Yaşlı Psikolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Yaşlı Psikolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gelişim sürecinde ikiz kardeşlerin birbirinden farklı özelliklere sahip olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?

A
Cinsiyet
B
Paylaşılmayan deneyimler
C
Kalıtsal özellikler
D
Yaş
E
Ortak deneyimler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Normatif Tarihe Bağlı Etkiler arasında yer almaz?

A
Nükleer felaket
B
Ekonomik durgunluk
C
Kıtlık
D
Savaş
E
Trafik kazası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin gözleme göre avantajlarından biridir?

A
Araştırmacının kişisel görüşlerinin süreci etkilememesi
B
Görüşülen kişinin daha doğal olabilmesi
C
Bilimsel olarak daha kuvvetli bilgilerin elde edilebilmesi
D
Araştırmacının birbiriyle ilişkili çok daha fazla bilgiyi elde edebilmesi
E
Elde edilen bilginin genellenebilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde kas-iskelet sistemi ile ilgili yaşanan değişikliklerin nedenleri arasında yer almaz?

A
Kemiğin altındaki eklem kıkırdak dokusunun azalması
B
Kas lif sayısının artması
C
Kemik yapıda kalsiyum kaybı
D
Kemik iliğinde kanın şekilli elemanlarının üretiminin azalması
E
Tekrarlayan travmalar
Soru 5

Perry’in bilişsel gelişime ilişkin açıklamalarına göre, yetişkinlikte bilişsel gelişim aşağıdakilerden hangisinin artışı ile devam eder?

A
Soyut düşünme
B
Varsayımsal düşünce
C
Bilişsel esneklik
D
Tümdengelim
E
Tek boyutluluk
Soru 6

Schaie’nin Bilişsel Gelişimin Aşamalı Modelinde bilişsel çabanın harcanacağı etkinlikler konusunda çok seçici olunan çok kullanılmayacak bilgilerin edilinmesinde isteksiz olunan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başarma
B
Yönetim
C
Miras yaratma
D
Yeniden birleşme
E
Yeniden düzenleme
Soru 7

Uzun süreli bellekte saklanan bilginin ihtiyaç duyulduğunda etkili olarak geri getirilmesi aşağıdaki bilişsel özelliklerden hangisine doğrudan bağlıdır?

A
Tepki verme hızı
B
Anlamlı kodlama
C
Bölünmüş dikkat
D
Kristalize zeka
E
Muhakeme yeteneği
Soru 8

Kültürümüzde yaygın olarak rastlanan bir olgu olan, karmaşık bir durumun çözülmesinde aile büyüklerine danışmak, aile büyüklerinin sahip olduğu düşünülen aşağıdaki bilişsel özelliklerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Akıcı zeka
B
Anlamlı kodlama
C
Bilgelik
D
Etkili geri getirme
E
Soyut düşünme becerisi
Soru 9

Erikson’un psikososyal gelişim kuramındaki gelişim dönemleri ile o dönemde ortaya çıkan psikolojik güç aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Temel güven oluşturmaya karşı güvensizlik -sevgi
B
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç - umut
C
Başarıya karşı aşağılık duygusu - bağlılık
D
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık - irade
E
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk -bilgelik
Soru 10

Beş faktör kişilik kuramında tanımlanmış olan kişilik özelliklerinin kişiler arası ilişkiler ile ilgili olanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Açıklık ve öz-disiplin
B
Nevrotizm ve dışa dönüklük
C
Dışa dönüklük ve açıklık
D
Uyumluluk ve dışa dönüklük
E
Nevrotizm ve uyumluluk
Soru 11

Yaşlılık döneminde yaşamı gözden geçirme sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Geçmiş ve şu anın bütünleşmesine fırsat sunar.
B
içeriğini olumlu yaşantılar oluşturur.
C
Genellikle bireyleri karamsarlığa sürükler.
D
Batı kültürlerine özgü bir süreçtir.
E
Gençlik döneminde çok daha yaygındır.
Soru 12

Benlik kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nesnel verilere dayanır.
B
Kişiliği kapsayan bir kavramdır.
C
Bireyin diğer insanlar tarafından nasıl algılandığıdır.
D
Bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin tümüdür.
E
Ben kimim? sorusuna verilen yanıtları içerir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi emekli yaşlıların yetişkin çocuklarından huzursuzluk duymalarının nedenlerinden biridir?

A
Mesafeli olmaları
B
Müdahaleci olmaları
C
Mücadeleci olmaları
D
Bağımsız olmaları
E
Çocuk sahibi olmaları
Soru 14

Bilgisi ve yaşam tecrübesi ile torunlarının gözünde ailenin bilgesi konumunda olan büyük anne ve büyük babaların sahip olduğu tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesafeli
B
Ebeveyn
C
Rehber
D
Geleneksel
E
Arkadaş
Soru 15

Emekli bir bireyin yeni roller deneyerek emekliliğe uyum sağlamanın yollarını araştırdığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazırlık evresi
B
Balayı evresi
C
Kararlılık evresi
D
Sonlandırma evresi
E
Yeniden yönelim evresi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi eşini kaybeden yaşlıların duygusal ve sosyal değişikliklerinden biri değildir?

A
Evli akranlarla sosyal ilişkilerin yoğunlaşması
B
En önemli sosyal destek kaynağının yitirilmesi
C
Yeniden evlenme arayışlarının başlaması
D
Evlilik yaşamının sona ermesi
E
Yalnızlık duygusunun artması
Soru 17

Ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde ilaç kullanan uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klinik psikoloji
B
Psikolojik danışmanlık
C
Psikiyatri
D
Sosyal hizmetler
E
Hemşirelik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere sunulabilecek psikolojik yardım türlerinden biri değildir?

A
Hidroterapi
B
Aile terapisi
C
Cinsel terapi
D
Kısa süreli psikoterapi
E
Grupla psikolojik danışma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyleri psikolojik destek almaya sevk eden etmenlerden biri değildir?

A
Yaşlanma kaygısı
B
Düşük benlik algısı
C
Ölüm korkusu
D
Yeniden evlenmeler
E
Yalnızlık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara sunulacak psikolojik danışma yardımı türlerinden biri değildir?

A
Kapsamlı Psikolojik Danışma
B
Önleyici Psikolojik Danışma
C
Gelişimsel Psikolojik Danışma
D
Kriz Odaklı Psikolojik Danışma
E
Uyum Sağlayıcı Psikolojik Danışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x