Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları 2017-2018 Final Deneme Sınavı

Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İhtiyaç piramidini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A
Maslow
B
Pasteour
C
Sivil Kuruluşlar
D
Birleşmiş Milletler
E
Dünya Sağlık Örgütü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımı ile ilgilenen ikincil bakıcılardandır?

A
Yaşlının bakımını üstlenmiş aile üyeleri
B
Yaşlı bakımını ücret karşılığı yapan kişiler
C
Yaşlının bakımını üstlenmemiş olan aile üyeleri
D
Yaşlıya bakımdan sorumlu olmayan ama arada destek olan kişiler
E
Yaşlının bakımını istemeden üstlenmek zorunda kalmış aile üyeleri
Soru 3

Diyabet hastaları için aşağıdaki beslenme alışkanlıklarından hangisi yanlıştır?

A
Az az ve sık beslenilmesi
B
Öğün atlanmaması
C
Salam sosis tüketilmesi
D
Sebze ağırlıklı beslenilmesi
E
Egsersiz yapılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi empatik kişilik özelliğine sahip bir yaşlı bakıcısının özelliklerindendir?

A
Yaşlının sadece bakım işiyle sorumlu olması
B
Ortamı kendine göre düzenlemesi
C
Bakıcılık koşullarını daha stresli değerlendirmesi
D
Başa çıkma tepkisi olarak kaçınma odaklı başa çıkma kullanması
E
Hem kendi yaşam kalitesini hem de yaşlının yaşam kalitesini artırmaya çalışması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi risk skoru ölçeklerinden birini geliştirmiştir?

A
Braden
B
Jean Martin Charcot
C
Last
D
Pasteur
E
Wilson
Soru 6

Yaşlı bakım merkezinde bakıcılık yapan Ayşe’nin yaşadığı iş stresini azaltmak için sık sık arkadaşlarıyla görüşmesi aşağıdaki başa çıkma stratejilerinden hangisini kullandığını göstermektedir?

A
Problem odaklı başa çıkma
B
Duygu odaklı başa çıkma
C
Sosyal destek arama
D
Kaçınma
E
Yeniden yapılandırma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bakım verenlerin iyi oluşlarını arttırmaya yönelik müdahalelerden biri değildir?

A
Bilgi verici eğitim programları
B
Destek grupları
C
Dinlenme ve bakıma ara verme programları
D
Bakım veren kişinin kendisine özen göstermesi
E
Yaşlının bakımevine yönlendirilmesi
Soru 8

Ayşe hanımın annesine bakım rolünde hissedemediği yeterlik duygusunu işyerinde hissetmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

A
Rol güçlükleri
B
Rol gelişimi
C
Bakım yükü
D
Nesnel yük
E
Öznel yük
Soru 9

Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Filiform
B
Taşikardi
C
Bradikardi
D
Aritmi
E
Arrest
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tükenmişlik belirtilerinden biri değildir?

A
Kendisini bedensel ve ruhsal yorgun hissetme
B
Kuruma ve işe bağlılığın azalması
C
Geleceğe dair olumsuz düşünme
D
Akıl sağlığında bozulma
E
İş yerine isteksiz gitme ve çalışmaktan kaçınma
Soru 11

Yaşlı bakıcılarının problem çözme becerileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Problemlerinin sadece yaşlı bakımıyla ilgili olması.
B
Problem çözmek için istekli olmaları.
C
Beyin fırtınası tekniğinin öğretilmesi.
D
Beş aşamalı problem çözme modelinin bakıcılarda da etkili olması.
E
Problem çözme konusunda eğitime gereksinim duymaları.
Soru 12

Böbrekte süzme görevini gerçekleştiren nefron vücudun hangi kısmında bulunur?

A
Renal pelvis
B
Sinüs renalis
C
Korteks renalis
D
Medulla renalis
E
Papilla renalis
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara serbest zaman etkinlikleri düzenlemede bireye ilişkin değerlendirilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A
Günlük genel rutini
B
Soygeçmişi
C
Psikolojik özellikler
D
Eğitim düzeyi
E
Konsantrasyon düzeyi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ilkelerinden biri değildir?

A
İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir.
B
Yaşlılarda tedaviye yüksek doz ile başlanmalıdır.
C
Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
D
Tedavi mümkün olduğu kadar basitleştirilmelidir.
E
Yaşlının kullanmakta olduğu diğer ilaç, alkol, sigara gibi maddeler bilinmelidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ölüm sonrası yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Hasta odası boşaltılır ve oda kapısı kapatılır.
B
Ölünün giysileri çıkartılır.
C
Ölünün üzerinde buluna ziynet eşyaları çıkartılır ve diğer eşyalarıyla birlikte kayıt altına alınarak güvenli bir yere konur ya da ailesine teslim edilir.
D
Ölünün kol ve bacakları birleştirilir.
E
Ölünün ANT takibi yapılır.
Soru 16

Tedaviye cevap vermeyen bir hastalığı bulunan hastanın tüm bakımını, ihtiyaçlarını karşılamak ve aileye destek sağlamak amacıyla yapılan işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Portatif Bakım
B
Hemşirelik Bakımı
C
Palyatif Bakım
D
Perine Bakımı
E
Göz Bakımı
Soru 17

BKİ birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gram
B
Cm
C
Kg/m2
D
Kilogram
E
Metre
Soru 18

Özerklik, yeterlik ve ilişkiselliğin iyi oluşla bağlantılı olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz belirleme
B
Öznel iyi oluş
C
Rol kuramı
D
Rol güçlükleri
E
Pozitif Psikoloji
Soru 19

Bireyin vücudundaki fizyolojik işleyişi yansıtan ve ölçümle elde edilen bazı temel değerlere ne ad verilir?

A
Yaşam bulguları
B
Kan basıncı
C
Vücut sıcaklığı
D
Solunum
E
Nabız
Soru 20

Kas içi enjeksiyonun diğer adı nedir?

A
İntradermal
B
Subkutan
C
İntrakutan
D
İntravenöz
E
İntramüsküler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x