Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belirgin olarak sürekli kötü bir şeyler olacak beklentisi, sinirden titreme ve seğirme ve bağlandıkları yer ve kişilerden ayrılma korkusu gibi belirtilerle ortaya çıkan uyum bozukluğu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranım Bozukluğu ile Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
B
Kaygıyla Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
C
Dürtü Kontrol Bozukluğu ile Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
D
Karışık veya Belirsiz Uyum Bozukluğu
E
Depresyonla Birlikte Seyreden Uyum Bozukluğu
Soru 2

Yaşlılık döneminde görülen aşağıdaki durumların hangisinde müdahalenin diğerlerine göre daha az acil olduğu söylenebilir?

A
Yas
B
Delirium
C
intihar düşüncesi
D
Depresyon
E
Psikotik atak
Soru 3

Kişinin duygularını ne şiddette yaşadığı onun kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellik kişilikle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Bilişsel özellik
B
Dışadönüklük
C
Duyuş şiddeti
D
Duygusal etkilenirlik
E
Aktivite düzeyi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tetikleyici bir faktörle harekete geçen ve normal zamanından uzunca bir süre sonra ortaya çıkan yas yaşantısıdır?

A
Normal yas
B
Bilinmeyen yas
C
Kronik yas
D
Gecikmiş yas
E
Karmaşık yas
Soru 5

Yaşlı çalışanlardan iş yerinde verimli bir şekilde yararlanmak için aşağıdakilerden hangisi beklenmelidir?

A
Yeni bir beceri kazanmaları
B
Teknolojiyi kullanmayı öğrenmeleri
C
Sahip oldukları becerileri geliştirmeleri
D
Hizmet içi eğitimlere katılmaları
E
Deneyimleriyle işyerine yararlı olmaları
Soru 6

Yaşlı bireylerin kendisini suçlaması, motivasyonunun düşmesi, yeme ve uyku alışkanlıklarında ciddi değişimlerin yaşanması aşağıdaki hastaların hangisi ile açıklanabilir?

A
Bunama
B
Majör depresyon
C
Alzheimer
D
Parkinson
E
Çoklu damar yetmezliği
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde yaşlı bireye kişilik özellikleri dikkate alınarak yaklaşıldığı söylenebilir?

A
Yaşlı kişiyle anıları üzerine konuşmak
B
Hasta olan yaşlıya daha itinalı davranmak
C
Eşini kaybeden bir yaşlıya duygusal destek olmak
D
Kuruntulu bir yaşlıya umut aşılamak
E
Yaşlı kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını desteklemek
Soru 8

Bir yaşlının yaşla birlikte ortaya çıkan kayıp ve azalan işlevselliklerinin yanı sıra, yaşamındaki zaman kısıtlılığı nedeni ile kendisi için daha anlamlı amaçlarını ön plana çıkararak, bazı etkinlikleri diğerlerine tercih etmesi söz konusu olmaktadır.
Bu durum yaşlılığa uyum sağlama sürecindeki üç tepkiden hangisini ifade eder?

A
Seçim Yapma
B
Telafi Etme
C
Etkili / Fonksiyonel Kılma
D
Reddetme
E
Kaçınma
Soru 9

Yaşlının evdeki yangın, hava gazı kaçağı gibi tehlikeleri algılamasını zorlaştıran kayıp aşağıdaki sistemlerin hangisinde gerçekleşir?

A
Sindirim sistemi
B
Hormonal sistem
C
iskelet sistemi
D
Bağışıklık sistemi
E
Duyu sistemi
Soru 10

Depresif kişilik özellikleri taşıyan Ali’nin matematik sınavı kötü geçtiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

A
“Sonraki sınava daha iyi hazırlanacağım.”
B
“Yeterince hazırlanamadım.”
C
“Kafam çalışmıyor.”
D
“Çalışmadığım yerden çıktı.”
E
“Sınavda dikkatim dağıldı.”
Soru 11

