Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara sunulabilecek hizmetler açısından uygun değildir?

A
Çevresel düzenlemeler artırılmalıdır.
B
Kültürel etkinlikler artırılmalıdır.
C
Bakımları için huzurevinde kalmaları sağlanmalıdır.
D
Tanışma ve kaynaşma toplantıları artırılmalıdır.
E
Bakım sağlayanlara maddi ve manevi destek verilmelidir.
Soru 2

“Yaşlınızı evinizden ayırmayın, terk edilmişlik hissi yaratmayın.” ifadesinin önyargı yaratabileceği unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlılara
B
Yaşlının yaşam hakkına
C
Yaşlı bakımına
D
Yaşlının ailesine
E
Huzurevlerine
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarından biridir?

A
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B
Türkiye istatistik Kurumu
C
Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüğü
D
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi strese verilen fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A
Çöküntü hissedilmesi
B
Duyu organlarının işlevlerinin artması
C
Kalbin hızlı çarpması
D
Sempatik sinir sisteminin uyarılması
E
Hormon üretiminin artması
Soru 5

Kronik fiziksel rahatsızlığı olan bir kişinin, bu rahatsızlıkla bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunlarda aşağıdaki stres ile başa çıkma yollarından hangisini kullanması işlevsel olur?

A
Kaçma-kaçınma
B
Sorundan uzak durma
C
inkâr
D
Probleme yönelme
E
Sorunla meşgul olmama
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile birlikte aile içi ilişkilerin yeniden düzenlenmesini gerektiren durumlardan biri değildir?

A
Yaşlı bireyin özellikle eşin kaybından sonra yaşamının geri kalan kısmını nerede ve kimlerle geçireceği
B
Sanayileşmeyle birlikte, yaşlıların çalışabilecekleri alanların daralarak belli bir yaştan sonra tüketici durumuna düşmeleri
C
Emeklilikle beraber su yüzüne çıkan maddi sıkıntılar
D
Yaşlı kişinin başvuracağı sosyal destek kaynaklarının olmaması
E
Yaşlı bireylerin akrabalarıyla görüşmeleri
Soru 7

Yaşamını sürdürdüğü ortamda yaşlanma ve yaşamın geri kalan yıllarını burada geçirme anlamını taşıyan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerinde yaşlanma
B
Öz belirleme
C
ihtiyaçlar hiyerarşisi
D
ilişkili olma
E
Güçlü olma
Soru 8

Ailelerde zaman içerisinde meydana gelen değişimleri ifade etmek için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A
Yaşam amacı
B
Aile yaşam döngüsü
C
Özerklik
D
Gelişimsel görev
E
Sosyal temas
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların kronik sağlık sorunlarından biri değildir?

A
Duyu kayıpları
B
Osteoproz
C
Kardiyovasküler hastalıklar
D
Yaralanmalar
E
Bağışıklık sistemi sorunları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların stres kaynağı olabilen biyolojik yaşlanma örneklerinden biri değildir?

A
Fiziki güçlerinde azalma
B
Kristalize zekâdaki değişim
C
Akıcı zekâdaki değişim
D
Psikomotor becerilerde değişim
E
Duyu organlarının işlevlerindeki değişim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin öğrenme becerilerindeki yavaşlamanın, zor öğrenme ve çabuk unutmalarının sonuçlarından biridir?

A
Bellek bozulmaları
B
Alzheimer hastalığı
C
Alışkanlıklarını sürdürmeyi tercih etme
D
Yaşamlarında sık sık değişiklik yapma
E
Yeni insanlanlarla tanışma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde problem çözme becerilerindeki azalma nedenlerinden biri değildir?

A
Sosyal etkileşimin azalması
B
Demans, Alzheimer gibi hastalıkların ortaya çıkması
C
Zeka katsayısının azalması
D
Bellek ve dikkat azalması
E
Problemin çözümü için çaba harcama isteğinin azalması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta artan bilişsel özelliklerden biridir?

A
Birikimli zeka
B
Yaratıcılık
C
Dikkat
D
Akıcı zeka
E
Bilgiyi işleme hızı
Soru 14

Tek başına yaşayan A kişisi hatırlamakta güçlük çektiği şeylerin sayısının arttığını fark ettiğinde bu durumu doktoru ile paylaşmıştır. Doktoru A kişisine çeşitli grup çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiştir. Bu öneri doğrultusunda A kişisi belediyenin tiyatro kursuna katılmış, farklı yaşlardan bireylerle bir tiyatro oyununda yer almıştır.
Yukarıdaki örneğe göre, aşağıdakilerden hangisi A kişisinin tiyatro kursuna katılmasından sonra onun bilişsel gelişimine katkı sağlamaz?

A
Repliklerin ezberlenmesi bellek stratejilerini kullanmasını sağlar.
B
Sosyal etkileşimdeki artış duyuşsal uyarılma sağlar.
C
Yeni edindiği görevler başa çıkma için daha fazla çaba harcamasını sağlar.
D
Tiyatro çalışmaları ince motor becerilerini destekler.
E
Yeni tanıştığı bireyleri hatırlamak zihinsel alıştırma yapmasına imkan verir.
Soru 15

Yaşanılan döneme uyum ya da yaşanılan travmaları kabul ederek başedebilmeleri için yaşlı bireylere yapılabilecek profesyonel hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük konuşmalar
B
Psikolojik danışma
C
Rehberlik
D
Drama
E
Konsültasyon
Soru 16

Daha güçlü, sabırlı, olumlu bakış açısına sahip, hayattan zevk alan mutlu bireylerin yaşlılık yıllarında iyi oluşu ve yılmazlığı olumlu etkilenebilir.
Yukarıdaki ifadeye göre, iyi oluş ve yılmazlığa katkı sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevresel etkenler
B
Kişilik özellikleri
C
Arkadaşlar
D
Duygular
E
Aile
Soru 17

Yaşlılarda kaygı bozukluklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Diğer yaş gruplarına göre yaşlılarda daha yüksek oranda görülür.
B
Sadece klinik kaygılardan oluşur.
C
Yaşlı bireylerde en az görülen ruh sağlığı bozukluklarından biridir.
D
Yaşlılarda en sık görülen kaygı bozukluğu panik bozukluktur.
E
Kızarma, uyuşma, terleme gibi bilişsel belirtiler gösterir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde öfke ve kaygı yaşanmasına neden olabilecek fizyolojik faktörlerden biri değildir?

A
Öğrenme ve bellek kapasitesindeki azalma
B
Görme ve işitme kayıpları
C
Uyku sorunları
D
Gündelik işlerini yapabilme
E
Karmaşık görevler
Soru 19

Yaşlılıkta tükenmişlikle başa çıkabilmek için en etkili vol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlılık nedeniyle kaybettiği sosyal rolleri yeni rollerle değiştirmek
B
Rutin alışkanlıklarını devam ettirmek
C
Kendi sınırlarını zorlayarak olabildiğince aktif olmak
D
Kimseyle görüşmeyerek stres verici olaylardan uzak kalmak
E
Günlük aktivitelerden uzak durarak yorgunluktan korunmak
Soru 20

I. Yaşlılarda fiziksel aktivitelere devam etmek yaşam kalitesini artırır, tükenmişliği azaltır.
II. Boş zaman etkinliklerine katılan yaşlılar, katılmayanlara oranla fiziksel bakımdan daha sağlıklıdırlar.
III. Yaşlı bireylerin tükenmişlikle başa çıkabilmeleri için psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaçları vardır.
Yaşlılıkta tükenmişlikle baş etme yolları hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Ive III
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x