Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Final Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşlılık döneminde görülen depresyonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hayattan zevk almama ve mutsuzluk ana belirtilerdir.
B
Yalnızca bilişsel belirtiler vardır, somatik (bedensel) belirtiler olmaz.
C
iştah ve kilo değişikliği gözlenmez.
D
intihar riski diğer yaşam dönemlerine göre düşüktür.
E
Uykuda bir değişiklik olmaz.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kayıptan sonra gösterilen yas tepkileri arasında yer almaz?

A
iştahta ve yeme düzenindeki değişimler
B
Uyku düzenindeki bozukluklar
C
Gülme ve ağlama nöbetleri
D
Kaygı ve korku
E
Gerileme tepkileri
Soru 3

Yaşlılıkta emeklilik sürecinde farklı kişilik tipleri emekliliğe farklı tepkiler vermektedir. Yaşlılığa ve emekliliğe bağlı değişiklikler sonucunda ortaya çıkan kaygıdan kaçınmak için sürekli etkin olmaya çalışan bir yaşlının aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir?

A
Olgun tip
B
Kızgın tip
C
Kendisinden nefret eden tip
D
Salıncaklı sandalyeli tip
E
Zırhlı tip
Soru 4

Worden’ın Dörtlü Yas Görevleri Modeli’nde kayıba zamanla uyum sağlamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Kayıbın yaşattıklarını sık sık hatırlayarak kaybın unutulmamasını sağlamak
B
Kayıptan sonra hayat akışını tamamen değiştirmek ve yeni kayıplar olmaması için önlem almak
C
Kayıp yaşanmamış gibi hayata devam edebilmek
D
Ölen kişiyi duygusal olarak farklı bir yere yerleştirmek ve hayata devam etmek
E
Kaybın acısını tümüyle unutmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “yaşam doyumu”nu ifade eder?

A
Kişinin mutluluk algısı ile yaşam kalitesi arasındaki farkın sonucu
B
Kişinin yaşamdan istedikleri ve elde ettiklerinin karşılaştırmasının sonucu
C
Kişinin yaşamdan ne elde ettiği
D
Kişinin yaşam kalitesi
E
Kişinin yaşamdan ne istediği
Soru 6

Yaşla ortaya çıkan durumlara ve kayıplara yeni kapasiteler geliştirerek uyum sağlama sürecine ne ad verilir?

A
Başarılı Yaşlanma
B
Yaşlanmama
C
ikinci Bahar
D
Yaşlanmaya Direnme
E
Genç Kalma
Soru 7

Kişiliğin duygusal, harekete geçirici (motivasyonel), uyum sağlayıcı davranış kalıplarının yapısal çekirdeği olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel süreç
B
Karakter
C
Kişilik
D
Davranış örüntüsü
E
Mizaç/huy
Soru 8

“Kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin, çevreyi ve kendisini algılayışının ileri derecede bozulduğu bir hastalıktır. Temel iki belirtisi sanrı ve varsanılardır.”
Yukarıda tarif edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronik depresyon
B
Travma sonrası stres bozukluğu
C
Panik bozukluk
D
Psikotik bozukluk
E
Uyku bozuklukları
Soru 9

Kişinin gerçek ile bağının koptuğu, gerçek olan ile olmayanı birbirinden ayırt edemediği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A
Psikoz
B
Algı
C
Somatizasyon (bedenselleştirme)
D
Nevroz
E
imge
Soru 10

Bronfenbrenner’in geliştirdiği Ekolojik Sistemler Kuramı’nda bireyin çevresi birbiri içine yerleşmiş katmanlardan meydana gelen karmaşık ilişkiler sisteminden oluşur. Sistemin kültürel değerler, inançlar, ideolojileri barındıran katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krono sistem
B
Mikro sistem
C
Ekzo sistem
D
Mezo sistem
E
Makro sistem
Soru 11

Etkili iletişim kurma yetisi aşağıdaki sistemlerden hangisine daha fazla bağlıdır?

