Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir bireyin içinde bulunduğu döneme özgü tuvalet alışkanlığı gibi gelişim görevlerini başarabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A
Alıştırma yapma
B
Öğrenme
C
Olgunlaşma
D
Yetenekli olma
E
ilgili olma
Soru 2

Piaget Bilişsel Gelişim Kuramına göre, ergenlerin sistematik düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, tümevarım ve tümdengelimci düşünme, olasılıkları hesaba katabilme, varsayım üretebilme, hipotez geliştirebilme, ideal koşulları düşünebilme yetenekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde gelişir?

A
Duyusal-Motor Dönem
B
İşlem-Öncesi Dönem
C
Somut işlemler Dönemi
D
Şema Dönemi
E
Soyut işlemler Dönemi
Soru 3

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması için kişinin o alanda sertifika sahibi olması gerekir?

A
Gözlem
B
Anket
C
Deneysel araştırma
D
Görüşme
E
Kişilik testi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda en şık görülen ölüm nedenleri arasında yer almaz?

A
intiharlar
B
Kanser
C
Beyin-damar hastalıkları
D
Solunum yolları hastalıkları
E
Kaza ve yaralanmalar
Soru 5

Daha önceden depolanmış bilgilerin işlenerek duyular ve kaslarla tepkiye dönüştürülmesinden sorumlu bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anısal
B
Çalışan
C
Duyusal
D
Örtük
E
Anlamsal
Soru 6

Bilgelik özelliği gösteren bir bireyin bu özelliği göstermeyen bir bireyden farklı olarak yaşam olaylarını ele alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Olayı bilginin değişmezliği görüşüne göre ele alır.
B
Olayların yanıtlarının net olmasını ister.
C
Olayları sadece kendi açısından ele alır.
D
Olayları tek bir yönden değerlendirir.
E
Olayları kendi bağlamında değerlendirir.
Soru 7

Yaşlılık dönemindeki bir bireyin çocuklarının doğum tarihleri gibi bilgileri unuturken araba kullanma gibi bilgileri unutmaması, aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin yaşlılıktan daha az etkilendiğini gösterir?

A
Anısal bellek
B
Anlamsal bellek
C
Çalışan bellek
D
Örtük bellek
E
Açık bellek
Soru 8

Demansın en olumsuz biçimde etkilediği bilişsel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kategorize etme
B
Bilgiyi hızla işleme
C
Geri getirme
D
Ayırt etme
E
Dikkat etme
Soru 9

Bireyin şu anki koşullarını değerlendirip, gelecekte gerçekleşeceğini düşündüğü benliği olarak tanımlanan benlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahici
B
Korkulan
C
Beklenen
D
Umulan
E
ideal
Soru 10

I. Yüksek sosyo-ekonomik düzey
II. Fiziksel sağlık
III. Yüksek eğitim düzeyi
IV. Yüksek zeka seviyesi
Yaşlılık döneminde yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip bireylerin kendilerine ilişkin değerlilik algılarında yüksek bir düşüş olması beklenmez?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Büyük bir şehirde oldukça aktif bir çalışma yaşamı olan Oğuzhan 65 yaşına geldiğinde emekliye ayrılarak küçük bir sahil kasabasına yerleşmiştir. Hem sosyal yaşamdan hem de iş yaşamından elini ayağını çeken Oğuzhan sakin ve huzurlu bir yaşam sürmektedir.
Yukarıda anlatılan durum yaşlılık döneminde kişilik kuramlarından hangisinin görüşlerini destekler?

A
Kopma Kuramı
B
Süreklilik Kuramı
C
Beş Faktör Kişilik Kuramı
D
Etkinlik Kuramı
E
Olası Benlikler Kuramı
Soru 12

Özlem'in yaşlılık döneminde bakıma muhtaç bir birey olmaktan çekindiği için düzenli spor yapması aşağıdaki benlik türlerinden hangisi ile açıklanır?

A
ideal
B
Umulan
C
Korkulan
D
Beklenen
E
Sahici
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi emekli yaşlıların yetişkin çocuklarından huzursuzluk duymalarının nedenlerinden biridir?

A
Mesafeli olmaları
B
Müdahaleci olmaları
C
Mücadeleci olmaları
D
Bağımsız olmaları
E
Çocuk sahibi olmaları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ağır hastalıkları ya da davranış problemleri olan yaşlı ebeveynlerinin bakımında zorlanan ve ruh sağlığı zedelenen yetişkinlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Ebeveynlerine bakımı görev olarak benimsemişlerdir.
B
Sosyal destek kaynaklarından yoksundurlar.
C
Ebeveynleri ile ilişkilerinde tükenmişlik yaşamaktadırlar.
D
Ebeveynleri ile sevgi bağı kuramamışlardır.
E
Etkili başa çıkma becerileri geliştirememişlerdir.
Soru 15

Torunuyla ilişkisinde iyi bir çocuk yetiştirme amacını benimsemiş olan bir büyükanne aşağıdaki tutumlarından hangisine sahiptir?

A
Rehber
B
Geleneksel
C
Arkadaş
D
Ebeveyn
E
Mesafeli
Soru 16

Emeklilik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emeklilik döneminde gelir azalmaktadır.
B
Emekliliğe hazırlık uyumu kolaylaştırmaktadır.
C
Sağlık sorunları emekliliğe uyumu zorlaştırmaktadır.
D
Emeklilik yaşam doyumunu azaltmaktadır.
E
Hayal kırıklığı evresinde çalışma özlemi yoğundur.
Soru 17

Diğer psikoterapilere göre nispeten daha uzun süreli olan, bugün yaşanan sorunların kökenini geçmişte arayan, danışanlarda davranışın bilinçdışı nedenlerine dair iç görü geliştirmeye çalışan terapi türüdür.
Yukarıda tanımlanan psikoterapi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistemik Aile Terapisi
B
Psikonalitik Terapi
C
Kısa Süreli Terapi
D
Aile Terapisi
E
Yaşamı Gözden Geçirme Terapisi
Soru 18

Mesleki görev tanımı insanların sorun çözme becerilerini geliştirmek, insanlara kaynak, hizmet ve şanslar tanıyan sistemler ile ilişkilerini sağlamak, bu sistemlerin etkili ve insancıl bir biçimde çalışmasını mümkün kılmak olarak açıklanan ruh sağlığı uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Hizmet Uzmanı
B
Psikolojik Danışman
C
Psikiyatrik Hemşire
D
Psikiyatr
E
Sağlıklı Yaşlanma Koçu
Soru 19

Yaşlılıkta görülen Alzheimer hastalığının tüm aile fertleri üzerinde neden olduğu duygusal, psikolojik zorlanmayı azaltmak için kullanılan en uygun işlevsel ve kapsamlı psikoterapi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışan Merkezli Terapi
B
Psikanalitik Terapi
C
Kısa Süreli Terapi
D
Aile Terapisi
E
Varoluşçu Terapi
Soru 20

İnsanların yaşamda karşılaştıkları gelişime bağlı veya durumsal sorunların, krizlerin üstesinden gelmelerine, uyum yeteneklerini geliştirmeye ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olan ruh sağlığı uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikiyatrik Hemşire
B
Psikolojik Danışman
C
Sosyal Hizmet Uzmanı
D
Psikiyatr
E
Yaşam Koçu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x