
B
Piemonte Krallığı
C
Lukas Prensliği
D
Toskana Dukalığı
E
Roma Kilise Devleti
Soru 7

1914 yılında kadınlara genel seçimlerde oy kullanma hakkını tanıyan iki Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ispanya - Portekiz
B
Rusya - Bulgaristan
C
Finlandiya - Norveç
D
Almanya - İngiltere
E
Fransa - Hollanda
Soru 8

Balkan Savaşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın istekleri doğrudan etkili olmuştur.
B
I. Balkan Savaşı Bükreş Antlaşması ile sona ermiştir.
C
II. Balkan Savaşı Bulgaristan’a karşı gerçekleşmiştir.
D
1912-1913 yılları arasında gerçekleşmiştir.
E
I. Balkan Savaşı Osmanlı-Balkan ulusları arasında yaşanmıştır.
Soru 9

Osmanlı Devleti'nin Kars, Ardahan ve Batum’u Rusya'dan geri aldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brest Litovsk Antlaşması
B
Sevr Barış Antlaşması
C
Ankara Antlaşması
D
Mondros Ateşkes Antlaşması
E
Lozan Barış Antlaşması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerin bloklara ayrılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Rusya'nın Balkanlar'daki Panslavizm politikasının Avusturya'yı rahatsız etmesi
B
Sömürgeciliğin yayılması
C
Milliyetçilik fikirlerinin bütün dünyayı etkilemesi
D
Osmanlı toprakları üzerinde çıkar çatışmalarının Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortaya çıkarması
E
Milletler Cemiyetinin kurulması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma nedenlerinden biri değildir?

A
Rusya’ya yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak
B
Boğazları ele geçirmek
C
Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına geçmeye zorlamak
D
Balkan Devletlerinin itilaf Devletlerinin yanında savaşa katılmasını sağlamak
E
İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak
Soru 12

Almanya’nın II. Dünya Savaşında izlediği hıza dayalı savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayat Alanı Politikası
B
Maginot Hattı
C
Pearl Harbor Baskını
D
Anschluss
E
Yıldırım Savaşı
Soru 13

ABD’nin Pasifik üstünlüğünü simgeleyen Pearl Harbor deniz ve hava üssüne saldırarak Uzakdoğu’da II. Dünya Savaşını başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Almanya
C
Sovyetler Birliği
D
Malezya
E
İngiltere
Soru 14

II. Dünya Savaşında Almanya’nın Barborossa Harekâtını düzenlediği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Lüksemburg
C
Belçika
D
Sovyetler Birliği
E
İngiltere
Soru 15

Soğuk Savaş döneminin ikinci sıcak çatışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vietnam Savaşı
B
Süveyş Krizi
C
U-2 Krizi
D
Kore Savaşı
E
Berlin Ablukası
Soru 16

Rusya’da,
I. Dünya Savaşının ardından tarımda ve sanayide üretimin artırılması için uygulamaya konulan programa ne ad verilir?

A
Glasnost
B
Sohvoz
C
Kolhoz
D
Perestroyka
E
NEP
Soru 17

Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasında başlayan uzay yarışı sonucunda Ay’a ayak basan ilk insan kimdir?

A
Aleksey Leonov
B
Wernher von Braun
C
Valentina Tereşkova
D
Yuri Gagarin
E
Neil Armstrong
Soru 18

19. yüzyılda uluslararası politikalarda başat durumda olan İngiltere'nin 20. yüzyılın ortalarında yerini bıraktığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Çin
C
Rusya
D
ABD
E
Almanya
Soru 19

NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) hangi yıl kurulmuştur?

A
1944
B
1949
C
1952
D
1955
E
1959
Soru 20

İki Kutuplu Uluslararası Sistemin dağılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soğuk Savaşın bitmesi
B
Yugoslavya’nın parçalanması
C
Sovyetler Birliğinin dağılması
D
Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından çekilmesi
E
Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x