Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemine ilişkin yanlış inançlara verilebilecek örneklerden biri değildir?

A
Yaşlılık edinilen deneyimlerden dolayı daha dinamiktir.
B
Yaşlılık durağan bir dönemdir.
C
Yaşlıların çoğu hastane ya da bakım evindedir.
D
Yaşlılar üretici değil tüketicidir.
E
Yaşlılar kendini yönetemez.
Soru 2

Biyolojik yaşın hareketlerimiz üzerindeki etkisini kültür ve bakış açıları şekillendirmektedir. Belirli bir yaştan beklenen sosyal roller toplumdan topluma da değişebilmektedir. Ayrıca yaşlı kişinin toplum ve kültür tarafından algılanış biçimi bu süreçle başa çıkmasını etkilemektedir.
Yukarıdaki açıklamayı doğru şekilde özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlılık, biyolojik bir süreçtir.
B
Yaşlılık süreci kişiden kişiye değişir.
C
Yaşlılık, toplumsal bir olgudur.
D
Yaşlıların zihinsel ve fiziksel aktiviteleri artırılabilir.
E
Yaşlıların dışarı çıkmasını önlemek adına evde bakım yaygınlaştırılabilir.
Soru 3

“Yaş yetmiş iş bitmiş.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Yaşlılık döneminin sıkıntıları
B
Yaşlılığa ilişkin olumsuz tutumlar
C
Yaşlanma sürecindeki bireysel farklılıklar
D
Yaşlılıktaki kuşak çatışması
E
Yaşlılık dönemindeki ekonomik sorunlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gençlerin yaşlıların sahip olduğunu düşündüğü olumlu özelliklerinden biridir?

A
Muhtaç olmaları
B
Kırılgan-alıngan olmaları
C
Sosyal hayatın inişe geçmesi
D
Çocuklarına müdahale etmeleri
E
Zamanlarının bol olması
Soru 5

Yaşlı bireylere karşı sergilenen sistematik kalıp yargıları ve ayrımcılığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ageizm
B
Kalıp ifadeler
C
Yaş dönümü
D
Yaş ayrımı
E
Cinsiyetçilik
Soru 6

Ilgın sürekli baş ağrısı çekmektedir. Bunun nedeninin psikolojik olabileceğini düşünerek, psikoloğa gitmiştir. Ancak psikolog onunla aynı fikirde değildir ve onu bir nöroloğa göndermiştir.
Bu durumda llgın'ın yaşadığı stresin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal
B
içsel
C
Duygusal
D
Fizyolojik
E
Motivasyonel
Soru 7

Levent, lisans öğrencisidir. Aldığı seçmeli dersten kalma olasılığı bulunmaktadır. Mehmet Folkman ve Lazarus’un Modelinde sunulduğu biçimde, o stresini düşürmek için ikincil değerlendirmeyi kullanırsa aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A
Alternatif seçmeli dersler araştırır.
B
Dersin bütünlemesinin olup olmadığını öğrenir.
C
Notlar açısından itiraz edip edemeyeceği konusunda araştırma yapar.
D
“Olsun, bu da geçer.” biçiminde yorumlar yapar.
E
Yaz okulunda dersin açılıp açılmayacağı konusunda bilgi alır.
Soru 8

Duygu odaklı başa çıkma kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Stresin neden olduğu duyguların bir uzman tarafından onarılması sürecidir.
B
Stresin neden olduğu problemlerle zihinsel anlamda uğraşmayı içerir.
C
Stresle başa çıkmak için o güne değin yaşanmamış duyguların bulunması sürecidir.
D
Stresin kişide yarattığı etkilerle uğraşma ve özellikle olumsuz etkileri azaltmaya yönelme çabalarını içerir.
E
Kişilerin stresle başa çıkmasında işlevsel olmayan bir türdür.
Soru 9

Yaşlılara bakım hizmeti veren bir bakıcı, orta düzeyde stresin yaşlıyı harekete geçirmesi yönüyle faydalı olabileceğini savunmaktadır.
Bu profesyonel, aşağıdaki stres türlerinden hangisine dikkat çekmektedir?

