YakınÇağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

YakınÇağ Avrupa Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1830 İhtilali’nin Avrupa dengesi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polonya’da demokratik bir devletin ortaya çıkması
B
Fransa’nın yeniden meşruti bir monarşiye dönüşmesi
C
Ren Nehri'nin doğu ve batısında kalan toprakların farklı siyasi yapılara ve kültürlere bölünmesi
D
Fransa’nın, Avrupa’nın en önemli gücü haline gelmesi
E
Anayasanın öneminin anlaşılması
Soru 2

__________ liberallerin, hanedana ve Napoleon'un işgallerine karşı verdiği mücadele, 19. yüzyılda liberalizmin gelişimi açısından bir başlangıç noktası olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ispanya’daki
B
Fransa’daki
C
İtalya’daki
D
Portekiz’deki
E
İngiltere’deki
Soru 3

I. Eşitlik
II. Kardeşlik
III. Özgürlük
Yukarıdakilerden hangileri milliyetçilik ideolojisinin temel sloganlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

__________ sonra İngiliz parlamentosu olayı meşru hale getirmek için Haklar Bildirgesi (Bili of Rights)'ni kabul ederek İngiltere'de kralın mutlak hakimiyetine son vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1848 ihtilallerinden
B
Napoleon Savaşlarindan
C
Fransız ihtilali'nden
D
1830 ihtilali'nden
E
Şanlı Devrim'den (1688)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Eylül-Ekim 1808’de gerçekleşen Erfurt Görüşmeleri’nin ardından Fransa-Rusya ittifakının bozulmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

A
Rus ekonomisinin kıta ablukasından zarar görmeye başlaması
B
Rusya'nın, İtalya ile ticaret yapmaya başlaması
C
Prusya’nın, Fransa nüfuzu altına girmesi
D
Bu süreçte İsveç ile Fransa'nın birbirine yakınlaşması
E
Rusya'nın, Osmanlı imparatorluğu’nun paylaşım planlarına Napoleon’un kolay yanaşmayacağını düşünmesi
Soru 6

Birinci Fas Buhram'm çözmek için toplanan El-Cezire Konferansı’nda, Fas’ın asayiş ve güvenliğinin sağlanması görevinin verildiği devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İtalya - İngiltere
B
Almanya - Fransa
C
Fransa - ispanya
D
ispanya - İtalya
E
İngiltere - Fransa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1814 Şartı'nda yer alan ilkelerden biri değildir?

A
Aristokrasinin ihtilal öncesi sahip olduğu ayrıcalıkların güvence altına alınması
B
Yürütme gücünün Fransa kralına verilmesi
C
Fransa’da sınırlandırılmış meşruti bir sistemin öngörülmesi
D
Parlamenter sistemin ortadan kaldırılması
E
Siyasi hakların vergi ödeme şartına bağlanması
Soru 8

Balkan Savaşı’nın Avrupa Savaşı’na dönme ihtimalini ortadan kaldırmak için 17 Aralık 1912’de Londra’da başlayan barış müzarekereleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan Makedonya’nın paylaşımı konusunda anlaşamamışlardır.
B
Draç, Sırbistan’a bırakılmıştır.
C
Müzarekeler 30 Mayıs 1913’de imzalanan Londra Antlaşması ile sona ermiştir.
D
Konferansta ilk olarak Arnavutluk’un bağımsızlığı tanınmıştır.
E
Karadağ, işkodra’yı Arnavutluk’a terk etmiştir.
Soru 9

I. İsviçre
II. Belçika
III. ispanya
IV. Almanya
Yukarıdakilerden hangileri 1848 İhtilalleri'nden çevresel olarak etkilenen ülkelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Yürüttüğü diplomasi ve savaş politikası ile Alman siyasi birliğinin kurulmasında ve güçlenmesinde önemli rol oynayan, Almanya'nın ilk şansölyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Friedrich
B
Otto von Bismarck
C
III. Napoleon
D
I. Wilhelm
E
II. Friedrich
Soru 11

Rusya ve Avusturya dışişleri bakanlarının 15-16 Eylül 1908’de bir araya gelerek Avusturya'nın BosnaHersek’i ilhakı ve Boğazların Rus gemilerine açılması konusunda sözlü olarak anlaştıkları görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reval Görüşmesi
B
Erfurt Görüşmesi
C
Yalta Konferansı
D
Berlin Konferansı
E
Buchlau Görüşmesi
Soru 12

İngiltere’de sanayinin gelişmesine öncülük eden sektör aşağıdakilerden hangisdir?

A
Madencilik
B
Otomotiv
C
Demir-Çelik
D
Tekstil
E
Kimya
Soru 13

1830 İhtilalleri'nin etki alanının tamamen dışında kalan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Avusturya
D
İtalya
E
Rusya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Napoleon Savaşları’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa’nın, Mısır’ı işgal etmesi
B
Habsburg monarşisisinin çözülmeye başlaması
C
Milliyetçi fikirlerin Avrupa'nın dört bir tarafına yayılması
D
Savaşın daha önce görülmedik kitlesel boyuta taşınması
E
Savaşların Avrupa Kıtası dışına taşarak dünyayı savaş alanına çevirmesi
Soru 15

Mayıs 1813’de Napoleon'a karşı Altıncı Koalisyon’un kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Napoleon’un, Rusya Seferi'nde (1812) hezimete uğraması
B
Napoleon’un imparatorluktan azledilmesi
C
Napoleon’un Elbe Adası’na sürgüne gönderilmesi
D
Chaumont Antlaşması'nın imzalanması
E
Napoleon’un Leipzig’de yenilgiye uğraması
Soru 16

Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ arasında Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Balkan İttifakı’nın mimarı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya-Macaristan
B
Almanya
C
Rusya
D
Fransa
E
İngiltere
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x