Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Yaşlı Psikolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu gelişim bakış açısına uygun yargılardan biri değildir?

A
Gelişim, bir dönüşüm sürecidir.
B
Her gelişim dönemi aynı derecede değerlidir.
C
Gelişim, ileriye yönelik tek yönlü değişikliklerden oluşmaktadır.
D
Gelişimin derecesi değil türü önemlidir.
E
Ölüm, yaşam boyu gelişimin bir parçasıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde kazanılması beklenilen gelişim görevlerinden biridir?

A
Tuvalet alışkanlığı
B
Öz bakım becerileri
C
Sosyal ilişki kurma
D
Özgün değerler sistemi
E
Emekliliğe uyum
Soru 3

Gelişim görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşlılık dönemindeki bireyler gelişim görevlerini tamamlamış olurlar.
B
Fiziksel gücün azalmasına uyum sağlama yaşlılığa özgü bir gelişim görevidir.
C
Ergenlikte tamamlanmayan gelişim görevleri yetişkinlik dönemine aktarılır.
D
Bireyler her gelişim döneminde farklı gelişim görevleri ile karşılaşırlar.
E
Gelişim görevlerinin başarılması olgunlaşmaya ve öğrenmeye bağlıdır.
Soru 4

Cinsiyet farklılıklarının öğrenildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergenlik
B
Yetişkinlik
C
ilk çocukluk
D
Bebeklik
E
Son çocukluk
Soru 5

Yaşam boyu gelişim yaklaşımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havighurst
B
Baltes
C
Adler
D
Freud
E
Erikson
Soru 6

Bireylerin çevrelerinde gözlediği ödül ve cezalardan etkilenerek hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiklerini öne süren kuramcı ve kuramı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Vygotsky- Sosyokültürel Bilişsel Kuramı
B
Piaget- Bilişsel Gelişim kuramı
C
Bandura- Sosyal Bilişsel Kuram
D
Kohlberg- Ahlak Gelişim Kuramı
E
Erikson- Psikososyal Kuramı
Soru 7

Davranışçı Kuramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Psikanalitik kurama tepki olarak geliştirilmiştir.
B
Şartlanma, ödül ve cezaya bağlı olarak gerçekleşir.
C
Zihinsel süreçlerin incelenmesi tümüyle reddedilmektedir.
D
Gelişimde süreklilik anlayışı ve dönemler söz konusudur.
E
Organizmanın gözlenebilen, ölçülebilir davranışlarıyla ilgilenilmektedir.
Soru 8

Vygotsky’nin Sosyokültürel Bilişsel Kuramında bireyin gerçek gelişim düzeyi ile gizil (potansiyel) gelişim düzeyi arasındaki farkı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akran desteği
B
Yakınsak gelişim alanı
C
Aktif yapılanma
D
Sosyal etkileşim
E
Öğretmen desteği
Soru 9

Piaget’nin Ahlak Gelişim Kuramına göre, 10 yaşından itibaren çocukların kuralların insanlar tarafından oluşturulduğunu anlamaları, ahlaki yargılama yaparken sadece sonuçları değil, insanların niyetlerini de göz önünde bulundurabilmeleri aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisini tanımlar?

A
Geçiş aşaması
B
Evrensel ahlak dönemi
C
Ahlak öncesi dönem
D
Otonom ahlak dönemi
E
Bağımlı ahlak dönemi
Soru 10

Erikson’un Psikososyal Kuramına göre ergenlik dönemindeki kimlik duygusunu açıklayan temel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ben kimim?
B
Biz sevebildiklerimizin tümüyüz.
C
Ben öğrenebildiklerimin tümüyüm.
D
Ben ürettiğim şeyim.
E
Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim.
Soru 11

Yaşlı kişilerin zaman içinde ne gibi bir değişim gösterdiğini farklı yaş gruplarından katılımcıları aynı anda inceleyerek kısa süre içinde anlamaya olanak veren araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicel
B
Temel
C
Kesitsel
D
Nitel
E
Boylamsal
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireye fark ettirilmeden yaşlı bakım elemanının kullanabileceği yöntemlerden biridir?

A
Deneysel araştırma
B
Anket
C
Kişilik testi
D
Gözlem
E
Görüşme
Soru 13

Yaşlı insanların yaşadığı sorunları derinlemesine incelemeye fırsat veren ancak az sayıda kişiyle yürütülebilen ve katılımcıların bireysel görüşlerini elde etmeye izin veren araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicel
B
Nitel
C
Kesitsel
D
Boylamsal
E
Deneysel
Soru 14

Bir araştırmacının yaşlı kişilerin yaşadıkları yalnızlık sorunuyla başa çıkması için nasıl bir uygulama yapması gerektiğini incelediği araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimsel
B
Uygulamalı
C
Boylamsal
D
Deneysel
E
Kesitsel
Soru 15

Büyük oranda araştırmacının kontrolünde olan ve neden sonuç ilişkisi vermekte diğerlerine göre daha kuvvetli olan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boylamsal
B
Nitel
C
Kesitsel
D
Nicel
E
Deneysel
Soru 16

Lens sertleşince normalde gözün nesnelere odaklanması için gereken şekil değişikliğini gerçekleştiremediği için ortaya çıkan ve yakını görememek ile başlayan görme bozukluğuna ne ad verilir?

A
Presbiyopi
B
Prebiakuzi
C
Makula Dejeneresansı
D
Atrizyon
E
Astigmat
Soru 17

I. Yeni bağlantıların kurulması
II. Bolluk mekanizması
III. Beynin bazı bölgelerinde yeni sinir hücrelerinin yapımı
Yukarıda mekanizmalardan hangileri yaşla birlikte beyinde azalan hücre sayısını telafi etmek için kullanılır?

A
YalnızI
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

I. Gözdeki damar yapısının bozulmasına bağlı gelişen göz hastalığına retinopati denir.
II. Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasına glakom denir.
III. Gözyaşı üreten hücre sayısında azalmaya bağlı olarak kuru göz sorununda artış olur.
Yaşlılarda görmede yaşanan değişikliklere ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Yaşlılıkta görme değişikliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Işığın göze girmesini düzenleyen göz bebeği ışıktaki değişikliklere yaşlanınca daha hızlı tepki verir.
B
40-50 yaşlarında bir insanın 5 cm’den daha yakın nesneleri fark etmesi zordur.
C
Retinadaki damarsal değişiklikler bireysel farklılıklar gösterir.
D
Renkler yaşla birlikte farklı algılanmaya başlanır.
E
En önemli değişiklikler lenste olur.
Soru 20

I. Yaşlanma ile birlikte kemik mineral yoğunluğundaki azalma hızlanır.
II. Eklem yüzeylerinde oluşan dejenerasyon, osteoartrit günlük yaşam aktivitelerinde yetersizliğe neden olabilir.
III. Parkinson hastalığının sebep olduğu hareket bozuklukları yaşlılarda sık görülen durumlardandır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
1,11 ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x