Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Romanın sürekli olarak kurmaca olduğunu ilan eden roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyülü Gerçekçi
B
Orta Çağ romanı
C
Modernist
D
Postmodernist
E
Fantastik
Soru 2

Nâzım Hikmet’in Ferhad ile Şirin oyununun sonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Engelin kahraman tarafından aşıldığı bir sondur.
B
Açık uçlu bir sondur.
C
Seyirciyi düşünmeye yönelten işlevsel bir sondur.
D
Gelenekteki ana öyküden ayrı bir sondur.
E
Umutla biten bir sondur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi epik yöntemi klasik-dramatik yöntemden ayıran özelliklerden biridir?

A
Heyecanın doruğa çıktığı tepe noktasının önemli olması
B
Olayların mutluluktan mutsuzluğa ya da tersi şekilde gelişmesi
C
Çözümün acı bir sonla gerçekleşmesi
D
Yer, zaman, olay çokluğu ve çeşitliliğinin olması
E
Aksiyonun geliştiği düğüm bölümünün olması
Soru 4

20. yüzyılın sonlarında örnekleri ortaya konan ve Batı literatüründe short-short story olarak bilinen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa kısa roman
B
Küçürek öykü
C
Novella
D
Mensur şiir
E
Kısa öykü
Soru 5

“Çalıkuşu romanının, XVIII. ve XIX. yüzyılda Batı romanında pek çok örneği olan kahramanın olgunlaşma sürecini anlatan ________ türünde bir örnek olduğu söylenebilir.”
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Biyografik roman
B
Bildungsroman
C
Gotik roman
D
Romantik roman
E
Realist roman
Soru 6

Portreler, aşağıdaki türlerden hangisine daha yakındır?

A
Roman
B
Anı
C
Söyleşi
D
Gezi
E
Şiir
Soru 7

Türk edebiyatında İstanbul hakkındaki yazıları deneme özellikleri de taşıyan ve şehir mektupçusu olarak bilinen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Nurullah Ataç
C
Ahmet Haşim
D
Ahmet Rasim
E
Mehmet Kaplan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan tiyatrosunda protagonist diye adlandırılan ve birinci oyuncu anlamına gelen kişinin özelliklerinden biri değildir?

A
iyilik
B
Tipine uygunluk
C
Benzerlik
D
Tutarlılık
E
Sakinlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay’ın, kahramanlarının iç dünyalarına yönelerek yalnızlıklarını ve yabancılaşmalarını mektupla dilekçe, itirafla itiraz arasında salınan bir tonla ifade ettiği öykülerinden biri değildir?

A
Babama Mektup
B
Bir Mektup
C
Beyaz Mantolu Adam
D
Ne Evet Ne Hayır
E
Korkuyu Beklerken
Soru 10

Nâzım Hikmet’in Ferhad ile Şirin oyununda Mehmene Banu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyun sürecinde değişime uğrayan, ani ruh değişimleri yaşayan, kararsızlık ve ikilemde kalan karmaşık bir kişiliktir.
B
Kardeşi Şirin’e karşı son derece acımasızdır.
C
Şirin’den daha güzeldir.
D
Gelenekteki biçimiyle bire bir örtüşür.
E
Ferhad’a buyurduğu Demirdağ engelini sonuna kadar savunur.
Soru 11

Yaşam yazını türlerini kurmaca türlerden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirli bir döneme dair ortak duygu ve düşünceleri yansıtması
B
Sadece güncel bilgiye ve yoruma dayanması
C
Genellikle benden yola çıkarak yaşamı yazması
D
Kurgulanmış olay çizgilerini geliştirerek işlemesi
E
Ayrıntılı bir gelecek tasarımını da içermesi
Soru 12

Aşağıdaki romanlardan hangisinde anlatım tekniği olarak mektuptan yararlanılmıştır?

A
Fatma Âliye-Levâyih-i Hayat
B
Reşat Nuri Güntekin-Yaprak Dökümü
C
Yaşar Kemal-ince Memed
D
Halide Edip Adıvar-Yeni Turan
E
Yakup Kadri-Yaban
Soru 13

Başkasının yaşamını okumayı tetikleyen temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinin yaşamını okumanın heyecanı
B
Evrensel sorunları çözebilme arzusu
C
O kişinin yaşamına dair merak
D
Dedikoduların doğruluğunu araştırma isteği
E
Geçmişi birinin ağzından öğrenme isteği
Soru 14

Şiirde ifade tonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ifade tonu bir şiirdeki hissiyatı sese işleyerek anlatmaktır.
B
Şiirde konuşan sesin duygusal içeriğidir.
C
Şiiri yüksek veya alçak bir tonla okumaktır.
D
içeriğin kavranmasında hayati bir öneme sahiptir.
E
Şiire dilbilgisel anlamın dışında duygusal bir anlam yüklemektir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi absürt tiyatronun benimsediği kavramlardan biri değildir?

A
Kötümserlik
B
Umarsızlık
C
Yabancılaşma
D
Korku
E
Sessizlik
Soru 16

Klasik-dramatik yapıda kişinin yara izi, vücuttaki leke ya da üstünde taşıdığı herhangi bir yadigar eşya yolu ile tanınmasına ne ad verilir?

A
Pathos
B
Peripeteie
C
Katharsis
D
Antagonist
E
Anagnorisis
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Havuz Başı öyküsünde diyalogların işlevlerinden biri değildir?

A
Öyküde öncelikle bir anlatım tekniği olarak kullanılmaktadır.
B
Kişilerin yazar tarafından anlatılmasında yardımcı görevi üstlenir.
C
Öykü kişilerinin okura yansıtılmasında işlev görmektedir.
D
Anlatıcı kahramanın, diğer öykü kişilerine karşı tavrını belirginleştirir.
E
Öyküdeki olay örgüsünün durağanlaşmasını sağlayıcı bir unsurdur.
Soru 18

Yaşam öyküsü yazan ilk Türk kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatma Aliye
B
Sel ma Rıza
C
Emine Semiye
D
Nigâr Hanım
E
Şükûfe Nihal
Soru 19

Edebiyat eserinin diğer sanat dallarına göre daha geniş kitlelere ulaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatçıların kendini rahat ifade edebilmesi
B
Üretim aracının sözlü ve/veya yazılı dil olması
C
Herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi
D
Malzemesinin ucuz ve basit olması
E
Okuryazar olan herkesin kolaylıkla ulaşabilmesi
Soru 20

Deneme türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusudur.
B
Genellikle birinci tekil şahıs anlatımı kullanılır.
C
Konudan konuya geçilerek serbest bir anlatım tarzıyla yazılır.
D
Yazar fikirlerini ispatlamak amacındadır.
E
Didaktik değildir, okurla sohbet havası taşır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x