Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çerçeve hikâye tekniği ile yazılan eserlerden biridir?

A
Tom Jones
B
Don Kişot
C
Kırmızı ve Siyah
D
Duygusal Eğitim
E
Binbir Gece Hikâyeleri
Soru 2

Metaforun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafor olguları, oldukları gibi değil, imajlarla gösterme sanatıdır.
B
Bir şeye adıyla değil, başka bir adla atıf yapmaktır.
C
Metafor şiir dilinde sık karşılaşılan bir zihinsel işlemdir.
D
Şiirde parça ile bütün arasında kurulan sanatsal ilişkilere metafor denir.
E
Bir olayı güzel bir sebebe bağlayarak anlatma sanatına metafor denir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yansıtıcı Bilinç Tekniğinin özelliklerinden biri değildir?

A
Anlatımda, sanki anlatıcı yokmuş duygusu hâkimdir.
B
Anlatıcı, okurun hissetmeyeceği biçimde karakterlerin arkasına gizlenmiştir.
C
Okur, olup bitenleri doğrudan gözlemliyor izlenimine kapılır.
D
Diğer anlatıcı bakış açıları içinde en çok tercih edilen anlatı tekniğidir.
E
Anlatıda çoğul bakış açısı yaratma yöntemi olarak kullanılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi şiirin yapısal özelliklerinden biri değildir?

A
Ritim
B
ifade tonu
C
Ses
D
imaj
E
Bakış açısı
Soru 5

Edebiyat Ne İşe Yarar? adlı eserinde insanın okuma nedenlerini tanıma, büyülenme, bilgi, şok olmak üzere dört temel noktada açıklayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rita Felski
B
Jean Paul Sartre
C
Italo Calvino
D
Charles Bally
E
Hippolyte Taine
Soru 6

Olay örgüsünden cok günlük hayattan kesitleri ve kahramanların duygu durumlarını ön plana alan öykülere ne ad verilir?

A
Küçürek
B
Modern
C
Durum
D
Gelişim
E
Gerçekçi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi deyiş bilimin dört temel ölçütünden biri değildir?

A
Kurmaca
B
Önceleme
C
Koşutluk
D
Yineleme
E
Sapma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı romanının kökenindeki Antik Yunan kaynaklarından biri değildir?

A
Siropedi
B
Gülün Romanı
C
Miletos Masalları
D
Satirycon
E
Altın Eşek
Soru 9

Türk edebiyatında Halit Ziya ve Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmış örnekleri bulunan, duygu durumlarını ve hayalleri şiir ahengini muhafaza ederek düz yazı olarak ifade eden tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mensur şiir
B
Kısa öykü
C
Roman
D
Küçürek öykü
E
Kısa roman
Soru 10

“Büyük anlatılar” sözünün sahibi postmodernist kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jacques Derrida
B
Michel Foucault
C
Jean-François Lyotard
D
Jean Baudrillard
E
Italo Calvino
Soru 11

Kısa öyküdeki “tasarruf” kelimesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A
Kısa öykü yazarının, eserin toplumsal genişlemesine tanıdığı imkândır.
B
Kısa öykünün romandan ayrıştığı en önemli nitelik sayılmaktadır.
C
Kısa öykünün ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde hareket etmektir.
D
Yazarın, kısa öykünün hacminin kısa tutmasını sağlamasıdır.
E
Kısa öykünün tanımlanmasında kullanılan sınıflama ölçütlerinden biridir.
Soru 12

Türk edebiyatı tarihine hem akademik hem de eleştirel bir yaklaşım getiren sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
inci Erginün-Semih Gümüş
B
Abdülhalim Memduh-Ziya Paşa
C
Ahmet Hamdi Tanpınar-Mehmet Kaplan
D
Yahya Kemal Beyatlı-Osman Horata
E
Fuat Köprülü-ibrahim Şinasi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önemli eleştirmenlerinden biri değildir?

A
Hüseyin Cöntürk
B
Agâh Sırrı Levend
C
Adnan Benk
D
Doğan Hızlan
E
Semih Gümüş
Soru 14

Vladimir Propp'un anonim masallara yönelik bir çizelgesinin çağdaş metinler için geçerli olup olmayacağının denenmesi ile başlayan ve edebiyat eserini bir yapı olarak algılamayı öneren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist
B
Psikanalist
C
Arketipçi
D
Biçimselcilik
E
Yapısalcılık
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi şiirin tanımlarından biri değildir?

A
Şiir anlamı anlaşılmadan önce iletişim kurabilir.
B
Şiir dış dünya hakkında bilgi verme amacı taşıyan bir sanat dalıdır.
C
Şiir insanlığın ortak malıdır; her yerde ve her zaman binlercesi, yüzlerce insan tarafından ortaya koyulur.
D
Şiir güçlü duyguların kendiliğinden taşmasıdır.
E
Şiir edebiyatın en yoğun ve rafine bir biçimidir.
Soru 16

Richards'a göre, aşağıdakilerden hangisi bir şiiri incelerken okurun düştüğü anlama hatalarından biri değildir?

A
Şiirin ifade tonunu, amacını, taşıdığı duyguları anlayamamak
B
Bir şiirdeki nesnel ve nesnel olmayan imajları kendi istediği gibi yorumlayıp şiirin amaçlarının dışına çıkmak
C
Şiirde anlatılan konuyu kendi yaşantısıyla karıştırmak ve yorumu bu yöne kaydırmak
D
Şiiri anlamak için yazarın biyografisindeki ayrıntıları iyice araştırmamak
E
Kelimelerin taşıdığı ahenk, tempo vb. beş duyuyla algılanabilecek özellikleri tanıyamamak
Soru 17

“Meddahlık” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meddahlık, kısa öyküyü doğrudan etkiler.
B
Meddahların icraları arasında farklılık görülebilir.
C
Meddahlar dinleyiciyle iletişim halindedir.
D
Dinleyici, meddahın hikâyesine müdahale edebilir.
E
Meddah, hikâyesini yeniden şekillendirebilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi öykü ile şiir arasındaki benzerliklerden biri değildir?

A
Öykünün okur üzerinde bıraktığı tek etki, şiirde tek duyguya dönüşür.
B
Öykü, ekonomi ilkesiyle şiirdeki yoğunluğa ulaşma çabasındadır.
C
Kısa öykü ve şiir kullandıkları sembolik dille de yakınlaşırlar.
D
Kısa öykü ve şiir duyguların öznel ifadesi olmaları bakımından benzeşmektedir.
E
Kısa öyküdeki diyalogların fazlalığı türü, şiire yaklaştırmaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi modernist romanın özelliklerinden biri değildir?

A
Çok anlamlılık
B
Biçimcilik
C
Belirsizlik
D
Yabancılaşma
E
Popülerlik
Soru 20

Lirik şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duygusal coşku yoğun olarak kullanılır.
B
Lirik şair doğrudan okura seslenmez; iç monolog yapar.
C
Bilinç eşiğinin altında, insanın ruhani yönlerine hitap eden, çağrışımlara dayalı bir şiirdir.
D
Anlamı tamamen hiçe sayar; sadece biçimi öne çıkarır.
E
Kökeninde ritüellere özgü müzik ve dans vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x