Yaşlılarla Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı

Yaşlılarla Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bütünleştiricidir.
B
Değişir.
C
Öğrenilir.
D
ihtiyaçları karşılar.
E
Süreksizdir.
Soru 2

I. Yaşlılık kadim ve aynı zamanda çağdaş bir sorundur.
II. Yaşlılık sadece sanayileşmiş-gelişmiş, toplumların sorunudur.
III. Yaşlılık aynı zamanda bir bakım sorunudur.
IV. Yaşlılık gelişmekte olan ülkelerin de bir sorunudur.
V. Yaşlılık sadece kentlerde yaşayanların sorunudur.
Yaşılılık ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve V
E
I, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin yaşam kalitesini artıran örnek faktörlerden biri değildir?

A
Bilişsel açıklık
B
Sosyal ilişki ağının genişliği
C
Yaşama katılım
D
Asosyalleşmek
E
Fiziksel egzersiz
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşim teorisinin temel kavramları arasında yer almaz?

A
Milli kimlik ve zihniyet
B
Genelleştirilmiş başkası
C
Bireysel ve sosyal benlik
D
Rol oynama
E
Durum tanımı
Soru 5

Toplumlar bir canlı organizma gibidirler, gelişirler ve değişirler. ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
ibn-i Rüşd
B
Farabi
C
ibn-i Haldun
D
Naima
E
ibn-i Sina
Soru 6

1. Sembolik etkileşimci teori
2. Rol teorisi
3. Modernleşme teorisi
K. Faydacı bir yaklaşımla teori, eski rol ve beklentilerin bırakılarak yeni durumlara uyum sağlama stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.
L. Geleneksel bilgi, beceri ve uğraşıların değersizleşmesi sonucunda yaşlılar statü ve güç kaybetmiş, toplumda gözden düşmüş ve aile dışına itilmiştir.
M. Anlam üzerinde odaklaşan teori, yaşlılıkta sosyal içerik veya toplumsal yapıdan geri çekilmenin kaçınılmaz olmaktan çıktığını ileri sürmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre yaşlılık üzerine teorik yaklaşımlar ile onlara ait temel tezleri doğru eşleştirilmiştir?

A
1-M, , 2-K, , 3-L
B
1-M, , 2-L, 3-K
C
1-K, 2-L, 3-M
D
1-K, 2-M, , 3-L
E
1-L, 2-M, 3-K
Soru 7

Sabır, duygu, tecrübe, seçimler ve becerilerden oluşan yapıya ne ad verilir?

A
Rol yapı
B
içsel yapı
C
Kapalı yapı
D
Dışsal yapı
E
Bütünleşik yapı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi herkes için geçerli olan ve doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların toplamını ifade eder?

A
Kronolojik süreç
B
Durağan süreç
C
Psikolojik süreç
D
Çaprazlama süreç
E
Biyolojik süreç
Soru 9

Türkiye'de yaşlılara bakım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşlılık bir aile sorunu olarak görülmektedir.
B
Evde bakım modeli Türk toplum yapısına uygun bir model değildir.
C
Yaşlıların huzurevlerine gönderilmesine olumlu bakılmaz.
D
Türkiye’de kendi yaşlı anne-babasına bakmayanlara olumlu bakılmaz.
E
Yaşlı anne-babaya “öf bile denilmesi doğru kabul edilmez.
Soru 10

İlkel toplumlarda yaşlıların diri diri gömülmesine, açlığa terk edilmesine ya da boğularak öldürülmesine ne ad verilir?

A
Çukşen
B
Diğerkâm
C
Komitok
D
Turgor
E
Anomi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda çok sık görülen ve yaşla birlikte artan 4 majör göz hastalıklarından biri değildir?

A
Katarakt
B
Şaşılık
C
Diabetik retinopati
D
Maküla dejenerasyonu
E
Glokom prevalansı
Soru 12

I. Yaşlı bireyin anksiyetesi, kızgınlık, öfke gibi tepkileri önemsenmemen
II. Mahremiyeti korunmalı
III. Bakım sırasında yaşlı bireyin yapabileceği işler de bakıcı tarafından yapılmalı
IV. Bireyin bağımsızlık ve kontrol duygusu güçlendirilmeli
Yukarıdakilerden hangileri yaşlıların kişisel bakımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 13

Vücudun yalnızca belli bölgelerinin silinmesi aşağıdaki temizleyici banyolardan hangisi içinde yer alır?

A
Küvet banyosu
B
Kısmi yatak banyosu
C
Tam yatak banyosu
D
Soğut banyo
E
Ilık küvet banyosu
Soru 14

Yaşlılarda sıklıkla görülen kemik erimesinin en önemli sebeplerinden biri ________ eksikliğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
B12-vitamini
B
E-vitamini
C
B6-vitamini
D
D-vitamini
E
C-vitamini
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dört yapraklı yonca ile şematize edilen besin gruplarından biri değildir?

A
Sebze ve meyve
B
Ekmek ve tahıl
C
Yağ ve şeker
D
Süt ve ürünleri
E
Kuru baklagiller
Soru 16

Kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı olarak yaşam görüşü ve yaşam şeklinin değişmesine ne ad verilir?

A
Biyolojik yaşlılık
B
Fizyolojik yaşlılık
C
inorganik yaşlılık
D
Fonksiyonel yaşlılık
E
Psikolojik yaşlılık
Soru 17

Besin Öğesi Sağlık Sorunu
1. B12 vitamin eksikliği
2. Folik asit eksikliği
3. C vitamini eksikliği
4. Kalsiyum eksikliği
K. Diş eti şişmesi ve kanaması
L. Megaloblastik anemi
M. Osteoporoz
N. Unutkanlık

Yukarıdaki besin öğesi eksikliği ve sonucunda yaşanacak sağlık sorunları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
1- -N, 2-L, 3-K, 4-M
B
1- -N, 2-K, 3-L, 4-M
C
1- -K, 2-M , 3-N , 4-L
D
1- -L, 2-N, 3-M, 4-K
E
1- -N, 2-L, 3-M, 4-K
Soru 18

I. Hafızada bozukluğun olması
II. Günlük yaşam aktivitelerinin gerilemesi
III. Davranış bozuklukları yaşaması
Yukarıdakilerden hangileri yaşlılarda görülen demansın (bunama) özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 19

I. Bireyin rahatlamasını sağlamak
II. Kas gerilimini artırmak
III. Kötü kokuları gidermek
IV. Deri sağlığını geliştirmek ve sürdürmek
Yukarıdakilerden hangileri yaşlılarda kişisel bakımın amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Yaşlılarda kas kütlesinde, kas gücünde ve kas fonksiyonlarında görülen ilerleyici ve tüm vücudu kapsayan kayıp olarak ________ tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Asteni
B
Trombopeni
C
Lökopeni
D
Eritropeni
E
Sarkopeni
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x