Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2018-2019 Vize Sınavı

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk arasında inme olarak da bilinen bilişsel gelişim temelli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alzheimer hastalığı
B
Parkinson Hastalığı
C
Çoklu damar yetmezliğine bağlı demans
D
Depresyon
E
Şizofreni
Soru 2

Kazanılmış bir bilgiyi nereden öğrendiğimizi hatırlama yetimiz aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin işlevidir?

A
ileriye dönük bellek
B
Anlamsal bellek
C
Epizodik bellek
D
Çalışma belleği
E
Kaynak bellek
Soru 3

Emeklilik sürecine uyumun çeşitli evreleri bulunmaktadır ve bu evrelerin sağlıklı biçimde geçirilmesi oldukça önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi emekli olmuş bir bireyin çalışma yaşamının anlamını sorguladığı ve çalışma yaşamını özlediği evredir?

A
Hayal kırıklığı evresi
B
Balayı evresi
C
Kararlılık evresi
D
Sonlandırma evresi
E
Yeniden yönelim evresi
Soru 4

Yaşlı bireylerin daha önceden hızlıca ve etkin biçimde kullandıkları bir makine ya da araba kullanmakta zorlanmalarının yaşlılıkta meydana gelen değişiklerden hangisi ile daha cok ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Bilişsel yeterlilikteki kayıplar
B
Psikomotor becerilerdeki yavaşlamalar
C
Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler
D
Kas-iskelet sistemindeki değişiklikler
E
Ölüm nedeniyle yakınları kaybetme 5
Soru 5

Yaşlılıkta bireyin kendisine veya çevresine zarar verme ihtimali olan aletleri kullanırken daha fazla dikkatli olmak gerekmektedir.
Bu durum bilişsel yapının aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgili kayıplarla ilişkilidir?

A
Bellek kapasitesiyle
B
işlem hızıyla
C
Dikkatiyle
D
Algı hızıyla
E
Öğrenme yeterliğiyle
Soru 6

Çalışma yaşamı yaşlı bireyler için kayıplarına bağlı olarak sorunlu olabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun önüne geçmek için uygun bir düzenleme olarak düşünülebilir?

A
Emekliye ayrılmamalarını sağlamak
B
Karmaşık işler yapmalarını sağlamak
C
Yeni bir iş alanı için eğitim vermek
D
Uygun yarı zamanlı iş seçenekleri üretmek
E
Teknoloji kullanımı gerektiren roller vermek
Soru 7

Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel kayıpları tümüyle önlemek mümkün olmasa da yavaşlatmak için çeşitli önlemler alınabilmektedir. Bulmaca ve sudoku gibi etkinlikler yaşlılıkta meydana gelen kayıplardan hangisinin önüne geçmek için önerilir?

A
Psikomotor becerilerdeki yavaşlamalar
B
Bilişsel yeterlilikteki kayıplar
C
Uyku düzenlerindeki değişmeler
D
Duyusal işlevlerde meydana gelen değişiklikler
E
Kas-iskelet sistemindeki değişiklikler
Soru 8

Yaşlı çalışanlardan verimli şekilde yararlanmak için hangi tip işlerde çalışmaları sağlanmalıdır?

A
Teknolojiye dayalı işlerde
B
Fiziksel güç gerektiren işlerden
C
Deneyimlerinden yararlanılan işlerde
D
Yeni beceri öğrenmeleri gereken işlerde
E
Hafıza gücü gerektiren işlerde
Soru 9

Yaşlı kişinin kalp hastalığı tanısı aldıktan sonra, bu hastalıktan kaynaklı olarak belirgin bir kayıp yaşamamasına rağmen kendini işine verememesi ve iş veriminin düşmesi aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A
Hastalığa uyum sağlayamamasıyla
B
Bedensel kayba uyum sağlayamamasıyla
C
Hastalığını kabul edememesiyle
D
Bedensel olarak zayıflamasıyla
E
Çevresinden ilgi beklemesiyle
Soru 10

Belli bir yaşın üstündeki yaşlı bireylerin hukuki bir işlem sürecinde karar verme yetilerinin yerinde olup olmadığı çoğu zaman sorgulanabilmektedir.
Bu durumun yaşlılıkta meydana gelen değişiklerden hangisi ile daha cok ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler
B
Psikomotor becerilerdeki yavaşlamalar
C
Kayıpları nedeniyle ölümden korkma
D
Uyku düzenindeki değişimler
E
Bilişsel işlevlerdeki kayıplar
Soru 11

