Yeni Toplumsal Hareketler 2015-2016 Final Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Touraine’e göre yeni toplumsal hareketleri yeni yapan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet gücünü kontrol etme düşüncesinden ayrışmaları ve sivil ilişkileri dönüştürmeyi hedeflemeleri
B
Tarihsel açıdan sonradan ortaya çıkmış olmaları
C
Sınıf çözümlemesine dayanmaları
D
Modernizmin ürünü olmaları
E
Ekonomik temele dayanmaları
Soru 2

Calhoun’a göre aşağıdakilerden hangisi kimliğin önemli bir siyasal mücadele alanı olduğunun göstergesi olan hareketlere örnek olarak verilebilir?

A
Ekonomik hareketler
B
Çevreci hareketler
C
Sınıf hareketleri
D
işçi hareketleri
E
Kadın hareketleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi toplumların değişebileceğine dair inancın güçlenmesini sağlamıştır?

A
Sosyolojik kuramlar ışığında araştırmalar yapılması
B
Batı toplumları ile diğer toplumların karşılaştırılması
C
insanların daha refah toplumlarda yaşama arzusu
D
Toplumsal değişmeyi hızlandıran faktörlerin bilinmesi
E
Batı dışındaki toplumların da tarih sahnesine çıkması
Soru 4

Toplumsal hareket kavramını ilk olarak siyasal mücadele bağlamında kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lofland
B
Lorenz Von Stein
C
Karl Marx
D
Smelser
E
Friedrich Engels
Soru 5

Ulusal sınırları aşan ve ulusal hükümetlerin doğrudan denetiminde olmayan olgu, aktör, süreç ve mekanizmaları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asimilasyon
B
Küresel göç
C
Siyasal fırsatlar
D
Güvenlikleştirme
E
Ulus ötesileşme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi göçmen haklarını korumak amacıyla uluslararası yasal ve normatif bir çerçevenin oluşturulma çabalarına katkı sunan örgütlerden biri değildir?

A
Birleşmiş Milletler
B
Göçmen yanlısı sivil toplum örgütleri
C
Uluslararası Para Fonu
D
insan Hakları izleme Örgütü
E
Uluslararası Af Örgütü
Soru 7

Sıkı ilişkilerin bireye daha sınırlı bilgi sunduğunu, geniş çaptaki örüntülerin bireysel etkileşimleri dönüştürdüğünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikili Emek Piyasası
B
Dünya Sistemleri
C
Parçalı Asimilasyon
D
Gevşek Bağların Gücü
E
Dayanışma Ağları
Soru 8

Nükleer silah denemelerinin yasaklanması amacıyla yürütülen barış kampanyasının da etkisiyle 1963’te imzalanan Sınırlandırılmış Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşmasında hangi alan nükleer silah deneme yasağının dışında tutulmuştur?

A
Uzay
B
Yeraltı
C
Atmosfer
D
Denizaltı
E
Karalar
Soru 9

1981 yılında Britanya’da kadın akvitistler tarafından ortaya konan Greenham Common girişiminin özelliği nedir?

A
Barış hareketi içerisinde ulus-ötesi ilişkilerin ilk kez kurulmuş olması
B
Koydukları hedeflerine ulaşması açısından ilk başarılı barış girişimi olması
C
Yatay örgütlenme biçiminin ilk kez kullanılmış olması
D
ilk modern barış kampı olması
E
Barış hareketinin kadın hareketiyle ilk kez işbirliği yapması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde Vietnam Savaşı’na karşı olan hareketlerin kullandığı eylem biçimlerinden biri değildir?

A
Ülkeyi terk etme
B
Orduya yazılmama
C
Silahaltına alınma belgelerini yakma
D
Orduya yazılımları engelleme
E
Barış kampı kurma
Soru 11

Marksizm ve feminizm arasındaki ilişkiyi “mutsuz evlilik” olarak niteleyen ve Marksist feminizmin Marksizme dönüştüğünü iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Hartman
B
S. Tarrow
C
M. Frisch
D
P. Levitt
E
C. Tilly
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin dayandığı temel ilkedir?

A
Ortaklık ilkesi
B
Birlikten güç doğar ilkesi
C
Esneklik ilkesi
D
Çağdaşlaşma ilkesi
E
Evrenselleşme ilkesi
Soru 13

Toplumsal hareketlerdeki bilgi türlerini genel ve teknik olarak sınıflandıran kimdir?

A
Conway
B
Branagan
C
Boughton
D
Holst
E
Jamison
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çevresel adalet hareketinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sivil haklar mücadelesiyle ilişkili olması
B
1980’li yıllarda ortaya çıkası
C
Amerika’da doğması
D
Bölgesel bir hareket olması
E
Çevresel risklere maruz kalma ile toplumsal eşitsizlikler arasındaki ilişkiyi önplana çıkarması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin faaliyet gösterdiği alanlardan biri değildir?

A
Aile planlaması
B
Yoksulluğun giderilmesi
C
Sağlık hizmetleri
D
Anayasa hakkında fikirler sunma
E
Mesleki ve profesyonel grupların bir araya getirilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi derin ekoloji düşüncesinin özelliklerinden biri değildir?

A
insan doğa ilişkisini sorgulaması
B
Canlı merkezci olması
C
Doğanın kendinde değeri olduğuna inanması
D
insanları doğadan ayrı ya da onun üstünde görmemesi
E
insan refahının korunması öncelikli olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kavramını temelde liberal değerler çerçevesinde geliştiren düşünürlerden biri değildir?

A
Hegel
B
Rousseau
C
Rahibe Teresa
D
Locke
E
Marks
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireyleri toplumsal hareketlere katılmaya yönlendirecek mekanizmalardan biri değildir?

A
Yetişkin eğitiminin toplumsal hareketler açısından bir etkisinin olmaması
B
Okulların psikolojik ve fiziki bir merkez niteliğinde olması
C
Kaliteli eğitime ulaşmanın sivil bir hak olması
D
Anne-babaların çocuklarının kaliteli bir eğitim alması için çaba sarfetmesi
E
Öğretmenlerin toplum üyelerine ulaşma olanaklarının olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga doğa korumacılık hareketinin amaçlarından biri değildir?

A
Tüketim toplumu değerlerinin sorgulanması
B
Yaban yaşamının korunması
C
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi esas olması
D
Koruyarak kullanmayı benimsemesi
E
Akılcı kullanım benimsemesi
Soru 20

‘Bankacı’ ve ‘özgürleştirici eğitim’ arasındaki karşıtlığı vurgulayarak eğitimin ticarileşmesine karşı radikal eleştirel bir yaklaşım geliştiren eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Dewey
B
Paulo Freire
C
Ivan lllich
D
Joel Spring
E
Pool Goodman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x