YakınÇağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin beraberinde getirdiği kavramlardan biri değildir?

A
Feodalite
B
Milliyetçilik
C
Laiklik
D
Adalet
E
Yurttaşlık
Soru 2

Direktuvar Kurulu’na karşı ülke içinde yaşanan ayaklanmaların bastırılmasını sağlayan en etkili general aşağıdakilerden hangisidir?

A
Augustine Robespierre
B
Napolyon Bonaparte
C
Marquis de Lafayette
D
Raoul Albin Louis Salan
E
Maxime Weygand
Soru 3

28 Ağustos 1789 tarihinde aristokrasi ve ruhban sınıflarının ayrıcalıklarına son vermek amacıyla “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”ni ilan eden meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasama Meclisi
B
Konvansiyon
C
Etats Generaux
D
Millet Meclisi
E
Kurucu Meclis
Soru 4

Fransa’nın Koalisyon Savaşları döneminde İngiltere’yi ekonomik alanda yıpratmayı hedefleyen politik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Ablukası
B
Campo-Formio antlaşması
C
Deniz ablukası
D
insan ve yurttaş hakları beyannamesi
E
Cumhuriyetin ilanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Mutlak teokratik rejimlerin çökmesi
B
Ulusal, insancıl ve akılcı yaklaşımların siyasi ve toplumsal yaşama yerleşmesi
C
Feodal anlayış ve uygulamaların son bulması
D
Herkesin eşit olduğu yeni bir toplumsal yapının benimsenmesi
E
Kilise ve Ruhban sınıfının güçlenmesi
Soru 6

Prusya’da 1848 yılında liberal bir anayasanın çıkarılmasında etkili olan ayaklanmaların çıktığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bremen
B
Münih
C
Hessen
D
Berlin
E
Tübingen
Soru 7

Viyana Kongresi’ne Rusya adına katılanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
I.Aleksandır - Nesselrode
B
Talleyrand - Humboldt
C
Hardenberg - Castlereagh
D
Castlereagh - Talleyrand
E
Hardenberg - Humboldt
Soru 8

Viyana Kongresi’nde Fransa’yı temsil eden Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Napolyon
B
Meternich
C
Talleyrand
D
Castlereagh
E
Weelsy
Soru 9

Sardinya Kralı Carlo Alberto ve İtalyan yurtseverlerinin Avusturya ordusu tarafından yenildikleri Custoza Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

A
4 Temmuz 1842
B
17 Eylül 1842
C
2 Ağustos 1844
D
25 Temmuz 1848
E
22 Haziran 1850
Soru 10

Rusya’nın Osmanlı topraklarını ilhakını önlemek amacıyla 1840 yılında imzalanan ve Osmanlı toprak bütünlüğünü beş devletin garantisi altına alan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hünkâr iskelesi Antlaşması
B
Londra Mukavelenamesi
C
Balta Limanı Antlaşması
D
İstanbul Sözleşmesi
E
Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru 11

1848 Devrimi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hollanda, İsviçre, Danimarka, Prusya ve İtalya gibi ülkelere de sıçramıştır.
B
işçi sınıfı da dâhil olmuştur.
C
Fransa’da başlamıştır.
D
1851 yazına kadar sürmüştür.
E
Liberal meclislerin kurulması sağlanmıştır.
Soru 12

Sosyalizmin ilkelerinin anlatıldığı “Kapital” adlı eserin yazarları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
K. Marx - F. Engels
B
St. Simon - A. Comte
C
F. Engels - J. Russell
D
J. Russell - L. Filip
E
K. Marx-L. Filip
Soru 13

19 . Yüzyıl Avrupa nüfusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İngiltere nüfusu otuz altı milyona ulaşmıştır.
B
Fransa nüfusu kırk milyona ulaşmıştır.
C
Doğu Avrupa nüfusu elli milyonu geçmiştir.
D
Balkan’da nüfus artışında pek bir değişim yaşanmamıştır.
E
Alman nüfusu iki katına çıkmıştır.
Soru 14

“Zollverein” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cermen kökenli devletlerden oluşmuştur.
B
1836 yılında gerçekleşmiştir.
C
Barış antlaşmasıdır.
D
Alman gümrük birliğidir.
E
Avusturya ve Bohemya dâhil olmamıştır.
Soru 15

1848 olayları neticesinde ulusal birliklerini sağlama konusunda ilerleme sağlayan ulus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanlar
B
Macarlar
C
Bulgarlar
D
italyanlar
E
Sırplar
Soru 16

Balkan Savaşları’nı doğuran nedenlerin asıl köklerinin dayandığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne Antlaşması
B
Bükreş Antlaşması
C
Uşi Antlaşması
D
Londra Antlaşması
E
Berlin Antlaşması
Soru 17

1906 yılında çalışma bakanlığını oluşturan Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Fransa
D
Almanya
E
ispanya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi
II. Aleksandır (1855-1881) döneminde Rusya’da yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Kırım'ın ilhak edilmesi
B
Köy okullarının açılması
C
Zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi
D
Köle durumundaki sert köylülere özgürlüklerinin bağışlanması
E
Yargı yasasısının düzenlenmesi
Soru 19

İngiltere hangi tarihler arasında seçim yoluyla iktidara gelen liberal ve muhafazakâr parti liderlerinin başkanlığında yönetilmiştir?

A
1678-1748
B
1725-1806
C
1742-1924
D
1837-1901
E
1848-1911
Soru 20

20 . yüzyıla girerken 1910 yılında sanayi alanında İngiltere ve Almanya’yı geçerek Dünya'nın en güçlü devleti haline gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Portekiz
B
Hollanda
C
İtalya
D
Fransa
E
ABD
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x