Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Beş faktör kişilik kuramında tanımlanmış olan kişilik özelliklerinin kişiler arası ilişkiler ile ilgili olanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nevrotizm ve uyumluluk
B
Uyumluluk ve dışa dönüklük
C
Nevrotizm ve dışa dönüklük
D
Dışa dönüklük ve açıklık
E
Açıklık ve öz-disiplin
Soru 2

Bilimsel bilginin, söz konusu bilgiye daha sonra ulaşmak isteyen başka bir bilim adamının işini kolaylaştırmasına olanak sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak olmaması
B
Nesnel olarak ölçülebilir olması
C
Kişisel görüşlere dayanmaması
D
Veriye dayanması
E
Tekrarlanabilir olması
Soru 3

I. Kulağa giden ve kanlanmayı sağlayan damarların özelliklerinin bozulması
II. Yaşam boyu yüksek sese maruz kalınması
III. işitme sinirinin özelliğini kaybetmesi
IV. Beyindeki işitme merkezinde problem olması
Yukarıda verilmiş olan bilgilerden hangileri yaşlılıkta sağırlığın temel nedenleridir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Benlik kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin tümüdür.
B
Ben kimim? sorusuna verilen yanıtları içerir.
C
Nesnel verilere dayanır.
D
Bireyin diğer insanlar tarafından nasıl algılandığıdır.
E
Kişiliği kapsayan bir kavramdır.
Soru 5

Erikson’un psikososyal gelişim kuramındaki gelişim dönemleri ile o dönemde ortaya çıkan psikolojik güç aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç - umut
B
Başarıya karşı aşağılık duygusu - bağlılık
C
Temel güven oluşturmaya karşı güvensizlik -sevgi
D
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk -bilgelik
E
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık - irade
Soru 6

Emekli bir bireyin yeni roller deneyerek emekliliğe uyum sağlamanın yollarını araştırdığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balayı evresi
B
Kararlılık evresi
C
Hazırlık evresi
D
Yeniden yönelim evresi
E
Sonlandırma evresi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi emekli yaşlıların yetişkin çocuklarından huzursuzluk duymalarının nedenlerinden biridir?

A
Bağımsız olmaları
B
Mesafeli olmaları
C
Çocuk sahibi olmaları
D
Mücadeleci olmaları
E
Müdahaleci olmaları
Soru 8

Schaie’nin Bilişsel Gelişimin Aşamalı Modelinde bilişsel çabanın harcanacağı etkinlikler konusunda çok seçici olunan çok kullanılmayacak bilgilerin edilinmesinde isteksiz olunan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden birleşme
B
Başarma
C
Yönetim
D
Yeniden düzenleme
E
Miras yaratma
Soru 9

Bilgisi ve yaşam tecrübesi ile torunlarının gözünde ailenin bilgesi konumunda olan büyük anne ve büyük babaların sahip olduğu tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rehber
B
Ebeveyn
C
Arkadaş
D
Geleneksel
E
Mesafeli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi değişimin esneklik kapasitesine verilebilecek örneklerden biridir?

A
içine kapanık bir çocuğun utangaç bir yetişkine dönüşmesi
B
Çekingen bir ergenin yalnız bir yetişkine dönüşmesi
C
Neşeli bir çocuğun eğlenmeyi seven bir yetişkine dönüşmesi
D
Kaygılı bir çocuğun hata yapmaktan korkan bir yetişkine dönüşmesi
E
Karamsar bir ergenin neşeli bir yetişkine dönüşmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eşini kaybeden yaşlıların duygusal ve sosyal değişikliklerinden biri değildir?

A
Evlilik yaşamının sona ermesi
B
En önemli sosyal destek kaynağının yitirilmesi
C
Evli akranlarla sosyal ilişkilerin yoğunlaşması
D
Yalnızlık duygusunun artması
E
Yeniden evlenme arayışlarının başlaması
Soru 12

Yaşlıların yaşadıkları ruhsal hastalıklara bağlı belirtilerin azaltılmasında veya klinik düzeyde olmayan psikolojik zorlanmaların üstesinden gelinmesinde psikolojik görüşme, psikoterapi yöntemlerini kullanan ve hastanelerde de görev yapabilen ruh sağlığı uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikiyatrik Hemşire
B
Klinik Psikolog
C
Psikiyatr
D
Psikolojik Danışman
E
Sosyal Hizmet Uzmanı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara sunulacak psikolojik danışma yardımı türlerinden biri değildir?

A
Uyum Sağlayıcı Psikolojik Danışma
B
Gelişimsel Psikolojik Danışma
C
Kapsamlı Psikolojik Danışma
D
Önleyici Psikolojik Danışma
E
Kriz Odaklı Psikolojik Danışma
Soru 14

Yaşlılık döneminde yaşamı gözden geçirme sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Batı kültürlerine özgü bir süreçtir.
B
Gençlik döneminde çok daha yaygındır.
C
içeriğini olumlu yaşantılar oluşturur.
D
Genellikle bireyleri karamsarlığa sürükler.
E
Geçmiş ve şu anın bütünleşmesine fırsat sunar.
Soru 15

Uzun süreli bellekte saklanan bilginin ihtiyaç duyulduğunda etkili olarak geri getirilmesi aşağıdaki bilişsel özelliklerden hangisine doğrudan bağlıdır?

A
Bölünmüş dikkat
B
Tepki verme hızı
C
Anlamlı kodlama
D
Kristalize zeka
E
Muhakeme yeteneği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Levinson’a göre kırklı yaşlardaki erkek bireylerin çözmesi gereken dört çatışma durumundan biridir?

A
Yıkıcılığa karşı yapıcılık
B
Fırsatlara karşı sabitlik
C
Ergenliğe karşı erkeksilik
D
Çocuksuluğa karşı kadınsılık
E
Bebekliğe karşı çocukluk
Soru 17

Hangi yaklaşım olursa olsun, terapistin danışma sürecinde empatik anlayış, olumlu koşulsuz kabul ve içtenlik koşulunu en üst düzeyde sağlaması gerektiğini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalom
B
Freud
C
Butler
D
Rogers
E
May
Soru 18

Kültürümüzde yaygın olarak rastlanan bir olgu olan, karmaşık bir durumun çözülmesinde aile büyüklerine danışmak, aile büyüklerinin sahip olduğu düşünülen aşağıdaki bilişsel özelliklerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Etkili geri getirme
B
Bilgelik
C
Anlamlı kodlama
D
Soyut düşünme becerisi
E
Akıcı zeka
Soru 19

Perry’in bilişsel gelişime ilişkin açıklamalarına göre, yetişkinlikte bilişsel gelişim aşağıdakilerden hangisinin artışı ile devam eder?

A
Bilişsel esneklik
B
Soyut düşünme
C
Varsayımsal düşünce
D
Tümdengelim
E
Tek boyutluluk
Soru 20

Sorundan çok kişiyi merkeze alan, terapistin etki ve yönlendirmesinin en alt düzeyde olduğu, değişimi daha çok terapötik ilişki ve koşullar yoluyla sağlamaya çalışan psikoterapi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa Süreli Terapi
B
Varoluşçu Terapi
C
Danışan Merkezli Terapi
D
Psikanalitik Terapi
E
Aile Terapisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x