YakınÇağ Avrupa Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Napoli Krallığı'nda başlayan ve kısa sürede İspanya'ya sıçrayan kargaşa sorununu tartışmak ve çözüm bulmak amacıyla 1820 yılında toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Viyana
B
Aix-la-chapella
C
Troppau
D
Paris
E
Laibach
Soru 2

Osmanlı Devleti'nin Cezayir, Tunus ve Mısır'dan sonra Kuzey Afrika'daki son toprağını da yayılmacı bir Avrupalı güç olan İtalya'ya kaptırdığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trablusgarp
B
I. Balkan
C
II. Balkan
D
Çaldıran
E
Mohaç
Soru 3

1795 anayasasına göre, Fransa'da yapılan yasaları onaylama görevinin verildiği meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşyüzler Meclisi
B
Halk Meclisi
C
Kurucu Meclis
D
Yaşlılar Meclisi
E
Ulusal Meclis
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Harbi'ne katılmamasına rağmen en kârlı çıkan devletlerden biridir?

A
Fransa
B
Piyemonte
C
İngiltere
D
Rusya
E
Prusya
Soru 5

II. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştır.
B
Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhak etmesiyle başlamıştır.
C
Japonya'nın 2 Eylül 1945'te teslim olmasıyla sona ermiştir.
D
ilk olarak Avrupa cephesinde başlamıştır.
E
Afrika, Uzak-Doğu ve Pasifikler'e kadar yayılmıştır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın siyasi sonuçlarından biri değildir?

A
Hindistan, Pakistan ve Endonezya'nın bağımsızlıklarını kazanması
B
Uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla, Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması
C
Avrupa'nın tek güç olma kimliğinin ortadan kalkmasıyla, Soğuk Savaş Döneminin başlaması
D
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun kurulması
E
Ülkelerin, batı ve doğu şeklinde ayrışması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı'nda kendi yanında savaşa sokmaya çalışmasının nedenlerinden biridir?

A
İngiltere ve Osmanlı Devleti'nin yakınlaşmasına engel olmak
B
Osmanlı Devleti'nin Fransa ile anlaşmasına engel olmak
C
Osmanlı padişahının halifelik sıfatından faydalanmak
D
Rusya ve Osmanlı Devleti'nin yakınlaşmasına engel olmak
E
Osmanlı Devleti'nin donanmasından yararlanmak
Soru 8

Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulmasını öngören konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova
B
Washington
C
Postdam
D
Tahran
E
Yalta
Soru 9

İngiltere'nin, Abadan petrollerini korumak ve kuzeyde Ruslarla birleşerek Türk kuvvetlerinin Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanal Cephesi
B
Kafkasya Cephesi
C
Irak Cephesi
D
Romanya Cephesi
E
Çanakkale Cephesi
Soru 10

Stresa Cephesi'ni kuran devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fransa - İngiltere - İtalya
B
İtalya - Rusya - Almanya
C
Almanya - İtalya - Fransa
D
Fransa - İngiltere - Almanya
E
Rusya - ABD - İngiltere
Soru 11

I. Dünya Savaşı'nda Türk birliklerinin Doğu Cephesi'ne (Galiçya'ya) gönderilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede bulunan Türk askerlerine destek olmak
B
Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek
C
Rusya karşısında zor durumda kalan Almanlara yardım etmek
D
Almanya ile birleşmeyi sağlamak
E
Bulgaristan güçlerine yardım etmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?

A
Almanya ve İtalya'nın, siyasi birliklerini kurduktan sonra sömürge elde etme çabalarına girmesi
B
itilaf ve ittifak bloklarının, silahlanma yarışına girmesi
C
Rusya'nın, izlediği panistlavist politikalarla Balkan uluslarını kışkırtması
D
Milletler Cemiyetinin, eski önemini ve yaptırımını kaybetmesi
E
1789 Fransız ihtilali'nin yaydığı millliyetçilik fikirlerinin, çok uluslu imparatorlukları etkilemesi
Soru 13

II. Dünya Savaşı sonrası başta Stalin olmak üzere, muazzam miktarda askeri ve ihtiyaçtan fazla ağır sanayi üretimini önceleyen devlet adamlarına Sovyet halkı ne ad vermiştir?

A
Demir adamlar
B
Çelik adamlar
C
Büyük ustalar
D
Metal yürekler
E
Çelik yiyiciler
Soru 14

Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sovyetler Birliği'ne bağlı devletler parçalanmaya karşı çıkmıştır.
B
Gorbaçov ve Yeltsin'in görüşmeleri sonucu dağılma kararı alınmıştır.
C
Bakanlıklar, büyükelçilikler ve orduları Rusya'nın denetimine bırakılmıştır.
D
Uluslararası hukuktaki yeri Rusya'ya devredilmiştir.
E
31 Aralık 1991 gecesi Sovyetler Birliği tarihe karışmıştır.
Soru 15

ABD'nin, II. Dünya Savaşı sonrası Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya tarafından ele geçirilme tehlikesine karşı, söz konusu ülkeleri kısa sürede ekonomik düzlüğe çıkarmayı amaçlayan geniş ölçekli ekonomik yardım programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carter Doktrini
B
Marshall Planı
C
Sinatra Doktrini
D
Yoshida Doktrini
E
Schuman Planı
Soru 16

1993'te Avrupa Birliği adını alan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu hangi yıl kurulmuştur?

A
1936
B
1945
C
1954
D
1965
E
1971
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa Topluluğunun üstesinden gelmesi gereken öncelikli sorunlardan biri değildir?

A
Ekonomi birliğinin oluşturulması
B
Almanya'nın birleşmesi
C
Para birliğinin oluşturulması
D
Kuzey Afrika'nın bölünmesi
E
Tek pazarın tamamlanması
Soru 18

II- Dünya Savaşı sonrası ABD'nin, Britanya'nın çağrısı üzerine silahlı gruplar ve dış baskılar altında olan hür ülkelerin Birleşik Devletler tarafından desteklenmesi gerektiğini açıkladığı öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Truman Doktrini
B
Bush Doktrini
C
Brejnev Doktrini
D
Monroe Doktrini
E
Drago Doktrini
Soru 19

II. Dünya Savaşı devam ederken Britanya başbakanı Churcill ile Sovyetler Birliği lideri Stalin arasında Ekim 1944'te Moskova'da yapılan, Doğu Avrupa ülkeleri ve bölgenin geleceğini aşağı yukarı belirleyen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münih
B
Moskova
C
San Francisco
D
iki Artı Dört
E
Yüzdeler
Soru 20

Soğuk Savaş Dönemi Yugoslavya'sı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönemin efsanevi lideri Josip Broz Tito'dur.
B
Ülke hızlı bir şekilde kapitalizme yönelmiştir.
C
Özgürlükçü bir siyasal yapıya sahiptir.
D
En liberal ekonomik anlayışa sahip ülkedir.
E
Üst düzeyde etnik ve dinsel hoşgörüye sahiptir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x