Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Erikson’un psiko-sosyal gelişim dönemleri modelinde yaşlılığa denk gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimliğe karşı kimlik karmaşası
B
Benlik (ego) bütünlüğüne karşı umutsuzluk
C
Girişimciliğe karşı suçluluk
D
Üreticiliğe karşı verimsizlik
E
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
Soru 2

VVorden’ın Dörtlü Yas Görevleri Modeli’nde kayıba zamanla uyum sağlamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Kaybın acısını tümüyle unutmak
B
Kayıp yaşanmamış gibi hayata devam edebilmek
C
Kayıptan sonra hayat akışını tamamen değiştirmek ve yeni kayıplar olmaması için önlem almak
D
Kayıbın yaşattıklarını sık sık hatırlayarak kaybın unutulmamasını sağlamak
E
Ölen kişiyi duygusal olarak farklı bir yere yerleştirmek ve hayata devam etmek
Soru 3

Yaşla ortaya çıkan durumlara ve kayıplara yeni kapasiteler geliştirerek uyum sağlama süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlanmaya Direnme
B
ikinci Bahar
C
Yaşlanmama
D
Genç Kalma
E
Başarılı Yaşlanma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “yaşam doyumu”nu ifade eder?

A
Kişinin yaşamdan ne istediği
B
Kişinin yaşamdan ne elde ettiği
C
Kişinin yaşamdan istedikleri ve elde ettiklerinin karşılaştırmasının sonucu
D
Kişinin yaşam kalitesi
E
Kişinin mutluluk algısı ile yaşam kalitesi arasındaki farkın sonucu
Soru 5

Bronfenbrenner’in geliştirdiği Ekolojik Sistemler Kuramı’nda bireyin çevresi birbiri içine yerleşmiş katmanlardan meydana gelen karmaşık ilişkiler sisteminden oluşur. Sistemin kültürel değerler, inançlar, ideolojileri barındıran katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekzo sistem
B
Mezo sistem
C
Makro sistem
D
Krono sistem
E
Mikro sistem
Soru 6

Yaşlılık döneminde görülen depresyonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uykuda bir değişiklik olmaz.
B
iştah ve kilo değişikliği gözlenmez.
C
intihar riski diğer yaşam dönemlerine göre düşüktür.
D
Hayattan zevk almama ve mutsuzluk ana belirtilerdir.
E
Yalnızca bilişsel belirtiler vardır, somatik (bedensel) belirtiler olmaz.
Soru 7

Uyum bozukluklarının depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklardan en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum bozukluklarının bireylerin işlevselliğini bozmaması
B
Uyum bozukluklarının herkeste farklı belirtilerle ortaya çıkması
C
Uyum bozukluklarının mutlaka bir stres faktörü karşısında ortaya çıkması
D
Uyum bozukluklarının teşhisinin zor olması
E
Uyum bozukluklarının tedavi ve müdahaleyi gerektirmemesi
Soru 8

Yaşlılık döneminde yaşanan iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“Manik” dönem; aşırı hareketlilik, taşkınlık, uykusuzluk, zevk veren etkinliklere katılımın arttığı, mesleki ve toplumsal işlevlerin bozulduğu bir duygudurum dönemini tanımlamaktadır.
B
Kişinin gençlik döneminde duygudurum bozukluğu yaşamış olmasının yaşlılık dönemindeki durumla ve uygulanacak tedaviyle hiç ilgisi bulunmamaktadır.
C
intihar riski düşüktür.
D
Bu bozukluk sıklıkla ilk kez yaşlılık döneminde ortaya çıkar.
E
Erkeklerde belirgin olarak daha sıktır.
Soru 9

Yaşlının sigara, alkol gibi alışkanlıklarının olup olmadığının ve kullandığı miktarın öğrenilmesi aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A
Sağlık algısı
B
Sağlık davranışı
C
Sağlık bilgisi
D
Sağlık öyküsü
E
Sağlık sorunu
Soru 10

İleri yaştaki yetişkinlerin öğrendikleri bazı bilgileri öğrendikleri kişilere yeni bir bilgiymiş gibi tekrar tekrar anlatmaları hangi bellek türündeki zayıflama ile ilgilidir?

