YakınÇağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Liberalizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kilise ve devlet yanlısı bir düşünce sistemidir.
B
Siyasi ve iktisadi olmak üzere iki temel özgürlük alanı kurgulamıştır.
C
Kökeni 18. yüzyılda atılmış bir akımdır.
D
Temel hedefi insanı her türlü kısıtlayıcı bağdan kurtarmaktır.
E
Temelinde insanın, akıl ve ahlak sahibi bir varlık olarak yaratıldığına duyulan inanç vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Napoléon tarafından yürürlüğe konulan reformlardan biri değildir?

A
Vergilerin doğrudan merkezi devlete bağlı memurlarca toplanması
B
Yargıçların atama ile işbaşına gelmesi
C
Fransa’daki vilayet ve ilçe sisteminin düzenlenmesi
D
Fransa Merkez Bankası’nın (Banque de France) kurulması
E
Fransa’da federatif bir idari sistemin kurulması
Soru 3

Kırım Harbi’ni sonlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Kırım Antlaşması
C
Eflak Antlaşması
D
İstanbul Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 4

Birinci Akdeniz Antantı (1887) kapsamında imzalanan antlaşmaların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya’nın Boğazlara yönelik olası bir tehdidini önlemek
B
Süveyş Kanalı’na yapılacak müdahalelerde ortak hareket etmek
C
Mısır Meselesi’ni İngiltere’nin lehine çözmek
D
Akdeniz’i Rus tehlikesine karşı koruma altına almak
E
Adriyatik ve Doğu Akdeniz’in statükosunu korumak
Soru 5

Düşünce sistematiğinde kurumlara ve oluşturulan geleneklere karşı derin bir saygı ve güven olan siyasi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksizm
B
Sosyalizm
C
Komünizm
D
Muhafazakârlık
E
Liberalizm
Soru 6

1929 ekonomik krizi sonrası II. Dünya Savaşı'na giden süreçte Japonya’nın emperyalist amaçlarına yönelik attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
27 Mart 1933’de Milletler Cemiyetinden çekilmesi
B
Kuzey Çin eyaletlerinden olan Jehol’ü işgal etmesi
C
Mançurya’yı işgale başlaması
D
Japon deniz gücünü sınırlandıran 1922 Washington Anlaşmalarını feshetmesi
E
Almanya ile Anti-Komintern Paktı’nı imzalaması
Soru 7

Avrupa Devletleri arasında 1871’den itibaren neredeyse yarım yüzyıl boyunca yaşanan barış dönemine ne ad verilir?

A
Weltpolitik
B
Pax Europeana
C
Pax Unit
D
Realpolitik
E
Pax Romana
Soru 8

Almanya, II. Dünya Savaşı’na girmeden önce iki cepheli savaş tehlikesinden kurtulmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle saldırmazlık antlaşması imzalamıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
ABD
D
Polonya
E
Sovyet Rusya
Soru 9

“Asya AsyalIlarındır.” tezini ortaya atan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
İngiltere
C
Japonya
D
Sovyet Rusya
E
ABD
Soru 10

Saar bölgesinin Alman sınırlarına katılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman askeri gücüne başvurulması
B
Fransa’nın tehdit edilmesi
C
İngiltere ile anlaşmaya varılması
D
Plebisit (halk oylaması) yapılması
E
Fransa ile uzlaşılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 20 Aralık 1914’de 150 bin kişilik bir Türk kuvvetiyle başlayıp 19 Ocak 1915’e kadar devam eden Kafkas Cephesi’nde, Rusların Malazgirt-Van bölgesine kadar inip işgal ettiği yerlerden biri değildir?

A
Trabzon
B
Erzurum
C
Maraş
D
Muş
E
Erzincan
Soru 12

Almanya ve İtalya'nın sömürge edinme yarışında diğer Avrupa devletlerinden geride kalmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alsace-Lorraine bölgesinin Fransa'nın elinde olması
B
Siyasal birliğini geç tamamlamış olmaları
C
Çok uluslu bir imparatorluk olmaları
D
Askeri güç bakımından yetersiz olmaları
E
Emperyalizme karşı olmaları
Soru 13

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya'nın, İtilaf Devletleri ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brest-Litowsk Antlaşması
B
Trianon Antlaşması
C
Saint-Germen Antlaşması
D
Versay Antlaşması
E
Sevr Antlaşması
Soru 14

Sovyetler Birliği kaç yılında dağılmıştır?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
Soru 15

Soğuk Savaş kavramını ilk kez kullanan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Josef Stalin
B
Winston Churchill
C
Franklin Roosevelt
D
Bernard Baruch
E
Konrad Adenauer
Soru 16

Federal Almanya ile Doğu Almanya'nın birleşmesi sorununa çözüm bulmak için yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki Artı Dört Anlaşması
B
Beş Artı Bir Anlaşması
C
Üç Artı Bir Anlaşması
D
Beş Artı Beş Anlaşması
E
iki Artı Bir Anlaşması
Soru 17

Sovyetler Birliği’nin, 1947’de Avrupa’daki komünist partiler üzerindeki etki ve denetimi artırmak için kurduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızılordu
B
Comecon
C
Moskova Paktı
D
Varşova Paktı
E
Cominform
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yüzdeler Anlaşması'nda pazarlık konusu olan devletlerden biri değildir?

A
Macaristan
B
Bulgaristan
C
Yunanistan
D
Yugoslavya
E
Avusturya
Soru 19

Soğuk Savaş'ın Avrupa’daki etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ABD'nin Mart 1948'de uygulamaya koyduğu ekonomik yardım programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Truman Doktrini
B
Marshall Plânı
C
Roosevelt Doktrini
D
Eisenhower Doktrini
E
Lippmann Plânı
Soru 20

Rusya’nın demokratik seçimle (1991) iş başına gelen ilk lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joseph Stalin
B
Boris Yeltsin
C
Vladimir Lenin
D
Mihail Gorbaçov
E
Nikita Kruşçev
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x