Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yargı fonksiyonunu Türk milleti adına yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız mahkemeler
B
Başbakanlık
C
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
D
Adalet Bakanlığı
E
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer alan özel görevli hukuk mahkemelerinden biri değildir?

A
İcra mahkemesi
B
Tüketici Mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Aile mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 3

Aynı yargı çevresinde birden fazla idare mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde bu mahkemeler arasındaki iş bölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A
Adalet Bakanlığı
B
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
C
Bölge idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 4

Askeri Yargıtay üyeleri en az hangi rütbede olan birinci sınıf hâkimler arasından seçilir?

A
binbaşı
B
Yarbay
C
Yüzbaşı
D
Albay
E
Üsteğmen
Soru 5

Tebligat Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi tebligat çıkaracak mercilerden biri değildir?

A
Barolar
B
Köy tüzel kişilikleri
C
Belediyeler
D
Vakıflar
E
Yargı mercileri
Soru 6

Tutuklu ve hükümlülere ait tebliğlerin kanuni temsilciye yapılabilmesi için tutuklunun hürriyeti bağlayıcı ceza ile en az kaç yıl mahkûm olması gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 7

Tebligat Kanunu’na göre, sefer halinde olan birlik veya kurumlardaki askeri kişilere tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleştirilir?

A
Kuwet komutanlıkları
B
Nöbetçi amir veya subay
C
Genel Kurmay Başkanlığı
D
Kanuni temsilci
E
Tebliğ memuru
Soru 8

Tebligatı, diğer posta ve bildirme faaliyetlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizzat muhatabına ulaştırılıyor olması
B
Adres kayıt sisteminin kullanıyor olması
C
imza karşılığı yapılıyor olması
D
Resmi bir belgelendirme işlemi olması
E
Egemenlik ile doğrudan bağlantılı olması
Soru 9

Adreste fiilen bulunulmasa dahi adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması ve tebligat yapılamasa dahi tebligat yapılmış sayılması halinde düzenlenecek tebliğ zarfı ne renk olmalıdır?

A
Sarı
B
Koyu mavi
C
Açık mavi
D
Kırmızı
E
Beyaz
Soru 10

Memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek masrafların miktarını aşağıdakilerden hangisi tespit eder?

A
Maliye Bakanlığı
B
il idare kurulları
C
Tebligat çıkaran mercii
D
İçişleri Bakanlığı
E
PTT işletmesi
Soru 11

Tebligat memuru tarafından düzenlen ve tebliğ işlemini tespit eden belgeye ne ad verilir?

A
Tebliğ mazbatası
B
Davetiye
C
Teklifname
D
Tebliğ ihbarnamesi
E
Bildirim
Soru 12

Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, tebliğde belirtilen günden kaç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 13

Adresi bilinmeyen ve bulunamayan kimselere en son çare olarak yapılacak tebligat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memur vasıtasıyla tebligat
B
ilânen tebligat
C
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tebligat
D
Elektronik yolla tebligat
E
Doğrudan tebligat
Soru 14

Belirtilen adreste muhatap veya yerine tebligat yapılacak kimse bulunmuyorsa, tebligat memuru, evrakı aşağıdakilerden hangisine teslim edemez?

A
Muhtara
B
ihtiyar heyetine
C
Dernek başkanına
D
Kolluk memuruna
E
Kolluk amirine
Soru 15

Muhatabın adreste bulunmaması durumunda, kanunda kendisine tebligat bırakılacağı belirtilen kişi ve merciler teslim edilen tebliğ evrakını ne kadar süre ile saklamakla yükümlüdürler?

A
3 ay
B
2 ay
C
1 ay
D
20 gün
E
10 gün
Soru 16

Yabancı bir ülkede resmi bir görevle ya da görevlendirmeyle bulunan Türk memurlarına tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılır?

A
Cumhuriyet Başsavcılığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Türkiye Büyükelçiliği
D
Yabancı ülkenin Türk bölge müdürlükleri
E
Dışişleri Bakanlığı
Soru 17

Mahkeme kararının usulüne aykırı tebliğ edildiğini ve geç öğrendiğini beyan edip, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesiyle mahkeme bu talebini reddetmişse bu red kararlarına karşı kaç gün içinde kanun yoluna başvurulabilir?

A
3
B
5
C
7
D
15
E
30
Soru 18

Usulsüz tebliğe rağmen muhatap tebliği öğrenmişse, aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi olarak kabul edilir?

A
Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihin 7 gün sonrası
B
Tebligatın muhataba ulaştığı tarih
C
Tebligatın muhataba ulaştığını muhatabın belgelendirdiği tarih
D
Tebligatın yetkili merciden dağıtım merkezine gönderim tarihi
E
Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda sayılan özel suçlardan biri değildir?

A
Muhatap adına tebligat yapılan kimselerin tebligatı muhatabına vermemesi
B
Yalan beyan
C
Kendisine yapılması gereken tebligatı almamak
D
Tebligat evrakının asılmasına ilişkin suçlar
E
Tebliğ memurunun adres araştırması yapmaması
Soru 20

Bir icra takibinde tebligatın usulsüz olduğu iddiası aşağıdakilerden hangisine ileri sürülmelidir?

A
Tebligat yapan memura
B
icra mahkemesine
C
Yargıtay'a
D
İcra dairesine
E
Asliye hukuk mahekmesine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x