A
Episodik bellek
B
Kaynak bellek
C
ileriye dönük bellek
D
Örtülü bellek
E
Açık bellek
Soru 11

“Aynı anda iki etkinliği yerine getirebilmek” aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir?

A
Bölünmüş dikkat
B
Seçici dikkat
C
Sürekli dikkat
D
Sürekli ve seçici dikkat
E
Seçici ve bölünmüş dikkat
Soru 12

Kişinin gerçek ile bağının koptuğu, gerçek olan ile olmayanı birbirinden ayırt edemediği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A
Algı
B
Nevroz
C
Psikoz
D
Somatizasyon (bedenselleştirme)
E
imge
Soru 13

Moda tasarımı eğitimini tamamladıktan sonra, konut alım-satım şirketinde emlak danışmanı olarak çalışan bir bireyin mesleği ve işi nedir?

A
Mesleği emlak danışmanlığı, işi ise moda tasarımcılığıdır.
B
Hem mesleği hem de işi moda tasarımcılığıdır.
C
Hem mesleği hem de işi emlak danışmanlığıdır.
D
işi emlak danışmanlığı, mesleği moda tasarımcılığıdır.
E
Mesleği pazarlamacılık, işi ise emlak danışmanlığıdır.
Soru 14

“Kişilik özellikleri” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireylerin düşünme biçimleri, duygusal durumları ve olaylara verdikleri tepkilerin farklılıkları kişilik özellikleri ile ilgilidir.
B
Aynı sosyal ortamda yetişen bireylerin benzer davranışlarının olması kişilik özellikleriyle ilgilidir.
C
Bireylerin yakın çevresindekilerle birbirine benzeyen yanları kişilik özelliklerini oluşturur.
D
Bireylerin hayatında belli bir süre ortaya çıkan özelliklerin bir süre sonra kaybolması kişilik özellikleri ile ilgilidir.
E
Bireylerin olumlu koşullar altında ortaya çıkabilecek olası tutum ve davranışları kişilik özellikleriyle ilgilidir.
Soru 15

“Kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin, çevreyi ve kendisini algılayışının ileri derecede bozulduğu bir hastalıktır. Temel iki belirtisi sanrı ve varsanılardır.”
Yukarıda tarif edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Panik bozukluk
B
Travma sonrası stres bozukluğu
C
Kronik depresyon
D
Uyku bozuklukları
E
Psikotik bozukluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kayıptan sonra gösterilen yas tepkileri arasında yer almaz?

A
Gülme ve ağlama nöbetleri
B
iştahta ve yeme düzenindeki değişimler
C
Gerileme tepkileri
D
Uyku düzenindeki bozukluklar
E
Kaygı ve korku
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında ortaya çıkan yabancılaşmanın sonuçlarından biridir?

A
Üretkenliğin artması
B
Çalışma saatlerinin azalması
C
Emekli olma isteğinin azalması
D
Yaşam doyumunun azalması
E
Gelirin azalması
Soru 18

Kişiliğin duygusal, harekete geçirici (motivasyonel), uyum sağlayıcı davranış kalıplarının yapısal çekirdeği olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakter
B
Kişilik
C
Zihinsel süreç
D
Mizaç/huy
E
Davranış örüntüsü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kayıptan sonra kaybı anmak adına yapılan dini ritüellere örnektir?

A
Ölüm yıldönümünde verilen yemekler
B
Ölen kişiyle olan anıları diğerleri ile paylaşmak
C
Ölen kişinin sevdikleriyle vakit geçirmek
D
Ölen kişinin mezarına gidip çiçek koymak
E
Ölüm yıldönümünde düzenlenen mevlidler
Soru 20

Yaşlının sağlığı için zararlı olacak alışkanlıkları, hastalığı ile ilgili sahip olduğu bilgileri ve sağlığını geliştirmek için yaptıkları hangi kavram çerçevesinde yer alır?

A
Sağlık davranışı
B
Sağlık öyküsü
C
Sağlık sorunu
D
Sağlık algısı
E
Sağlık bilgisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x