Yeni Toplumsal Hareketler 2015-2016 Vize Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal hareketler ile siyasal sistemler ve protesto eylemlerinin ilişkisini konu edinen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak hareketliliği
B
Rasyonel tercih
C
Göreli yoksunluk
D
Kolektif davranış
E
Politik süreçler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre sosyal eşitsizliğin önemli bir boyutunu ifade eder?

A
Özgür işgücü
B
Sosyal sermaye
C
Kollektif bilinç
D
Statü grubu
E
Artı değer
Soru 3

İnsanlık kavramını ortaya atan ve insanlığın evrim sonucunda en iyiye ulaşacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Weber
C
Spencer
D
Dürkheim
E
Comte
Soru 4

Politik Süreçler Kuramı'na göre toplumsal hareketlerin bileşenlerinden isyan bilinci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politik fırsatlar
B
Ortaklaşa adaletsizlik algısı ve bilinci
C
Örgütsel güç
D
Politik yapıdaki kırılganlıklar
E
Liderlik
Soru 5

Sosyal kontrol ve moral buyruklar zayıfladığında kolektif davranışların ortaya çıktığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksunluk kuramı
B
Gerginlik ve çöküş dönemleri yaklaşımları
C
Kitle toplumu
D
Toplumsal hareket
E
Yeni toplumsal hareket
Soru 6

Hareketleri, kör inançların ve sürü psikolojisinin sonucu olarak gören kalabalıklar yaklaşımının karşıtı olan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak hareketliliği
B
Kolektif davranış
C
Rasyonel tercih
D
Göreli yoksunluk
E
Politik süreçler
Soru 7

1980’lerin başlarında ekonomik küreselleşmenin neoliberal ekonomi politikalarıyla tüm dünyaya yayılmasını sağlayan en belirleyici aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Petrol ihracatçısı ülkeler
B
IMF ve Dünya Bankası
C
Çokuluslu şirketler
D
Birleşmiş Milletler
E
Yabancı yatırımcılar
Soru 8

Modern sosyal yaşamı modernite öncesi sosyal yaşamlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal ilişkilerin gelişmesi
B
Tarımsal üretim çoğalması
C
Dinamik olması
D
Durağan olması
E
Geleneklere değer vermesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi LGBTT hareketinin içinde yer alan sivil toplum örgütlerinden biridir?

A
Başbakanlık Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü
B
KA-Der
C
Kaos GL
D
Uçan Süpürge
E
Mor Çatı
Soru 10

Yeni toplumsal hareketler kavramının son kullanma tarihine yaklaştığını ve daha farklı hareketlerin ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Calhoun
B
Weber
C
Marx
D
Touraine
E
Crossley
Soru 11

Benliği, kişisel niteliklere, yeteneklere ve davranış biçimlerine atfedilen anlamlar olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı
B
Postyapısalcı
C
Psikolojik
D
Sosyolojik
E
Postendüstriyel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gönüllü-istenmez kimliklere bir örnektir?

A
Alkolik
B
Kız-erkek evlat
C
Feminist
D
Yahudi
E
Katolik
Soru 13

“Kadın doğulmaz, olunur” ifadesi aşağıdaki feminist düşünürlerden hangisine aittir?

A
Julia Kristeva
B
Luce Irigaray
C
Simone de Beauvoir
D
Helene Cixous
E
Kate Millett
Soru 14

Kadınların, toplum içindeki konumlarını kadınlar lehine değiştirme ve iyileştirme projesi etrafında seferber edilmesine ne ad verilir?

A
Fransız feminizmi
B
Kadın hareketi
C
Marksist feminizm
D
Anglo - Amerikan feminizmi
E
Üçüncü dünya feminizmi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Heyvvood’a göre yeni toplumsal hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

A
işçi sınıfı hareketlerine dayanması
B
Ademimerkeziyetçi, katılımcı ve yenilikçi olması
C
Az ya da çok ortak bir ideolojiye bağlı olması
D
Yeni sol ile bağlantılı olması
E
Maddecilik sonrası yönelimlere sahip olması
Soru 16

Yeni toplumsal hareketlerin yükselişini dünyadaki sömürgecilik ve kültürel fakirleşme ekseninde irdeleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habermas
B
Tilly
C
Touraine
D
Tarrow
E
VVİeviorka
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal harekette ve bu hareket bağlamında yapılan eylemlerde kimliğin rolünün dört aşamasından biri değildir?

A
Hareketin sonuçlarının ortaya çıkması
B
Strateji ve taktiklere ilişkin kararların alınması
C
Hareket için aktivistlerin, gönüllülerin toplanması
D
Kolektif iddia ve taleplerin oluşturulması
E
Kimliğin tanımlanması
Soru 18

Eski hareketlerin ideolojik kökeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Modern toplum projesine dayalıdırlar.
B
1960’lardaki siyasi dönüşümlerden etkilenmiştir.
C
Postmodern düşünceyi esas alırlar.
D
Endüstri sonrası toplum anlayışına dayalıdırlar.
E
Kimlik anlayışlarına dayalıdırlar.
Soru 19

Her türlü kimliğin “öteki”ni tanıma/tanımama ya da yanlış tanıma eylemleriyle biçimlendiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Touraine
B
Erikson
C
Tarrow
D
Tajfel
E
Taylor
Soru 20

Ataerkil düzen tarafından yerilen bazı kadın özelliklerini ön plana çıkaran feminizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist
B
Üçüncü dünya
C
Liberal
D
Radikal
E
Modern
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x