Kübler-Ross’un beş aşamalı yas modeli aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Depresyon - Pazarlık - inkar - Kızgınlık - Kabullenme
B
Kızgınlık - inkar - Pazarlık - Depresyon - Kabullenme
C
İnkar - Pazarlık - Kızgınlık - Depresyon - Kabullenme
D
Kızgınlık - inkar - Depresyon - Pazarlık - Kabullenme
E
İnkar - Kızgınlık - Pazarlık - Depresyon - Kabullenme
Soru 12

__________, en az iki yıl süren kronik bir depresyondur. Bu tanıyı alan hastalar depresyon belirtilerini taşırlar fakat daha hafif şiddettedir: iştah azalması, uykusuzluk, enerji azlığı, kendine güvenin azalması, umutsuzluk gibi.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Distimi
B
Yas
C
Anksiyete bozuklukları
D
Paranoid bozukluk
E
Demans
Soru 13

Düşünme ve problem çözme gibi beceriler aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Bedensel işlevler
B
Sosyal işlevler
C
Bilişsel işlevler
D
Duygusal işlevler
E
Psikolojik işlevler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta bireyin uyumunu bozan ikincil faktörlerden biri olarak değerlendirilemez?

A
Yaşlının hastalığına karşı tutumu
B
Yaşlının alışkanlıkları
C
Sağlık personelinin tutumu
D
Fiziksel hastalıklar
E
Kişilik özellikleri
Soru 15

Bir kayba yönelik gösterilen doğal ve evrensel tepkiye ne ad verilir?

A
Sanrı
B
Yas
C
Halüsinasyon
D
Somatizasyon
E
Kaygı
Soru 16

“Kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin, çevreyi ve kendisini algılayışının ileri derecede bozulduğu bir hastalıktır. Temel iki belirtisi sanrı ve varsanılardır.”
Yukarıda tarif edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikotik bozukluk
B
Obsesif kompülsif bozukluk
C
Kronik depresyon
D
Travma sonrası stres bozukluğu
E
Panik bozukluk
Soru 17

Yaşlılık döneminin önemli kayıp alanlarından biri de bilişsel işlevlerdeki kayıplardır.
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta bilişsel işlevlerin bozulmasını yavaşlatmak için daha etkili bir yol olarak değerlendirilebilir?

A
Bilişsel kayıpların başka alanlardaki becerilerle telafi edilmesi
B
Zihinsel aktivitelerin desteklenmesi
C
Kayıplara soğukkanlılıkla yaklaşılması
D
Geçmiş deneyimlerle ilgili yaşlıyla iletişim kurulması
E
Kayıplara uygun yaşam koşullarının oluşturulması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Worden'in Dörtlü Yas Görevleri Modeli’nde bir yakının kaybı sonrası yaşama uyum sürecindeki dört farklı ödevden/görevden biri değildir?

A
Kaybın acısını tümüyle unutmak ve yaşanmamış saymak
B
Kayıp gerçeğini kabul etmek
C
Kaybedilenin olmadığı bir çevreye uyum sağlamak
D
Kayıbın acısıyla çalışmak (kaybın verdiği acı duygusuyla direkt olarak çalışmak)
E
Kaybedileni duygusal olarak farklı bir yere yerleştirmek ve hayata devam etmek
Soru 19

İşsizlik istatistiklerinde iş bulamayan yaşlılara yer verilmemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yaşlıların çalışmak istemediğinin bir göstergesidir.
B
Yaşlıların iş aramadığını kanıtlamaktadır.
C
Yaşlılar arasında işsizlik probleminin olmadığını ifade etmektedir.
D
Yaşlıların çalışmaya ihtiyacı olmadığını göstermektedir.
E
iş bulamayan yaşlı işsizlerin iş ihtiyacının göz ardı edilmesine neden olmaktadır.
Soru 20

Kişinin gerçek ile bağının koptuğu, gerçek olan ile olmayanı birbirinden ayırt edemediği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A
Algı
B
Somatizasyon (bedenselleştirme)
C
imge
D
Psikoz
E
Nevroz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x