Ortaya çıkan bir dengesizliği gidermek için birey bazı davranışlar sergileyerek geçici bir dengelilik durumu yaşar.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

A
Sorun
B
Görev
C
Kriz
D
Uyum
E
Telafi etme
Soru 12

Bireyler yaşlanmaya bağlı olarak sosyal alanlarda olduğu gibi fiziksel alanlarda da eskiye kıyasla bazı kayıplar veya yavaşlamalar yaşayabilirler ve bu durumu dengelemek isterler. Azalan fiziksel gücü nedeni ile enerjisini geri kazanmak için normal uyku zamanlarına ek olarak gün içinde uyuklayan yaşlı bir bireyin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Fonksiyonel kılma
B
Seçim yapma
C
Telafi etme
D
isteksizlik
E
Tembellik
Soru 13

Evlilik süreci yaşlılık döneminde özellikle de emeklilikle birlikte kendine özgü bir biçimde yaşanabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi emeklilik sürecinde evlilikle ilgili daha doğru bir açıklamadır?

A
Emeklilik çiftler arasındaki ilişkide etkili değildir.
B
Emeklilik çiftler arasındaki ilişkileri olumlu etkiler.
C
Emeklilik çiftler arasındaki ilişkileri olumsuz etkiler.
D
Emekliliğin evli çiftler üzerindeki etkisi anlaşılamaz bir durumdur.
E
Emeklilik çiftlerin ilişkisini bazen olumlu bazen de olumsuz etkiler.
Soru 14

Daha önce konserlere, tiyatroya, spor salonuna giden yaşlı bir birey bir süre sonra bu etkinliklerinde bir takım sınırlamalar yaparak bunlar arasından bir ya da bir kaçını tercih etmek durumunda kalabilir.
Bu durum yaşlı bireyin sınırlılıkları karşısında sergileyebildiği hangi tür davranışlara örnek olabilir?

A
Seçim yapma
B
isteksizlik
C
Fonksiyonel kılma
D
Yorgunluk
E
Telafi etme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işitme sorunu olan yaşlı bireyin bu sorundan daha az etkilenmesi için alınabilecek bir önlem olarak düşünülemez?

A
Daha iyi duyan kulağının tarafında konuşmak
B
Bağırarak konuşmak
C
Yüzüne bakarak konuşmak
D
Cevap vermesi için zaman tanımak
E
Kâğıda yazarak konuşmak
Soru 16

Emeklilikten sonra çeşitli faktörler bireyin çalışma yaşamını özlemesine yol açabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörler arasında gösterilemez?

A
Yeniden üretken olma duygusunu yaşamak istemek
B
Yeni etkinliklere ve ilgi alanlarına odaklanmak
C
Zorunlu olarak emekliye ayrılma
D
Emekliliğe uygun yaşam biçimi geliştirememek
E
Gelir düzeyindeki azalma
Soru 17

Günümüzde geçmişe kıyasla emeklilik dönemi daha uzun hale gelmiş görünmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak ileri sürülebilir?

A
Çevre kirliliği
B
Artan işsizlik
C
Bilişsel üretkenliğin azalması
D
insan ömrünün uzaması
E
iş kazalarının artması
Soru 18

Aşağıdaki duyulardan hangisi yaşın ilerlemesine paralel biçimde ortaya çıkan ve değişim düzeyi diğerlerine göre daha kolay izlenebilen duyu olarak değerlendirilebilir?

A
Dokunma duyusu
B
Koklama duyusu
C
Tat alma duyusu
D
işitme duyusu
E
Görme duyusu
Soru 19

Bireyin yaşadığı sağlık problemiyle ilgili geçmişten günümüze geçirdiği evreler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Sağlık öyküsü
B
Sağlık davranışı
C
Sağlık algısı
D
Hastalığa yatkınlık
E
Hastalığa uyum
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yaşlılıkta fiziksel durumda meydana gelen bozulma ve yetersizliklerden diğerlerine göre daha az etkilenmesi beklenir?

A
Bireyin sağlığının
B
Bireyin bağımsızlığının
C
Bireyin rollerinin
D
Bireyin kişiliğinin
E
Bireyin sosyal aktivitelerinin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x