Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık akımının yayın organlarından biridir?

A
Terakki
B
Muhbir
C
Sırat-ı Müstakim
D
Basiret
E
ibret
Soru 2

3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan daha sonra Takvim-i Vakayi’de yayımlanan ferman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Islahat Fermanı
C
Sened-i ittifak
D
Kanun-i Esasi
E
I. Meşrutiyet
Soru 3

1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730’da patlak veren Patrona Halil İsyanı ile biten dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Meşrutiyet Dönemi
B
Tanzimat Dönemi
C
Islahat Dönemi
D
I. Meşrutiyet Dönemi
E
Lâle Devri
Soru 4

Yazdığı eski tarz şiirlerinde “Mes’ûd-i Harabati” takma adını kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Muallim Naci
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Şemsettin Sami
Soru 5

Orhun Yazıtları’nda adı geçen ilk Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aprınçur Tigin
B
Bilge Kağan
C
Yollug Tigin
D
Tonyukuk
E
Kül Tigin
Soru 6

ilk edebî tefrika olarak teknik bakımdan oldukça başarılı bir örnek olan “Şair Evlenmesi”nin yayımlandığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmua-i Fünun
B
Takvim-i Vakayi
C
Ceride-i Havadis
D
Tercüman-ı Ahvâl
E
Tasvir-i Efkâr
Soru 7

Ana kahramanı küçük yaşta Kafkasya’dan zorla kaçırılıp İstanbul’a getirilen ve değişik yerlere satılan Dilber olan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
intibah
C
Cezmi
D
Araba Sevdası
E
Eylül
Soru 8

Takdir-i Elhan’da “Zerrâttan şumûsa kadar her güzel şey şiirdir.” diyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
İbrahim Şinasi
D
Muallim Naci
E
Şemsettin Sami
Soru 9

Tanzimat’ın ikinci kuşağında yer alan ve edebiyat meselelerine “eleştirmen gibi değil sanatkâr gibi” bakan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Şemsettin Sami
D
Namık Kemal
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 10

Aşağıdaki yazar ve tiyatro eseri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Recaizade Mahmut Ekrem - Vuslat
B
Ebuzziya Tevfik - Ecel-i Kaza
C
Ahmet Mithat - Eyvah
D
İbrahim Şinasi - Gülnihal
E
Şemsettin Sami - Besa
Soru 11

Şensin ol fahr-i cihân-ı medeniyet ki hemân
Ahdini vakt-ı saadet bilir ebnâ-yı zaman
Yukarıdaki beyti kendisine her fırsatta sahip çıkan ve Paris’e gitmesine aracı olan Mustafa Reşit Paşa için yazan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Vefik Paşa
E
İbrahim Şinasi
Soru 12

Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Yukarıdaki beyit aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
İbrahim Şinasi
D
Akif Paşa
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 13

Aşağıdaki türlerden hangisi divan edebiyatı üzerinde yoğunlaşmış ve bunun dışındaki türleri, ancak bu türe yaklaştıkça başarılı kabul etmiştir?

A
Deneme
B
Tiyatro
C
Şiir
D
Roman
E
Hikâye
Soru 14

Türk milletinin değerler sisteminde ciddi bir aşınmaya neden olan “ikililik ve dönüşüm”ü Türk edebiyatında en güzel ve çarpıcı şekilde ifade eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Abdülhak Hamit
C
Muallim Naci
D
Ziya Paşa
E
İbrahim Şinasi
Soru 15

Cihan nâmındaki bir maktel-i âma yolum düştü Hükümet derler anda nice sâl-hâneler gördüm
Yukarıdaki beytinde hükümet yöneticilerini ağır bir dille eleştiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akif Paşa
B
Namık Kemal
C
İbrahim Şinasi
D
Muallim Naci
E
Ziya Paşa
Soru 16

Eserin kahramanlarından Fazıla kocasıyla anlaşamayınca intihara karar verir; fakat bunun büyük bir günah olacağı ve annesiyle cennette buluşamayacağı düşüncesiyle vazgeçer; çalışarak hayatını kazanmak ister. Devrin şartları içinde tek çare bir eve kâhya olarak girmektir. Bu sebeple kendisini esirciye sattırır. Mısırlı bir zenginin konağına kâhya olarak girer, çalışarak istikbalini garantiye alır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
Muhâdarât
C
intibah
D
Araba Sevdası
E
Cezmi
Soru 17

“Zemzeme - Demdeme”nin taraflarından biri olan, “Istılahat-ı Edebiye”si ile dikkat çeken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Haşan Âsaf
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 18

“Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” ve “Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret” şiirleri ile tarih muhtevası, tarihe uygun ses tonu ve sembollerindeki tarihî çağrışımlarla dikkat çeken şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Abdülhak Hamit
C
Ziya Paşa
D
İbrahim Şinasi
E
Ahmet Mithat
Soru 19

Türk edebiyatının ilk eleştirmeni olarak kabul edilebilen, edebî tenkitlerinde sadece eski edebiyatı eleştirmekle kalmayıp, yeni edebiyatın nasıl olması gerektiğini de belirten sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Namık Kemal
D
Ahmet Mithat
E
Ziya Paşa
Soru 20

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında şiirde yeni şekiller deneme konusunda öne çıkan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
B
Ahmet Mithat
C
Samipaşazade Sezai
D
İbrahim Şinasi
E
Muallim Naci
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x