Yaşlı Psikolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Yaşlı Psikolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genetik ilkeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyin göz rengi fenotip özelliklerinden biridir.
B
Baskın genler kalıtsal özelliklerin belirlenmesinde etkilidir.
C
Genotip gözlenemeyen kalıtsal özelliklerden oluşmaktadır.
D
Çekinik genler kalıtsal özelliklerin bir belirleyicisi değildir.
E
Cinsiyet kromozomları erkeklerde XY, kadınlarda XX’tir.
Soru 2

Zigot ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Zigotta bulunan kromozomların çoğu babadan gelmektedir.
B
Bireyin ebeveynlerin ailelerine ait genetik özellikler zigotta yer alır.
C
Zigot insan gelişiminin doğum sonrası evrelerinden biridir.
D
Fiziksel özelliklere ait genler zigotta yer almaz.
E
Zigotta 21 çift kromozom bulunmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemde bireyin gelişimini etkileyen çevresel faktörlerden biridir?

A
Annenin kalıtsal hastalıkları
B
Ebeveyn tutumları
C
Kitle iletişim araçları
D
Babanın kromozom yapısı
E
Annenin beslenmesi
Soru 4

Gelişim sürecinde ikiz kardeşlerin birbirinden farklı özelliklere sahip olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?

A
Paylaşılmayan deneyimler
B
Yaş
C
Cinsiyet
D
Kalıtsal özellikler
E
Ortak deneyimler
Soru 5

Epigenetik görüşü en doğru şekilde yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişimde geçmiş yaşantıların etkisi daha baskındır.
B
Gelişimde kalıtımın rolü daha baskındır.
C
Gelişimde çevrenin rolü daha baskındır.
D
Gelişim çevre ve kalıtım etkileşiminin ürünüdür.
E
Gelişimde çevrenin herhangi bir etkisi yoktur.
Soru 6

Gould’un Dönüşümler Kuramına göre, yaşamın geçiciliğini fark etme, geçmişi kabullenme, hoşgörülü olma, genel bir olgunluk düzeyine ulaşma aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkar?

A
Kimsenin Bebeği Değilim
B
Ebeveynden Ayrışma
C
Alışma
D
Kabullenme
E
Orta Yaş
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Vaillant’ın yetişkin yaşam ödevleri arasında yer almaz?

A
Anlamın korunması
B
Bireyleşme ve Yaşama hazırlık
C
Bağlanma
D
Üretkenlik
E
Kariyer Gelişimini tamamlama
Soru 8

Levinson’a göre, “Şu ana kadar hayatımda neleri başardım?”, “Başkalarına ne verdim?”, “Kendim için gerçekten ne istiyorum?” sorularına yanıt aranan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son yetişkinlik geçiş dönemi
B
ilk yetişkinliğin yaşam yapısını sonuçlandırma
C
Yetişkinlik öncesi
D
30 yaş geçişi
E
Orta yaş geçişi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Normatif Tarihe Bağlı Etkiler arasında yer almaz?

A
Nükleer felaket
B
Kıtlık
C
Ekonomik durgunluk
D
Trafik kazası
E
Savaş
Soru 10

Levinson’a göre aile ve toplum yaşantısında kadınlar aleyhine bir eşitsizliğin ortaya çıktığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet bölünmesi
B
Yaşam döngüsü
C
Yaşam akışı
D
Yaşam yapısı
E
Cinsiyet krizi
Soru 11

Bilimin amaçlarından birisi insan davranışlarının gerisinde ne gibi faktörlerin olduğunu anlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin bedensel yakınmalarının sebeplerinin ne olduğuna ilişkin doğru sorulmuş bilimsel sorulardan biridir?

A
Yakınmaları hep oluyor mu?
B
Bu yakınmaların sebebi bir hastalık mı?
C
Yakınmaları yaşamında ne gibi sonuçlara yol açıyor?
D
ilaçlarını almadı mı ki?
E
Yine canı mı sıkkın?
Soru 12

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde yaşlı katılımcı diğerlerine göre daha az çaba harcar?

A
Kişilik testi
B
Anket
C
Deneysel araştırma
D
Görüşme
E
Gözlem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin gözleme göre avantajlarından biridir?

A
Bilimsel olarak daha kuvvetli bilgilerin elde edilebilmesi
B
Araştırmacının birbiriyle ilişkili çok daha fazla bilgiyi elde edebilmesi
C
Araştırmacının kişisel görüşlerinin süreci etkilememesi
D
Elde edilen bilginin genellenebilmesi
E
Görüşülen kişinin daha doğal olabilmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı kişilerle ilgili gözlem yoluyla elde edilebilecek bir bilgi değildir?

A
Ne kadar süre yalnız kaldığı
B
Öfke tepkileri verdiği durumlar
C
Uyku düzeni
D
Yemeğini yiyip yemediği
E
içsel süreçleri
Soru 15

Eşini kaybetmiş yaşlı bir kişinin zaman içindeki sosyal etkileşimlerinin niteliği ve düzeyini kişinin kendisine sormadan, bulunduğu farklı ortamlarda müdahale etmeden inceleyip, ortaya koymak için daha uygun olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüşme
B
Kişilik testi
C
Gözlem
D
Anket
E
Deneysel araştırma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde kas-iskelet sistemi ile ilgili yaşanan değişikliklerin nedenleri arasında yer almaz?

A
Kas lif sayısının artması
B
Tekrarlayan travmalar
C
Kemik yapıda kalsiyum kaybı
D
Kemik iliğinde kanın şekilli elemanlarının üretiminin azalması
E
Kemiğin altındaki eklem kıkırdak dokusunun azalması
Soru 17

Yaşlılıkta çiğneme ve yutmada yaşanan değişikliklere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaş ilerledikçe diş eti çekilmeleri olur.
B
Menapoz sonrası dönemdeki kadınlar diş kaybı için yüksek risk oluşturmaktadır.
C
Yaşlılıkta dişleri sert fırçalama, kök yüzeylerinde atrizyona neden olur.
D
Atrizyon yaşlıda en sık görülen bulgudur.
E
Oral motor yapının çiğneme, yutma ve konuşma olmak üzere üç önemli fonksiyonu vardır.
Soru 18

Menapozla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün kadınlar, menopozu üretkenliğin sonu ve kadınlığın sona erişi olarak görmektedir.
B
Ostrojen ve progesteronun azalması ile karakterizedir.
C
Menapozal dönemdeki kadında en sık görülen rahatsızlıklardan biri depresyondur.
D
Menapoz ile birlikte kadının yaşamında fiziksel, sosyal ve psikolojik değişiklikler kaçınılmazdır.
E
Menopozun en önemli belirtileri sıcak basması ve gece terlemeleridir.
Soru 19

I. Kırışıklık artışı ve sarkma ilk belirtilerdir.
II. Derinin en yüzeysel tabakası kalınlaşır.
III. Pigment içeren hücreler artar.
IV. Güneşe bağlı pürüzleşmeler artar.
Yaşlılarda deride meydana gelen değişikliklere ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Ive II
B
Ive III
C
Ive IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

I. Şeker hastalığı cinsel sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilir.
II. Yaşlandıkça cinsel isteksizlik olması normal bir durumdur.
III. 80 yaş ve sonrasındaki kişiler cinsel bakımdan aktif değildirler.
IV. Yaşlılıkta cinsel birleşme üreme amaçlıdır.
Yaşlılarda cinsel fonksiyonda yaşanan değişikliklere ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I,II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x