YakınÇağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Berlin Memorandumu’nun hazırlanmasında kendisine danışılmadığı için alman kararları tanımayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Almanya
C
İngiltere
D
AvusturyMacaristan
E
Fransa
Soru 2

İşsizliği gidermek ve üretimi artırmak için “Ulusal atölyeler” kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Prusya
C
İngiltere
D
Rusya
E
Avusturya
Soru 3

Kırım Harbi’ni sonlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırım Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Eflak Antlaşması
D
İstanbul Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da, 4 Ağustos 1789’da feodal düzenin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Aristokratların feodal haklarını kaybetmesi
B
Devlet memuriyetlerine liyakat esasına göre atama yapılması
C
Ruhban tarafından toplanan kilise vergisinin kaldırılması
D
Fransa taşrasında “Büyük Korku”nun oluşması
E
Kanunlar önünde herkesin eşit olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 26 Ağustos 1789’da ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin içerdiğinde yer almaz?

A
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması
B
Mülkiyet hakkının devlet tarafından koruma altına alınması
C
Herkesin eşit oy hakkına sahip olması
D
Herkesin can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması
E
Baskıya karşı direnme hakkının devlet güvencesi altına alınması
Soru 6

Avusturya'da yaşanan 1848 İhtilali'nin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Macar ve Leh mültecilerin sığındığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı
B
Rusya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Prusya
Soru 7

Düşünce sistematiğinde kurumlara ve oluşturulan geleneklere karşı derin bir saygı ve güven olan sisyasi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalizm
B
Muhafazakârlık
C
Marksizm
D
Komünizm
E
Liberalizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Napoléon tarafından yürürlüğe konulan reformlardan biri değildir?

A
Yargıçların atama ile işbaşına gelmesi
B
Fransa’daki vilayet ve ilçe sisteminin düzenlenmesi
C
Fransa Merkez Bankası’nın (Banque de France) kurulması
D
Vergilerin doğrudan merkezi devlete bağlı memurlarca toplanması
E
Fransa’da federatif bir idari sistemin kurulması
Soru 9

Viyana Kongresi ile ortaya çıkan Avrupa uyumunun (Concert of Europa) ilk defa fiilen sarsıntıya uğradığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verona Kongresi
B
Aix la Chapelle (Aachen) Kongresi
C
Paris Konferansı
D
Troppau Kongresi
E
Laibach Kongresi
Soru 10

Viyana Kongresi ile diplomasi literatürüne giren kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Galip devlet - Mağlup devlet
B
Batı Avrupa - Doğu Avrupa
C
AvrupalI devletler - Asyalı devletler
D
Büyük devlet - Küçük devlet
E
Mutlak monarşiler - Anayasal monarşiler
Soru 11

Birinci Akdeniz Antantı (1887) kapsamında imzalanan antlaşmaların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adriyatik ve Doğu Akdeniz’in statükosunu korumak
B
Süveyş Kanalı’na yapılacak müdahalelerde ortak hareket etmek
C
Mısır Meselesi’ni İngiltere’nin lehine çözmek
D
Akdeniz’i Rus tehlikesine karşı koruma altına almak
E
Rusya’nın Boğazlara yönelik olası bir tehdidini önlemek
Soru 12

Liberalizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kökeni 18. yüzyılda atılmış bir akımdır.
B
Kilise ve devlet yanlısı bir düşünce sistemidir.
C
Siyasi ve iktisadi olmak üzere iki temel özgürlük alanı kurgulamıştır.
D
Temelinde insanın, akıl ve ahlak sahibi bir varlık olarak yaratıldığına duyulan inanç vardır.
E
Temel hedefi insanı her türlü kısıtlayıcı bağdan kurtarmaktır.
Soru 13

1862'de Yeni Almanya'yı 'kan ve kılıç' ile kuracağını söylediği için 'Demir Şansölye' adı verilen Prusya başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Friedrich Wilhelm
B
Albrecht I von Habsburg
C
Otto von Bismarck
D
II. Franz
E
Maximilian von Baden
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hersek İsyam’na ilişkin 30 Aralık 1875’te Osmanlı hükümetine verilen Andrassy Notası’nda yer alan hususlardan biri değildir?

A
Köylülerin topraklandırılması
B
Bölgeye idari özerklik verilmesi
C
iltizam vergisinin kaldırılması
D
Yerel meclislerin kurulması
E
Yerel halka din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hersek İsyam'ndan sonra, 12 Mayıs 1876’da hazırlanan Berlin Memorandumu'nda Osmanlı Devleti'nden talep edilenler arasında yer almaz?

A
Memleketlerine dönen asilerin affedilmesi
B
Hristiyanların silah taşımasına izin verilmesi
C
isyanda zarar gören ev ve kiliselerin tazmin edilmesi
D
Asilerle iki aylık mütareke yapılması ve ıslahat konusunda asilerle görüşülmesi
E
Yapılacak ıslahatların ABD'nin gözetimi altında olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 24 Haziran 1793’de halk oylaması ile kabul edilen Fransız Anayasası'nda yer almaz?

A
Sadece servet sahiplerinin seçmen olabilmesi
B
Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması
C
Seçmenlerin herkesin görebileceği şekilde oy kullanması
D
Çalışamayan yoksullara devlet tarafından yardım edilmesi
E
Basın özgürlüğünün güvence altına alınması
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x