Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Vize Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşlı bireylerin kendilerine yönelik suçlayıcı olmaları, motivasyonlarının düşük olması ve uyku düzeninde bozulmaların yaşanması aşağıdaki hastalıkların hangisi ile açıklanabilir?

A
Parkinson
B
Bunama
C
Çoklu damar yetmezliği
D
Alzheimer
E
Majör depresyon
Soru 2

Bireylerin yaşadıkları stres sonrasında özellikle yaşlılık döneminde başına buyruk davranma, başkalarının eşyalarını izinsiz alma, eşyalarını ve yiyeceklerini uygunsuz olarak saklama, ilacını almama, yemek yemeyi reddetme ve davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket etme gibi davranışsal belirtilerle gözlenen uyum bozukluğu alt türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depresyon ve Kaygı ile Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
B
Kaygıyla Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
C
Dürtü Kontrol Bozukluğu/Davranım Bozukluğu ile Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
D
Karışık veya Belirsiz Uyum Bozukluğu
E
Depresyonla Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan gelişimi dönemlerinden biri değildir?

A
Erken çocukluk
B
Ergenlik
C
Yetişkinlik
D
Son yetişkinlik
E
Çocukluk
Soru 4

Bir yaşlının yaşla birlikte ortaya çıkan kayıp ve azalan işlevselliklerinin yanı sıra, yaşamındaki zaman kısıtlılığı nedeni ile kendisi için daha anlamlı amaçlarını ön plana çıkararak, diğerlerini tercih etmemesi yaşlılığa uyum sağlama sürecinde kullanılan stratejilerden hangisidir?

A
Etkili / Fonksiyonel Kılma
B
Reddetme
C
Telafi Etme
D
Seçim Yapma
E
Kaçınma
Soru 5

İşsizlik istatistiklerinde iş bulamayan yaslılara ver verilmemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yaşlıların iş aramadığını kanıtlamaktadır.
B
Yaşlılar arasında işsizlik probleminin olmadığını ifade etmektedir.
C
iş bulamayan yaşlı işsizlerin iş ihtiyacının göz ardı edilmesine neden olmaktadır.
D
Yaşlıların çalışmaya ihtiyacı olmadığını göstermektedir.
E
Yaşlıların çalışmak istemediğinin bir göstergesidir.
Soru 6

Yaşlının evdeki yangın, hava gazı kaçağı gibi tehlikeleri algılamasını zorlaştıran kayıp aşağıdaki sistemlerin hangisinde gerçekleşir?

A
Hormonal sistem
B
Duyu sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Bağışıklık sistemi
E
iskelet sistemi
Soru 7

Uzun süreli ve tedavisi zor olan hastalıklara ne ad verilir?

A
Bulaşıcı hastalık
B
Kronik hastalık
C
Meslek hastalığı
D
Akut hastalık
E
Fiziksel hastalık
Soru 8

Birey herhangi bir stres kaynağı ile karşılaştığında stres kaynağını ortadan kaldırmak ya da stres kaynağının etkisini azaltmak için doğrudan stres oluşturan olaya ya da duruma yönelik müdahalede bulunduğunda aşağıdaki başa çıkma stratejilerinden hangisini kullanmaktadır?

A
Etkinlik odaklı başa çıkma
B
Kişi odaklı başa çıkma
C
Olay odaklı başa çıkma
D
Problem odaklı başa çıkma
E
Duygu odaklı başa çıkma
Soru 9

Kadınlarda görülen sıcaklık basması, aşırı terleme, baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon gibi belirtiler hangi sistemdeki değişim ile ilişkilidir?

A
Kas-iskelet sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Bağışıklık sistemi
E
Üreme sistemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde bireyin uyum düzeyini bozan psikososyal bir faktördür?

A
Hafıza ve dikkat sorunları
B
Duyusal kayıplar ve kronik hastalıklar
C
Vücutta ortaya çıkan güç kaybı
D
Psikomotor becerilerdeki kayıplar
E
Eşin kaybı
Soru 11

İleri yaştaki yetişkinlerin öğrendikleri bazı bilgileri öğrendikleri kişilere yeni bir bilgiymiş gibi tekrar tekrar anlatmaları hangi bellek türündeki zayıflama ile ilgilidir?

A
Kaynak bellek
B
ileriye dönük bellek
C
Açık bellek
D
Örtülü bellek
E
Episodik bellek
Soru 12

Yaşlı çalışanlardan iş yerinde verimli bir şekilde yararlanmak için aşağıdakilerden hangisi beklenmelidir?

A
Deneyimleriyle işyerine yararlı olmaları
B
Teknolojiyi kullanmayı öğrenmeleri
C
Sahip oldukları becerileri geliştirmeleri
D
Yeni bir beceri kazanmaları
E
Hizmet içi eğitimlere katılmaları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel mekaniklerin temel bileşenlerinden biridir?

A
Eğitsel beceriler
B
Duyusal girdiler
C
Benlik
D
Profesyonel beceriler
E
Yaşam becerileri
Soru 14

Yaşlının sigara, alkol gibi alışkanlıklarının olup olmadığının ve kullandığı miktarın öğrenilmesi aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A
Sağlık davranışı
B
Sağlık algısı
C
Sağlık bilgisi
D
Sağlık sorunu
E
Sağlık öyküsü
Soru 15

Moda tasarımı eğitimini tamamladıktan sonra, konut alım-satım şirketinde emlak danışmanı olarak çalışan bir bireyin mesleği ve işi nedir?

A
Hem mesleği hem de işi emlak danışmanlığıdır.
B
Mesleği pazarlamacılık, işi ise emlak danışmanlığıdır.
C
Mesleği emlak danışmanlığı, işi ise moda tasarımcılığıdır.
D
işi emlak danışmanlığı, mesleği moda tasarımcılığıdır.
E
Hem mesleği hem de işi moda tasarımcılığıdır.
Soru 16

Emekliliğe uyumun evreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Emekliliğe uyum emekli olduktan sonraki dönemi kapsamaktadır.
B
Tüm bireylerin emekliliğe uyum süreci birbirine benzemektedir.
C
Emekliliğe uyumun son aşaması kararlılık evresidir.
D
Emeklilik sonrası yaşama dair planlar balayı evresinde yapılmaktadır.
E
Kararlılık evresi gerçekçi amaçlar ve uygun emeklilik rolü geliştirmeyi içermektedir.
Soru 17

“Aynı anda iki etkinliği yerine getirebilmek” aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir?

A
Bölünmüş dikkat
B
Sürekli ve seçici dikkat
C
Sürekli dikkat
D
Seçici ve bölünmüş dikkat
E
Seçici dikkat
Soru 18

Yaşlının çekiciliğinin azaldığını düşünmesine yol açan değişim en çok hangi duyudaki değişim ile ilgilidir?

A
işitme
B
Koklama
C
Deri
D
Duyma
E
Görme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında ortaya çıkan yabancılaşmanın sonuçlarından biridir?

A
Gelirin azalması
B
Emekli olma isteğinin azalması
C
Yaşam doyumunun azalması
D
Çalışma saatlerinin azalması
E
Üretkenliğin artması
Soru 20

Uyum bozukluklarının depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklardan en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum bozukluklarının tedavi ve müdahaleyi gerektirmemesi
B
Uyum bozukluklarının herkeste farklı belirtilerle ortaya çıkması
C
Uyum bozukluklarının mutlaka bir stres faktörü karşısında ortaya çıkması
D
Uyum bozukluklarının bireylerin işlevselliğini bozmaması
E
Uyum bozukluklarının teşhisinin zor olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x