Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Millî Edebiyat Döneminin roman türündeki en önemli temsilcilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Nâzım Hikmet Ran
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Reşat Nuri Güntekin
Soru 2

Materyalizm konusundaki ilk fikirlere onun Dağarcık adlı dergisinde yazdığı yazılarda rastlanır. Sistematik olmaktan uzak, hatta rastlantısal olduğu izlenimi veren bu yazılar ve kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında materyalizm, Darvinizm gibi düşüncelerin islâmiyete aykırı olmadığını iddia etmesi, daha sonra maddeciliği eleştiren yazılar kaleme alması onun bu düşüncelerinde ne kadar bilinçli olduğu konusunda şüphe uyandırmaktadır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ahmet Mithat
C
Muallim Naci
D
Tevfik Fikret
E
Şemsettin Sami
Soru 3

Octova Feuilet’in “Bir Fakir Delikanlının Hikâyesi” adlı eserini çeviren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif Paşa
B
Yusuf Kamil Paşa
C
Ahmet Vefik Paşa
D
Ahmet Mithat
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 4

ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860 tarihinde, İstanbul telgraf müdürü Agah Efendi ile Şinasi birlikte çıkarmışlardır. Şinasi 24. sayısından sonra gazeteye yazı yazmamıştır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki gazetelerden hangisine aittir?

A
Mecmua-i Fünûn
B
Ceride-i Havadis
C
Takvim-i Vakayi
D
Tasvir-i Efkâr
E
Tercüman-ı Ahvâl
Soru 5

“Fenn-i edeb bir marifettir ki insana haslet-âmûz-ı edeb olduğu için edeb ve ehli edîb tesmiye olunmuştur.” şeklindeki tanımında, edebiyatın ahlakla olan ilgisine ilk defa atıfta bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif Paşa
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Ali Paşa
E
Ziya Paşa
Soru 6

Türk edebiyatında ilk tiyatro teorisyeni olmasının yanı sıra, bu türde yazdığı altı eseriyle tiyatroyu edebî tür olarak en fazla ileriye taşıyıp geliştiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Şinasi
C
Ali Haydar
D
Namık Kemal
E
Direktör Mehmet Ali Bey
Soru 7

“Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” isimli makalesiyle Türk edebiyat ve fikir hayatında dil ve edebiyat problemlerini ilk ve en geniş şekilde ele alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Beşir Fuat
E
Muallim Naci
Soru 8

“Şiir ve İnşâ” makalesinde divan edebiyatını reddedip bizim gerçek edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu söyleyerek âdeta edebiyatımızda devrim yapan, daha sonra Harâbat Mukaddimesi’nde kapılarını eski edebiyata tekrar açarak çelişkiye düşen ve Namık Kemal’in çok ciddi tenkitlerine muhatap olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Muallim Naci
D
Abdülhak Hamit
E
Ziya Paşa
Soru 9

Başkahramanı Bihruz Bey adında mirasyedi bir paşa çocuğu olan roman, Tanzimat’tan sonra Türk toplumunda görülmeye başlanan alafranga tiplerle alay etmek için yazılmıştır. Türk edebiyatında “iç konuşma” ve derinlere inmeyen “bilinç akımı” tekniklerinin ilk defa kullanıldığı bu eser; kuruluşu, konusu, tipleri, psikolojik tahlilleri ve tasvirleri bakımından ilk realist Türk romanı olarak kabul edilir.
Yukarıda tanıtılan eserin yazarı ve eser aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem-Araba Sevdası
B
Namık Kemal-intibah
C
Şemsettin Sami-Següzeşt
D
Nabizade Nazım-Karabibik
E
Ahmet Mithat Efendi-Kıssadan Hisse
Soru 10

İlk pozitivist ve natüralist yazar olmasının yanı sıra birçok Batılı önemli sanatçıyı Türk edebiyatına tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizancı Murat
B
Beşir Fuat
C
Muallim Naci
D
Abdülhak Hamit
E
Ziya Paşa
Soru 11

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Direktör Mehmet Âli Bey’e ait değildir?

A
Geveze Berber
B
Misafiri istiskal
C
Adamcıl
D
Kokona Yatıyor
E
Letafet
Soru 12

Tabib-i Aşk, Zorakî Tabib, Azarya, Zor Nikâhı, Merakî, Pırpırı Kibar, Dekbazlık gibi Moliere’den çevirdiği eserleriyle bilinen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Haydar
B
Şinasi
C
Direktör Mehmet Ali Bey
D
Namık Kemal
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 13

Lamartine’in Meditations’undan çevirdiği kıtalar, İlâhî, Münâcaat, Eşek ile Tilki Hikâyesi, Arz-ı Muhabbet gibi manzumelerinde yeni şekil denemelerine girişen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akif Paşa
B
Sadullah Paşa
C
Şinasi
D
Abdülhak Hamit
E
Namık Kemal
Soru 14

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyeten
Yukarıdaki beyit aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A
Mizancı Murat
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Şemsettin Sami
E
Namık Kemal
Soru 15

Bulundum ben dahi dârüşşifâ-yı Bâbıâlî’de Felâtun’u beğenmez anda çok divâneler gördüm
Yukarıdaki beytinde hükümet yöneticilerini çok ağır bir dille eleştiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Şinasi
D
Abdülhak Hamit
E
Şemsettin Sami
Soru 16

“İçli Kız” adlı tiyatro eseri kime aittir?

A
Abdülhak Hamit
B
Namık Kemal
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Akif Paşa
E
Ziya Paşa
Soru 17

“Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır” şeklindeki mısralarıyla Türk milletinin devamlılığına da vurgu yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ahdülhak Hamit
C
Âkif Paşa
D
Namık Kemal
E
Ziya Paşa
Soru 18

“Evrâk-ı Perişan” adlı eserinde Selâhaddin Eyyûbî’nin, Fâtih’in ve Yavuz Sultan Selim’in biyografilerine yer vererek bu şahsiyetleri ön plana çıkaran sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Namık Kemal
C
Şemsettin Sami
D
Ahmet Mithat
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 19

Türk edebiyatının ilk pastoral şiirlerinden biri olan “Sahra” kime aittir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Abdülhak Hamit
C
Akif Paşa
D
Nabizade Nâzım
E
Ziya Paşa
Soru 20

Bir ıtıknâmedir insana senin kânûnun
Bildirir haddini Sultan’a senin kânûnun
Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasidede, yine Paşa’nın eseri olan Tanzimat Fermam’mn padişaha haddini bildirdiğini söyleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Şemsettin Sami
E
Samipaşazade Sezai
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x