A
Yapıcı stres
B
Süreğen stres
C
Yıkıcı stres
D
Dışsal stres
E
Durumsal stres
Soru 10

Nuri İstanbul’da taksi sürücüsü olarak çalışmaktadır. Ne zaman trafik sıkışsa ve bir yere yetişmesi gerekse “Aman halledeceğim bir şekilde.” ifadesini kullanmaktadır.
Nuri'nin belirgin olarak kullandığı stres ile baş etme boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışsal
B
Sosyal
C
Davranışsal
D
Bilişsel
E
Duygusal
Soru 11

Kişi bu döneme özgü gelişimsel krizin bir parçası olarak geriye dönüp, geçmişine bakmakta ve yaşadığı hayata ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır. Geçmişine yönelik olumlu bir değerlendirme yaparak benlik bütünlüğü sağlayan kişi, geçirdiği hayattan doyum sağlamakta ve memnuniyet duymaktadır. Olumsuz bir değerlendirme yaptığında ise ümitsizliğe düşmekte, tatminsizlik ve keder duymaktadır.
Yukarıdaki örneğe göre, aşağıdaki Erikson gelişimsel dönemlerinin hangisinden söz edilir?

A
Ergenlik
B
Okul çağı
C
Genç yetişkinlik
D
Yetişkinlik
E
Yaşlılık
Soru 12

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Murray
B
Maslow
C
Ryan ve Deci
D
Glasser
E
Havighurst
Soru 13

Davranışların toplum normlarından, grup baskısından, gelenek ve görenekler gibi dış etkenlerden ziyade, kişinin kendi kişisel inançlarıyla ve değer yargılarıyla belirlenmesi, kişilerin kararlarını kendi iradesiyle vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Öz belirleme
B
Metafizik güçlerdeki değişimler
C
Hayatta kalma
D
Aile yaşam döngüsü
E
Yerinde yaşlanma
Soru 14

Kendini gerçekleştirme kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisi ve başkaları hakkında olumlu düşünceleri vardır.
B
Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılar.
C
Kendine karşı yargılayıcı tutumlara sahiptir.
D
Derin kişilerarası ilişkiler kurabilir.
E
Kendine saygı duyar ve olduğu gibi kabul eder.
Soru 15

Haluk, hiç evlenmemiş, başarılı bir avukattır. Emekli olduktan sonra kendini daha fazla yalnız hissetmiş ve 75 yaşında huzurevine yerleşmeye karar vermiştir. Burada yeni dostluklar kurmuş ve kendisini eskisi kadar yalnız hissetmemişitir.
Haluk'un psikolojik ihtiyacını karşıladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme
B
Akrabalik bağları
C
Sosyal etkileşim
D
Üretim faaliyetleri
E
Oyun ve eğlence
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların yaşayabileceği akut strese verilebilecek örneklerden biridir?

A
Yaşlının görme yetisini yitirmiş olması
B
Yaşlının 10 yıldır çocuklarından uzakta ama çok lüks bir semtte huzurevinde yaşıyor olması
C
Yaşlının herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması
D
Eşini ölüm nedeniyle 13 ay önce kaybetmesine karşın henüz kayıp yaşamış gibi yas içinde olması
E
Bayramda torunlarının elini öpmeye gelmemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmetlerinin artmasındaki nedenlerden biri değildir?

A
Ortalama ömrün uzaması
B
Ekonomik refahın artması
C
Yaşlı nüfusun artması
D
Toplumsal gelişmişliğin artması
E
Teknolojinin gelişmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların kronik sağlık sorunlarından biri değildir?

A
Osteoproz
B
Yaralanmalar
C
Kardiyovasküler hastalıklar
D
Duyu kayıpları
E
Bağışıklık sistemi sorunları
Soru 19

“Yaşlılıkta en zor konu, eş dost kaybıdır.” ifadesini kullanan biri aşağıdaki stresle baş etme yollarından hangisine daha çok ihtiyaç duyar?

A
Deneyim odaklı başa çıkma
B
Fiziksel başa çıkma
C
Duygusal başa çıkma
D
Sosyal başa çıkma
E
Problem odaklı başa çıkma
Soru 20

Akıcı ve kristalize zeka bakımından yaşlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hem akıcı, hem de kristalize zeka artar.
B
Akıcı zeka azalabilirken, kristalize zeka artar.
C
Kristalize zeka azalırken, akıcı zeka artar.
D
Yaşlılık döneminde ne akıcı, ne de kristalize zekada değişiklik olur.
E
Kristalize zekada bir değişiklik olmaz, ama akıcı zeka artar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x