Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2016-2017 Final Sınavı

Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yaşlınızı evinizden ayırmayın, terk edilmişlik hissi yaratmayın.” ifadesinin önyargı yaratabileceği unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlılara
B
Yaşlı bakımına
C
Huzurevlerine
D
Yaşlının yaşam hakkına
E
Yaşlının ailesine
Soru 2

Folkman ve Lazarus’un Stresle Başa Çıkma Modelindeki değer biçme ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Kırılganlık
B
Esneklik
C
Harekete geçme
D
Kişilik
E
Yorumlama
Soru 3

Maslovv’a göre, bireyin diğerlerine göre öncelikli olarak karşıladığı ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi
B
Güvenlik
C
Statü
D
Kendini gerçekleştirme
E
Saygı
Soru 4

Yaşlılarda strese ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yaşlılıkta stres kaçınılması gereken tehlikeli bir durumdur.
B
Yaşlılıkta görülen stresin kaynağı biyolojiktir.
C
Yaşlılıkta stres büyük ölçüde çevre şartlarından kaynaklanır.
D
Yaşlılarda stres kaçınılmazdır.
E
Yaşlılıkta stres yaşamın diğer dönemlerine göre en az rastlanandır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin öğrenme becerilerindeki yavaşlamanın, zor öğrenme ve çabuk unutmalarının sonuçlarından biridir?

A
Alışkanlıklarını sürdürmeyi tercih etme
B
Alzheimer hastalığı
C
Yaşamlarında sık sık değişiklik yapma
D
Yeni insanlanlarla tanışma
E
Bellek bozulmaları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta artan bilişsel özelliklerden biridir?

A
Akıcı zeka
B
Birikimli zeka
C
Dikkat
D
Bilgiyi işleme hızı
E
Yaratıcılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde problem çözme becerilerindeki azalma nedenlerinden biri değildir?

A
Problemin çözümü için çaba harcama isteğinin azalması
B
Demans, Alzheimer gibi hastalıkların ortaya çıkması
C
Bellek ve dikkat azalması
D
Zeka katsayısının azalması
E
Sosyal etkileşimin azalması
Soru 8

Tek başına yaşayan A kişisi hatırlamakta güçlük çektiği şeylerin sayısının arttığını fark ettiğinde bu durumu doktoru ile paylaşmıştır. Doktoru A kişisine çeşitli grup çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiştir. Bu öneri doğrultusunda A kişisi belediyenin tiyatro kursuna katılmış, farklı yaşlardan bireylerle bir tiyatro oyununda yer almıştır.
Yukarıdaki örneğe göre, aşağıdakilerden hangisi A kişisinin tiyatro kursuna katılmasından sonra onun bilişsel gelişimine katkı sağlamaz?

A
Repliklerin ezberlenmesi bellek stratejilerini kullanmasını sağlar.
B
Sosyal etkileşimdeki artış duyuşsal uyarılma sağlar.
C
Yeni tanıştığı bireyleri hatırlamak zihinsel alıştırma yapmasına imkan verir.
D
Yeni edindiği görevler başa çıkma için daha fazla çaba harcamasını sağlar.
E
Tiyatro çalışmaları ince motor becerilerini destekler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hizmeti veren bakım evlerinde kalan yaşlıların iyi oluş ve yılmazlığını olumsuz etkileyen unsurlardan biridir?

A
Bakım evi şartlarının yaşlılara uygun olması
B
Yaşlının odada tek başına kalması
C
Personelin anlayışlı olması
D
Personelin sabırlı olması
E
Personelin güler yüzlü tutum sergilemesi
Soru 10

Yaşanılan döneme uyum ya da yaşanılan travmaları kabul ederek başedebilmeleri için yaşlı bireylere yapılabilecek profesyonel hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik danışma
B
Konsültasyon
C
Rehberlik
D
Günlük konuşmalar
E
Drama
Soru 11

Daha güçlü, sabırlı, olumlu bakış açısına sahip, hayattan zevk alan mutlu bireylerin yaşlılık yıllarında iyi oluşu ve yılmazlığı olumlu etkilenebilir.
Yukarıdaki ifadeye göre, iyi oluş ve yılmazlığa katkı sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygular
B
Kişilik özellikleri
C
Aile
D
Çevresel etkenler
E
Arkadaşlar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin iyi oluş ve yılmazlığını geliştirici faktörlerden biri değildir?

A
Sportif faaliyetlerde bulunmak
B
Markete gitmek
C
Sürekli hastalıklardan şikayet etmek
D
Özerk olmak
E
Kendini güvende hissetmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kaygı durumlarında ortaya çıkan davranışsal belirtilerden biridir?

A
Kekeleme
B
Kızarma
C
Mide bulantısı
D
Kalp atışında artış
E
Uyuşma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde öfke ve kaygı yaşanmasına neden olabilecek fizyolojik faktörlerden biri değildir?

A
Görme ve işitme kayıpları
B
Uyku sorunları
C
Öğrenme ve bellek kapasitesindeki azalma
D
Gündelik işlerini yapabilme
E
Karmaşık görevler
Soru 15

Yaşlılarda kaygı bozukluklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kızarma, uyuşma, terleme gibi bilişsel belirtiler gösterir.
B
Diğer yaş gruplarına göre yaşlılarda daha yüksek oranda görülür.
C
Yaşlı bireylerde en az görülen ruh sağlığı bozukluklarından biridir.
D
Yaşlılarda en sık görülen kaygı bozukluğu panik bozukluktur.
E
Sadece klinik kaygılardan oluşur.
Soru 16

Öfke düzeyi yüksek olan ve öfkesini kontrol etmekte zorlanan bir bireye aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A
Fiziksel egzersiz
B
Beden dili yaklaşımları
C
Cerrahi müdahale
D
Öfke kontrolü programları
E
Gevşeme teknikleri
Soru 17

Yaşlılıkta tükenmişliğin sosyal belirtilerinden olan geri çekilme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kendini yetersiz ve işe yaramaz hissetmektir.
B
Tartışma sırasında karşıdakinin söylediklerini kabul etmektir.
C
Eleştirilere karşı tahammülsüzlüktür.
D
Evden dışarı çıkmamayı tercih etmektir.
E
insanlarla yüzeysel ilişkiler kurma biçiminde ortaya çıkar.
Soru 18

Yaşlılıkta tükenmişlikle başa çıkabilmek için en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimseyle görüşmeyerek stres verici olaylardan uzak kalmak
B
Rutin alışkanlıklarını devam ettirmek
C
Günlük aktivitelerden uzak durarak yorgunluktan korunmak
D
Kendi sınırlarını zorlayarak olabildiğince aktif olmak
E
Yaşlılık nedeniyle kaybettiği sosyal rolleri yeni rollerle değiştirmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda tükenmişliğin davranışsal belirtilerinden biridir?

A
insanlara saldırganca yaklaşmak
B
Geleceğe yönelik umutsuzluk
C
Yakın ilişkilerden kaçınmak
D
Hastalıklara daha yatkın olmak
E
Sık sık baş ağrıları çekmek
Soru 20

I. Yaşlılarda fiziksel aktivitelere devam etmek yaşam kalitesini artırır, tükenmişliği azaltır.
II. Boş zaman etkinliklerine katılan yaşlılar, katılmayanlara oranla fiziksel bakımdan daha sağlıklıdırlar.
III. Yaşlı bireylerin tükenmişlikle başa çıkabilmeleri için psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaçları vardır.
Yaşlılıkta tükenmişlikle baş etme yolları hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Ive III
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x