A
Kas-iskelet sistemi
B
Duyu sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hormonal sistem
E
Bağışıklık sistemi
Soru 12

Erikson’un psiko-sosyal gelişim dönemleri modelinde yaşlılığa denk gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişimciliğe karşı suçluluk
B
Benlik (ego) bütünlüğüne karşı umutsuzluk
C
Üreticiliğe karşı verimsizlik
D
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
E
Kimliğe karşı kimlik karmaşası
Soru 13

Depresif kişilik özellikleri taşıyan Ali’nin matematik sınavı kötü geçtiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

A
“Sorular zordu.”
B
“Çalışmadığım yerden çıktı.”
C
“Yeterince hazırlanamadım.”
D
“Kafam çalışmıyor.”
E
“Sonraki sınava daha iyi hazırlanacağım.”
Soru 14

“Kişilik özellikleri” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireylerin yakın çevresindekilerle birbirine benzeyen yanları kişilik özelliklerini oluşturur.
B
Aynı sosyal ortamda yetişen bireylerin benzer davranışlarının olması kişilik özellikleriyle ilgilidir.
C
Bireylerin düşünme biçimleri, duygusal durumları ve olaylara verdikleri tepkilerin farklılıkları kişilik özellikleri ile ilgilidir.
D
Bireylerin hayatında belli bir süre ortaya çıkan özelliklerin bir süre sonra kaybolması kişilik özellikleri ile ilgilidir.
E
Bireylerin olumlu koşullar altında ortaya çıkabilecek olası tutum ve davranışları kişilik özellikleriyle ilgilidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kayıptan sonra kaybı anmak adına yapılan dini ritüellere örnektir?

A
Ölen kişinin mezarına gidip çiçek koymak
B
Ölen kişiyle olan anıları diğerleri ile paylaşmak
C
Ölüm yıldönümünde düzenlenen mevlidler
D
Ölüm yıldönümünde verilen yemekler
E
Ölen kişinin sevdikleriyle vakit geçirmek
Soru 16

Yaşlılık döneminde yaşanan iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“Manik” dönem; aşırı hareketlilik, taşkınlık, uykusuzluk, zevk veren etkinliklere katılımın arttığı, mesleki ve toplumsal işlevlerin bozulduğu bir duygudurum dönemini tanımlamaktadır.
B
Kişinin gençlik döneminde duygudurum bozukluğu yaşamış olmasının yaşlılık dönemindeki durumla ve uygulanacak tedaviyle hiç ilgisi bulunmamaktadır.
C
Bu bozukluk sıklıkla ilk kez yaşlılık döneminde ortaya çıkar.
D
intihar riski düşüktür.
E
Erkeklerde belirgin olarak daha sıktır.
Soru 17

Aşağıdaki durumlardan hangisi bilişsel pragmatiklerle ilişkili bir durumdur?

A
Daha önce dinlediği bir şarkıyı tekrar duyduğunda hatırlama
B
Savaş ve Barış romanının karakterlerini analiz etme
C
Söğüt ağacını elma ağacından ayırma
D
Uzun olan taşıt ile kısa olan taşıtı ayırma
E
Gördüğü bir nesneyi zihinde canlandırma
Soru 18

Deliryum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Deliryum acil müdahale gerektirmez, kişinin yalnızca gözlenmesi yeterlidir.
B
Deliryumun nedeni psikolojik ve sosyal faktörlerdir, beyin ile ilgili bir bozulma söz konusu değildir.
C
En önemli risk faktörü yaştır.
D
Deliryumda hasta karanlık bir odada gözlenmeli hiç uyaran verilmemelidir.
E
Kronik bir süreçtir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi intihar girişimlerinin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek görülmesinin nedeni olarak görülebilir?

A
Erkeklerin ekonomik olarak zorluk yaşamaları
B
Erkeklerin hayatta daha çok yorulmaları
C
Kadınların çalışma hayatında veya ev işlerinde kendini işe yarar ve değerli hissetmesi
D
Kadınların erkeklere oranla daha mutlu olmaları
E
Kadınların çocuk sevgisinden ötürü evlatlarından ayrılamamaları
Soru 20

Kübler-Ross’un beş aşamalı yas modeli aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Depresyon - Pazarlık - inkar - Kızgınlık -Kabullenme
B
İnkar - Pazarlık - Kızgınlık - Depresyon -Kabullenme
C
Kızgınlık - inkar - Pazarlık - Depresyon -Kabullenme
D
İnkar - Kızgınlık - Pazarlık - Depresyon -Kabullenme
E
Kızgınlık - inkar - Pazarlık - Depresyon -Kabullenme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x